В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Бутонът за поща не е в лентата с инструменти на Internet Explorer 7

Тази статия е предназначена за начинаещи потребители и потребители със средни познания в работата с компютри.Вероятно ще ви бъде по лесно да осъществите описаните в тази статия стъпки, ако първо разпечатате тази статия.
Симптоми на проблема
Бутонът Mail ("Поща") не се намира в лентата с инструменти на Windows Internet Explorer 7.

В Microsoft Internet Explorer 6 можете да използвате бутона Mail ("Поща") за прочит на поща, изпращане на връзка в имейл съобщение или изпращане на уеб страница в имейл съобщение.
Стъпки за разрешаване на проблема
За да решите проблема, използвайте някой от следните методи.

Метод 1: Добавяне на бутон Read Mail ("Четене на поща") към лентата с инструменти

Можете да използвате бутона Read Mail ("Четене на поща"), за да отворите програмата за имейл. В програмата за имейл можете да създадете ново имейл съобщение.
  1. Стартирайте Internet Explorer 7.
  2. В лентата с инструменти щракнете върху Tools ("Инструменти"), посочете Toolbars ("Ленти с инструменти") и щракнете върху Customize ("Персонализиране").
  3. В диалоговия прозорец Customize Toolbar ("Персонализиране на лентата с инструменти") щракнете върху Read Mail ("Четене на поща") под Available toolbar buttons ("Налични бутони на лентата с инструменти"), щракнете върху Add ("Добави") и натиснете Close ("Затвори").

    Забележка След като добавите бутона Read Mail ("Четене на поща"), може да се наложи да оразмерите отново лентата с инструменти, за да виждате бутона. Невъзможността да оразмерите лентата с инструменти означава, че е заключена. За да отключите лентата с инструменти, щракнете върху Tools ("Инструменти") в лентата с инструменти, посочете Toolbars ("Ленти с инструменти") и щракнете върху Lock the Toolbars ("Заключи лентите с инструменти") за отключване.

Метод 2: Използване на функцията "Send a Link" ("Изпращане на връзка")

Можете да използвате функцията "Send a Link" ("Изпращане на връзка"), за да изпратите връзка към текущата уеб страница в имейл съобщение.
  1. Стартирайте Internet Explorer 7.
  2. В лентата с инструменти щракнете върху Page ("Страница") и върху Send Link by Email ("Изпрати връзката по имейл").

Метод 3: Използване на функцията "Send a Page by E-mail" ("Изпращане на страница по имейл")

Можете да използвате функцията "Send a Page by E-mail" (Изпращане на страница по имейл), за да поставите съдържанието на текущата уеб страница в имейл съобщение.
  1. Стартирайте Internet Explorer 7.
  2. В лентата с инструменти щракнете върху Page ("Страница") и върху Send Page by Email ("Изпрати страницата по имейл").
Свойства

ИД на статията: 926325 – Последен преглед: 10/15/2007 10:32:00 – Редакция: 2.1

Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbceip KB926325
Обратна връзка
&t=">ml>