Опитите за инсталиране на драйвер на устройство с помощта на неговата инсталационна програма в Windows Vista преминават неуспешно

СИМПТОМИ
Опитите за инсталиране на драйвер на устройство с помощта на неговата инсталационна програма в Windows Vista преминават неуспешно.

Този проблем може да възникне, ако са налице следните условия:
 • Драйверът използва инсталационна програма, реализирана под формата на изпълним файл.
 • Инсталационната програма не е проектирана за работа в Windows Vista.
ПРИЧИНА
Проблеми с инсталационни програми, представляващи изпълними файлове, могат да възникнат, ако е налице едно или повече от следните условия:
 • Инсталационната програма е несъвместима с Windows Vista.
 • Драйверът е несъвместим с Windows Vista.
 • Възниква проблем, свързан с потребителските права, необходими за инсталирането на драйвера.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, стартирайте инсталационната програма на драйвера в режим на съвместимост. Или използвайте акаунт с администраторски привилегии, за да стартирате програмата за инсталация на драйвера. Можете също така да намерите .inf файла на драйвера и с негова помощ да инсталирате ръчно драйвера.

Важно Преди да използвате един от тези методи, е препоръчително да се свържете с производителя на драйвера или устройството за допълнителна информация относно инсталирането на драйвера в Windows Vista.

Стартиране на инсталационната програма на драйвера в режим на съвместимост

Конфигурирайте инсталационната програма на драйвера за работа в режим на съвместимост с Microsoft Windows XP Service Pack 2. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете изпълнимия файл на инсталационната програма на драйвера.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху файла и след това върху Properties ("Свойства").
 3. В диалоговия прозорец ИменаПакета Properties ("Свойства на ИменаПакета") щракнете върху раздела Compatibility ("Съвместимост").
 4. Поставете отметка в квадратчето Run this program in compatibility mode for ("Стартирай тази програма в режим на съвместимост с:"), щракнете върху Windows XP (Service Pack 2) в списъка Run this program in compatibility mode for ("Стартирай тази програма в режим на съвместимост с:") и натиснете OK.
 5. Щракнете двукратно върху изпълнимия файл, за да стартирате програмата.

Използване на акаунт с администраторски привилегии за стартиране на инсталационната програма на драйвера

Конфигурирайте инсталационната програма на драйвера за работа в контекста на администраторския акаунт. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете изпълнимия файл на инсталационната програма на драйвера.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху файла и след това върху Run as administrator ("Изпълнявай в режим на администратор").

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").
 3. Изпълнете стъпките по-долу, за да инсталирате драйвера.

Намиране на .inf файла и ръчно инсталиране на драйвера

Използвайте Device Manager ("Диспечер на устройствата"), за да инсталирате драйвера. За тази цел изпълнете стъпките по-долу.

Стъпка 1: Намиране на .inf файла

Намерете .inf файла, който съпровожда инсталационната програма на драйвера. Обикновено .inf файлът се намира в една от следните папки на инсталационния носител на драйвера:
 • В същата папка, в която се намира инсталационната програма.
 • В подпапка, намираща се в папката, която съдържа инсталационната програма. Обикновено името на подпапката е Windows XP, Drivers или WinXP.
Ако файловете на драйвера се съдържат в един изпълним файл, може да успеете да ги извлечете или по друг начин да осъществите достъп до тях. За тази цел използвайте един от следните методи според съответната ситуация:
 • Използвайте програма за компресиране на файлове, за да извлечете желаните файлове.

  Ако файловете на драйвера са обединени в един изпълним файл, може да успеете да извлечете съдържанието на пакета с файлове на драйвера и да го запишете в папка с помощта на инструменти за компресиране на файлове, като например WinZip или WinRAR. Файлът с разширение .inf трябва да бъде сред извлечените файлове.
 • Използвайте функцията Windows Compressed Folders (Компресирани от Windows папки), за да извлечете файловете.

  Ако не притежавате нито програмата WinZip, нито програмата WinRAR, може да успеете да извлечете файловете с помощта на функцията Windows Compressed Folders (Компресирани от Windows папки). За тази цел сменете разширението на името на файла от .exe на .zip. След това копирайте файловете от компресираната папка чрез Windows Explorer.
 • Извлечете съдържанието на .cab файла.

