Не можете да деинсталирате програма след надграждане на операционната система до Windows Vista

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описват методите, от които можете да се възползвате, ако изпитвате трудности при деинсталиране на програма в Windows Vista след надграждане от по-ранна версия на операционната система Windows. Проблемът може да възникне при несъвместимост на приложение или негова инсталационна програма с Windows Vista. Статията съдържа поетапни инструкции за деинсталиране на приложението.
СИМПТОМИ
След надграждане на компютъра до Windows Vista от по-ранна версия на Windows не можете да деинсталирате някое приложение. Този проблем може да възникне при използване за тази цел на елемента Programs and Features ("Програми и функции") на контролния панел или инсталационната програма.
ПРИЧИНА
Проблемът може да възникне при несъвместимост на приложение или негова инсталационна програма с Windows Vista.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да решите този проблем, използвайте следните методи в последователността, в която са описани.

Метод 1: Деинсталиране на програмата с помощта на елемента на контролния панел Programs and Features ("Програми и функции")

Ако вече сте се опитвали да деинсталирате програмата чрез Programs and Features ("Програми и функции") на контролния панел, използвайте алтернативно решение чрез следните стъпки:
 1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто, въведете appwiz.cpl в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което щракнете върху appwiz.cpl в списъка Programs ("Програми").

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху програмата и изберете Uninstall ("Деинсталиране").

  Забележка При щракване с десния бутон на мишката върху други програми можете да изберете опцията Uninstall and Change ("Деинсталиране и промяна") или Uninstall/Change ("Деинсталирай/промени") в изскачащото меню.
 3. Следвайте инструкциите, за да деинсталирате програмата.

Метод 2: Деинсталиране на приложението с помощта на файла на оригиналната инсталационна програма

Ако името на приложението не се изписва в Programs and Features ("Програми и функции"), може да успеете да го деинсталирате чрез инсталационната програма на приложението. За тази цел използвайте един от следните методи.

Стартиране на инсталационната програма от старт-менюто

Стартирането на инсталационната програма от менюто "Старт" става по следния начин:
 1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто, изберете All Programs ("Всички програми") и намерете папката на приложението.
 2. Щракнете върху инсталационната програма в тази папка.

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Allow ("Позволи").
 3. Следвайте инструкциите, за да деинсталирате програмата.

Стартиране на инсталационната програма от инсталационната папка на приложението

За да стартирате инсталационната програма от инсталационната папка на приложението, изпълнете следните действия:
 1. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете името на програмата в полето Start Search ("Започни търсенето").
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху списъка Programs ("Програми"), след което щракнете върху Open file location ("Отвори местоположението на файла").
 3. Намерете инсталационната програма и щракнете двукратно върху нея.

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Allow ("Позволи").
 4. Следвайте инструкциите, за да деинсталирате програмата.

Стартиране на инсталационната програма от инсталационния носител на приложението

Ако инсталационната програма липсва в старт-менюто и в инсталационната папка, можете да я намерите на инсталационния носител на приложението. Този носител може да бъде например компактдиск или DVD.

Ако при използването на инсталационната програма се появи съобщение за грешка или приложението не се деинсталира, използвайте един от описаните по-долу методи.

Използване на Помощника за съвместимостта на програмите (PCA) за преинсталиране на инсталационната програма на приложението

Ако инсталационната програма не функционира по правилен начин, Помощникът за съвместимостта на програмите може да се стартира автоматично. За да използвате Помощника за съвместимостта на програмите, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Reinstall using recommended settings ("Преинсталирай, използвайки препоръчваните настройки").

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Allow ("Позволи").
 2. Следвайте инструкциите, за да деинсталирате програмата.

Конфигуриране на оригиналната инсталационна програма за използване на режима на съвместимост

За да настроите оригиналната инсталационна програма да използва режима на съвместимост, изпълнете следните стъпки:
 1. С десния бутон на мишката щракнете върху инсталационната програма на приложението и изберете Properties ("Свойства").
 2. Щракнете върху раздела Compatibility ("Съвместимост").
 3. Поставете отметка в квадратчето Run this program in compatibility mode ("Стартирай тази програма в режим на съвместимост").
 4. В списъка щракнете върху Windows XP (Service Pack 2), след което натиснете OK.
 5. Щракнете двукратно върху инсталационната програма.

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Allow ("Позволи").
 6. Следвайте инструкциите, за да деинсталирате програмата.

Метод 3: Използване на .msi пакета на приложението за деинсталиране

Ако искате да използвате .msi пакета, за да деинсталирате приложението, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете %windir%\Installer в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.

  Отваря се папката на инсталационната програма.
 2. В меню View ("Изглед") щракнете върху Details ("Подробни данни").
 3. Щракнете с десния бутон върху колоната Name ("Име") и изберете More ("Още").
 4. Поставете отметка в квадратчето Subject ("Субект"), въведете 340 в полето Width of selected column (in pixels) ("Ширина на избраната колона (в пиксели)") и натиснете OK.

  Забележка Извеждането на субектите до всички .msi файлове може да отнеме няколко минути.
 5. Щракнете двукратно върху .msi файла на приложението.
 6. Следвайте инструкциите, за да деинсталирате програмата.

Метод 4: Използване на .msi пакета на приложението с активирано регистриране от инсталационната програма

За да създадете регистрационен файл на инсталационния процес на приложението, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто, въведете cmd в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което щракнете с десния бутон върху cmd.exe в списъка Programs ("Програми"), след което натиснете Run as administrator ("Изпълнявай в режим на администратор").

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").
 2. В командния ред въведете msiexec /x <именапакета> /lv* "%userprofile%\desktop\msi.log", където <именапакета> е пътят и името на .msi файла на приложението, което се опитвате да деинсталирате, след което натиснете ENTER.

  За повече информация относно командния ред с повишени потребителски права в Windows Vista посетете следния уебсайт на Microsoft:
 3. Следвайте инструкциите, за да деинсталирате програмата.
 4. Отворете .msi.log файла на вашия работен плот. Можете да използвате този файл за проучване на проблеми, възникващи по време на процеса на деинсталация на приложението.

  Забележка Ако при деинсталирането възникне грешка, направете копие на log файла, преди да спрете или прекратите деинсталационния процес. След това можете да прегледате log файла в частта му, където е описана грешката.
За допълнителна информация относно активирането на регистриране на събития щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
314852 Активиране на регистрирането на събития при работата на инсталационната програма на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Метод 5: Посещение на уебсайта на разпространителя на приложението

Посетете уебсайта на разпространителя на приложението. Разпространителят може да предостави деинсталираща програма, актуализиран .msi пакет или инструкции за ръчно премахване.
Свойства

ИД на статията: 927395 – Последен преглед: 03/19/2007 15:50:47 – Редакция: 1.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit EN, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbwindowsinstaller kbuninstall kbprb KB927395
Обратна връзка