В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

При възпроизвеждане на мултимедийни файлове в Windows Media Player 11 се появява съобщение за грешка, свързана с кодека, или се възпроизвежда само звукът (но не и видеоизображението)

СИМПТОМИ
При опит за преглед на видеофайл в Windows Media Player 11 картината не се появява, но звукът се възпроизвежда.

Освен това при опит за възпроизвеждане на аудио- или видеофайл в Windows Media Player 11 може да се появи съобщение за грешка, подобно на едно от следните съобщения:
Windows Media Player cannot play the file because the required video codec is not installed on your computer. ("Windows Media Player не може да възпроизведе този файл, защото на компютъра ви не е инсталиран необходимият видеокодек.")
Windows Media Player cannot play, burn, rip, or sync the file because a required audio codec is not installed on your computer. ("Windows Media Player не може да възпроизведе, запише на преносим носител, извлече или синхронизира файла, защото на компютъра ви не е инсталиран необходимият аудиокодек.")
A codec is required to play this file. ("За възпроизвеждането на този файл е нужен кодек.") To determine if this codec is available to download from the Web, click Web Help. ("За да определите дали кодекът може да бъде изтеглен от Интернет, щракнете върху помощта през уеб.")
Invalid File Format. ("Невалиден файлов формат.")
ПРИЧИНА
Този проблем възниква, когато липсва инсталиран кодек, необходим за възпроизвеждането на файла.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите проблема, задайте в настройките на Windows Media Player да изтегля кодеците автоматично. За целта изпълнете следните стъпки в Windows Media Player 11:
 1. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Options ("Опции").
 2. Щракнете върху раздела Player ("Плейър"), поставете отметката в квадратчето Download codecs automatically ("Автоматично изтегляне на кодеци"), след което натиснете OK.
 3. Опитайте отново да стартирате файла. Ако се появи подкана да инсталирате кодека, натиснете Install ("Инсталирай").
Ако файлът пак не се възпроизвежда по правилен начин, опитайте се да приложите стъпките, описани в раздела "Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)". Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки за напреднали потребители, за препоръчване е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация относно контакти с поддръжката посетете следния сайт на Microsoft:

Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)

Описаните по-долу стъпки са предназначени за напреднали компютърни потребители.

Намерете и инсталирайте кодека. За целта изпълнете следните стъпки в Windows Media Player 11:
 1. Определете дали кодекът е инсталиран на компютъра, който се опитвате да използвате за възпроизвеждане на файла. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. В областта Now Playing ("Изпълнение сега") щракнете с десния бутон върху файла, който се опитвате да възпроизведете, след което изберете Properties ("Свойства").
  2. Щракнете върху раздела File ("Файл"), забележете кодеците, посочени в областите Audio codec ("Аудиокодек") и Video codec ("Видеокодек"), след което натиснете OK. Ако са в сила описаните по-долу изисквания, преминете към стъпка 2.
   • Не е посочен аудиокодек.
   • Не е посочен видеокодек.
  3. В менюто Help ("Помощ") изберете About Windows Media Player ("За Windows Media Player").
  4. Щракнете върху хипервръзката Technical Support Information ("Информация за техническа поддръжка").
  5. Ако се опитвате да възпроизведете аудиофайл, определете дали аудиокодекът, който сте запомнили при стъпка 1b, е наличен в областта Audio Codecs ("Аудиокодеци"). Ако се опитвате да възпроизведете видеофайл, определете дали видео- или аудокодекът, който сте запомнили при стъпка 1b, е наличен в областта Video Codecs ("Видеокодеци"). Ако кодекът липсва, отидете на стъпка 2.
  6. Опитайте да преинсталирате кодека. Ако не можете да направите това, преминете към стъпка 2.
  7. Опитайте отново да стартирате файла. Ако не можете да възпроизведете файла, пропуснете стъпки 2 и 3.
 2. Инсталирайте кодека. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Ако при опит за възпроизвеждане на файла се появява съобщение за грешка, натиснете Web Help ("Web помощ"). Ако не се появява съобщение за грешка, преминете към стъпка 3.
  2. На уеб сайта на Microsoft щракнете върху връзката към сайта Wmplugins. Ако тази връзка липсва, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  3. Следвайте инструкциите на уеб сайта, за да изтеглите и инсталирате кодека за файла. Ако уеб сайтът не намира автоматично кодек за файла и ако е в сила едно от описаните по-долу условия, преминете към стъпка 3:
   • Не сте си запомнили кодек по време на стъпка 1b.
   • Не можете да намерите на уеб сайта кодека, който сте запомнили при стъпка 1b.
  4. Опитайте отново да стартирате файла. Ако не можете да възпроизведете файла, пропуснете стъпка 3.
 3. Свържете се с производителя, за да получите кодека.

  За информация как да се обърнете към производител, различен от Microsoft, щракнете върху съответния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я отворите:
  65416 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, A-K (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

  60781 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, L-P (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

  60782 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, Q-Z (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Забележка Ако използвате Windows Media Player в среда, която се управлява от мрежов администратор, може да се наложи да се свържете с администратора, за да успеете да изтеглите и инсталирате кодека.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация относно кодеците посетете следния уеб сайт на Microsoft:Представените в този документ информация и решение отразяват текущото мнение на Microsoft Corporation за тези проблеми към датата на публикацията. Това решение се предлага чрез Microsoft или чрез друг производител. Microsoft не препоръчва конкретно някой производител или негово решение, което би могло да се описва в тази статия. Възможно е наличието на други производители или решения, които не са споменати в тази статия. Тъй като Microsoft трябва да реагира на променящите се пазарни условия, информацията в тази статия не бива да се интерпретира като ангажимент от страна на Microsoft. Microsoft не може да гарантира или потвърди точността на каквато и да е информация или решение, представено от Microsoft или от някой от споменатите производители.

Microsoft не предоставя никакви гаранции и изключва всички заявления, гаранции и условия, било то изрични, подразбиращи се или предвидени от закона. Те включват като минимум представяния, гаранции или условия за имуществени права, ненарушаване, удовлетворително състояние, пригодност за продажби или за конкретна цел, независимо от услугата, решението, продукта или каквито и да е други материали или информация. При никакви обстоятелства Microsoft няма да е отговорен за каквито и да е решения на други производители, споменати в тази статия.
wmp11 wmp 11
Свойства

ИД на статията: 926373 – Последен преглед: 11/23/2007 15:07:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB926373
Обратна връзка
html>>html>body>/html>ml>orLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> Venezuela - Español
m/c.gif?DI=4050&did=1&t=">id=1&t=">"> >mp;t=">rotocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">