  Ако в пакета с файлове на драйвера липсва .inf файл, но присъстват един или няколко .cab файла, вероятно ще можете да извлечете съдържанието на тези .cab файлове.

  Забележка Този метод обикновено завършва неуспешно. Обикновено този вид пакети с файлове на драйвъри се създават с помощта на програмата InstallShield. Тази програма използва специален файлов формат .cab, който не е проектиран да бъде отварян с инструменти като WinZip или WinRAR.
 • Намерете файловете в папката Temp.

  Ако пак не успявате да осъществите достъп към инсталационните файлове, опитайте се да намерите извлечените временни файлове. Обикновено при инсталиране на програма файловете се извличат в локална Temp папка. Може да успеете да видите съдържанието на папката с файловете на драйвера чрез разглеждане на съдържанието на папката Temp. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Премахнете съдържанието на папката Temp. Чрез премахване на съдържанието на папката Temp ще можете по-лесно да намерите временните файлове, създадени при стартиране на инсталационната програма на драйвера. За тази цел е необходимо да изпълните следните стъпки:
   1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто и изберете Computer ("Компютър").
   2. С десния бутон на мишката щракнете върху твърдия диск, на който е инсталирана Windows Vista, след което в контекстното меню изберете Properties ("Свойства").
   3. В диалоговия прозорец Local Disk (Букванаустройство) Properties ("Свойства на локален диск (Букванаустройство)") щракнете върху раздела General ("Общи"), след което натиснете Disk Cleanup ("Почистване на диск").
   4. В диалоговия прозорец Disk Cleanup Options ("Опции за почистване на диск") изберете Files from all users on this computer ("Файлове от всички потребители на този компютър").

    Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").
   5. Под Files to delete ("Файлове за изтриване:") премахнете отметките от квадратчетата, поставете отметка в квадратчето Temporary files ("Временни файлове"), след което натиснете OK.
   6. Когато се появи подкана да изтриете безвъзвратно файловете, изберете Delete Files ("Изтриване на файлове").
  2. Отворете папката Temp с помощта на Windows Explorer. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете %temp% в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
  3. Стартирайте програмата за инсталиране на драйвера.

   Забележка Някои инсталационни програми автоматично изтриват временните файлове, след като бъдат затворени. Поради това е необходимо да оставите инсталационната програма да работи във фонов режим.
  4. Проучете съдържанието на папката Temp, за да намерите драйверните файлове.

Стъпка 2: Ръчно инсталиране на драйвера

След като намерите .inf файла на драйвера, който искате да инсталирате, можете да го инсталирате ръчно. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") бутон на старт-менюто, с десния бутон на мишката щракнете върху Computer ("Компютър) и изберете опцията Properties ("Свойства").
 2. В раздела Tasks ("Задания") щракнете върху Device Manager ("Диспечер на устройствата").

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").
 3. В Device Manager ("Диспечер на устройствата") намерете устройството, за което искате да инсталирате драйвера.

  Забележка За да се покажат скритите устройства, щракнете върху Show hidden devices ("Покажи скритите устройства') в менюто View ("Изглед").
 4. С десния бутон на мишката натиснете върху устройството и изберете Update Driver Software ("Актуализиране на софтуерни драйвери").
 5. Щракнете върху Browse my computer for driver software ("Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери"), след това върху Let me pick from a list of device drivers on my computer ("Искам да избера от списък с драйвери на устройства в моя компютър") и натиснете Have Disk ("От диск:").
 6. В диалоговия прозорец Install From Disk ("Инсталиране от диск") щракнете върху Browse ("Преглед"), намерете .inf файла на драйвера, който искате да инсталирате, след което натиснете Open ("Отвори").
 7. Следвайте стъпките в диалоговия прозорец Update Driver Software Именаустройство ("Актуализиране на софтуерни драйвери Именаустройство"), за да актуализирате драйвера.
Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
Свойства

ИД на статията: 927524 – Последен преглед: 07/18/2011 22:10:00 – Редакция: 2.1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524
Обратна връзка