В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

След инсталиране на устройство или актуализиране на драйвер на устройство е възможно Windows Vista да престане да се зарежда

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Направете резервно копие на регистъра преди да го промените. Уверете се, че знаете как да възстановите регистъра в случай на възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и модифицирането на системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
СИМПТОМИ
След инсталиране на устройство или актуализиране на драйвер на компютър, работещ под управлението на Windows Vista, е възможно Windows Vista да престане да се зарежда.
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне, ако е налице някое от изброените по-долу условия:
 • Новото устройство или драйвер предизвиква конфликт с други устройства, инсталирани на компютъра.
 • Възниква специфичен за хардуерни устройства проблем.
 • Инсталираният драйвер е повреден.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, използвайте следните стъпки, с помощта на които можете да определите истинската причина за проблема и да предприемете съответното действие.

Стартирайте Windows Vista

 1. Ако сте инсталирали ново устройство, отстранете го и опитайте пак да стартирате компютъра. Ако Windows Vista не се зарежда, преминете към стъпка 2. Ако Windows Vista стартира нормално, преминете към раздела "Елиминиране на причината за проблема при стартиране".
 2. Стартирайте компютъра и натиснете клавиша F8. На екрана Advanced Boot Options ("Допълнителни опции за стартиране") изберете Last Known Good Configuration ("Последна известна добра конфигурация") и натиснете ENTER. Ако Windows Vista не се зарежда, преминете към стъпка 3. Ако Windows Vista стартира нормално, преминете към раздела "Елиминиране на причината за проблема при стартиране".
 3. Стартирайте компютъра и натиснете клавиша F8. На екрана Advanced Boot Options ("Допълнителни опции за стартиране") изберете Safe Mode ("Безопасен режим") и натиснете ENTER. Ако Windows Vista се зарежда в безопасен режим, преминете към раздела "Елиминиране на причината за проблема при стартиране". Ако не можете да стартирате Windows Vista в безопасен режим, преминете към раздела "Използване на Windows Recovery Environment (Среда за възстановяване на Windows) за възстановяване на Windows Vista".

Използване на Windows Recovery Environment (Среда за възстановяване на Windows) за възстановяване на Windows Vista

Предупреждениe При неправилна промяна на регистъра с помощта на редактора на системния регистър или по друг начин е възможно възникването на сериозни проблеми. Тези промени могат да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.

За да използвате Windows Recovery Environment (Среда за възстановяване на Windows) е необходимо да притежавате инсталационния диск на Windows Vista. За стартиране на този инструмент изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете инсталационния диск на Windows Vista в дисковото устройство и включете компютъра.
 2. При появяване на подкана натиснете произволен клавиш.
 3. Изберете език, час, валута и клавиатура или метод на въвеждане, след което натиснете Next ("Напред").
 4. Щракнете върху Repair your computer ("Поправяне на компютъра").
 5. В диалоговия прозорец System Recovery Options ("Опции за възстановяване на системата") щракнете върху операционната система, чиято инсталация искате да поправите, след което натиснете Next ("Напред").
Използвайте инструментите в Windows Recovery Environment (Среда за възстановяване на Windows), за да извършите възстановяване на Windows Vista. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Ако компютърът не стартира в безопасен режим, щракнете върху Startup Repair ("Възстановяване на стартирането") в диалоговия прозорец System Recovery Options ("Опции за възстановяване на системата"), за да поправите определени неизправности, които могат да пречат на нормалното стартиране на Windows Vista. Ако инструментът Startup Repair ("Възстановяване на стартирането") не може да диагностира или разреши проблема, преминете към стъпка 2. Ако Windows Vista стартира нормално, преминете към раздела "Елиминиране на причината за проблема при стартиране".
 2. В диалоговия прозорец System Recovery Options ("Опции за възстановяване на системата") щракнете върху System Restore ("Възстановяване на системата"), за да възстановите състоянието на Windows Vista в момента на инсталирането на програмата или драйвера. Ако не успявате да стартирате системата с помощта на инструмента System Restore ("Възстановяване на системата"), преминете към стъпка 3.
 3. Използвайте опцията Command Prompt ("Команден ред") в Windows Recovery Environment (Среда за възстановяване на Windows), за да деактивирате драйвера, който пречи на стартирането на Windows Vista. За тази цел изпълнете стъпките по-долу.
  1. В диалоговия прозорец System Recovery Options ("Опции за възстановяване на системата") натиснете Command Prompt ("Команден ред").
  2. Въведете следните команди. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. Отбележете датите в началото на всеки раздел за инсталиране на ново устройство или драйвер. С помощта на тези дати определете кой драйвер е бил инсталиран последен.
  4. След като намерите последния инсталиран драйвер, определете дали той е необходим за стартирането на компютъра. За тази цел прочетете информацията в раздела на файла Setupapi.app.log, описващ този драйвер. Ако драйверът е свързан с дисковия контролер или чипсета (набора от чипове), или ако е предоставен от операционната система, потърсете името му и симптома на проблема на следния уебсайт на Microsoft: Преди да продължите, определете дали драйверът може да бъде деактивиран. Ако последният инсталиран драйвер не е задължителен за стартирането на системата, преминете към стъпка е.
  5. Въведете regedit в командния ред и натиснете OK.
  6. Щракнете върху HKEY_LOCAL_MACHINE, след това върху Load Hive ("Зареждане на набора от раздели") в менюто File ("Файл").
  7. Намерете файла C:\Windows\System32\Config\System и щракнете върху него, след което натиснете Open ("Отвори").
  8. В диалоговия прозорец Load Hive ("Зареждане на набора от раздели") въведете Offline ("Офлайн), след което натиснете OK.
  9. Разгънете System ("Система") и натиснете Select ("Избор").
  10. В десния панел намерете Current ("Текущи") и забележете стойността в колоната Data ("Данни").
  11. Разгънете ControlSet00x и след това Services ("Услуги"). x е стойността от колоната Data ("Данни"), която запомнихте по време на стъпка j.
  12. Намерете подключа, съответстващ на последния инсталиран драйвер. Ако не откривате съответствие, щракнете върху Services ("Услуги"), след това върху Find ("Търсене") в менюто Edit ("Редактиране"), въведете името на драйвера в полето Find what ("Търси") и натиснете Find Next ("Намери следващ").
  13. Щракнете върху подключа, съдържащ името на драйвера.
  14. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху Start ("Старт") и натиснете Modify ("Модифицирай").
  15. В полето Value data ("Данни за стойността") въведете 4 и щракнете върху OK. Това действие спира зареждането на драйвера.
  16. Намерете и след това щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. В менюто File ("Файл") щракнете върху Unload Hive ("Разтоварване на набора от раздели") и натиснете Yes ("Да") в диалоговия прозорец Confirm Unload Hive ("Потвърждение на разтоварването на набора от раздели").
  18. Затворете редактора на системния регистър.
  19. Рестартирайте компютъра.
  20. Ако Windows Vista не се зарежда, стартирайте Windows Recovery Environment (Средата за възстановяване на Windows) и повторете стъпките от a до s. Може да се наложи да повтаряте тези стъпки, докато всички драйвери, инсталирани след последното успешно стартиране на системата, бъдат деактивирани.
 4. След като успеете да стартирате Windows Vista, свържете се с производителя на устройството или драйвера за информация относно проблеми със съвместимостта или налични актуализации. За информация как да се свържете с производителя на устройството или драйвера щракнете върху съответния номер на статия от базата знания на Microsoft, поместен в списъка по-долу:
  65416 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, A-K (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

  60781 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, L-P (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

  60782 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, Q-Z (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Елиминиране на причината за проблема при стартиране

 1. Отворете Device Manager ("Диспечер на устройствата"). За тази цел натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто, въведете Device Manager ("Диспечер на устройствата") в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което щракнете върху Device Manager ("Диспечер на устройствата") в списъка Programs ("Програми").
 2. Ако сте актуализирали драйвера на устройство, щракнете с десния бутон на мишката върху устройството в Device Manager ("Диспечер на устройствата"), изберете Properties ("Свойства") и натиснете Roll Back Driver ("Възстановяване на предишна версия на драйвер") в раздела Driver ("Драйвер").
 3. Ако сте инсталирали ново устройство, щракнете с десния бутон на мишката върху него в Device Manager ("Диспечер на устройствата") и изберете Uninstall ("Деинсталиране").
 4. Ако сте инсталирали програма, включваща новия драйвер, изпълнете следните действия:
  1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто, въведете appwiz.cpl в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което щракнете върху appwiz.cpl в списъка Programs ("Програми").
  2. Щракнете върху името на инсталираното приложение, след което върху Uninstall/Change ("Деинсталирай/промени").
   Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана със запитване за продължение, изберете Continue ("Продължи").
  3. Когато получите съобщение "Do you wish to proceed" ("Искате ли да продължите?"), натиснете Yes ("Да").
 5. Рестартирайте Windows Vista.
Свойства

ИД на статията: 927525 – Последен преглед: 03/19/2007 15:50:47 – Редакция: 1.2

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit EN, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525
Обратна връзка