В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Невъзможно е зареждането на Windows XP след инсталиране на Windows Vista на компютър с две операционни системи, втората от които е Windows XP

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
След инсталиране на Windows Vista на компютър с две операционни системи, едната от които е Microsoft Windows XP, ако се опитате да стартирате компютъра с Windows XP, се появява съобщение за грешка, подобно на следното:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt: ("Windows не успя да стартира, защото следният файл липсва или е увреден:")

C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. Please re-install a copy of the above file. ("Преинсталирайте копие на упоменатия по-горе файл.")
ПРИЧИНА
Този проблем се появява, ако Windows Vista е инсталирана на незаето преди това място, намиращо се преди дяла, на който е инсталирана операционната система Windows XP.

В този случай инсталационната програма на Windows Vista създава нов дял на незаетото дисково пространство. Поради това, че новият дял се създава преди дела, на който е инсталирана Windows XP, записът за инсталационните точки на Windows XP в Boot.ini ще сочи към грешен дял.

Нека да разгледаме следната ситуация:
 • Имате твърд диск, или диск 0, който съдържа незаето пространство пред дела с Windows XP.
 • Файлът Boot.ini на Windows XP сочи към disk(0)partition(1) ("диск(0)дял(1)") за файловете за зареждане на Windows XP.
 • Програма на Windows Vista създава дял на незаетото пространство на твърдия диск.
В този случай файловете за зареждане на Windows XP ще се намират вече на disk(0)partition(2) ("диск(0)дял(2)"). Обаче файлът Boot.ini продължава да сочи към disk(0)partition(1) ("диск(0)дял(1)") за тези файлове. Затова Windows XP не се зарежда успешно.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, е необходимо да промените файла Windows XP Boot.ini така, че да сочи към правилния дял. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте Windows Vista.
 2. Щракнете с десния бутон върху Start ("Старт") бутон на старт-менюто и изберете Explore ("Преглед").
 3. В менюто Organize ("Организиране") щракнете върху Folder and Search Options ("Опции за папките и за търсене").
 4. В диалоговия прозорец Folder Options ("Опции за папките") щракнете върху раздела View ("Изглед").
 5. В областта Advanced settings ("Разширени настройки") щракнете върху Show hidden files and folders ("Показвай скритите файлове и папки"), отстранете отметката от квадратчето Hide extensions for known file types ("Скрий разширенията за известните типове файлове"), след това от Hide protected operating system files (Recommended) ("Скрий защитените файлове на операционната система (препоръчва се)"), натиснете Yes ("Да"), за да потвърдите, че искате системните файлове на операционната система да са видими, след което натиснете OK.
 6. Намерете системния дял на Windows XP и щракнете върху него. В Windows Explorer на Windows Vista това най-вероятно ще е устройство D.
 7. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху boot.ini и изберете Properties ("Свойства").
 8. В диалоговия прозорец boot.ini Properties ("Свойства на boot.ini") щракнете върху раздела Security ("Защита") и след това върху Advanced ("Разширени").
 9. Щракнете върху раздела Owner ("Собственик"), след което върху Edit ("Редактиране").

   Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").
 10. В списъка Change owner to ("Промени собственика на") щракнете върху своето потребителско име или оставете маркирана подразбиращата се опция Administrators ("Администратор") и щракнете върху ОК четири пъти.
 11. Щракнете с десния бутон на мишката върху boot.ini и изберете Edit ("Редактиране").
 12. Променете пътя на ARC в съответствие с правилния път към дела за стартиране на Windows XP. Например ако инсталационната програма на Windows Vista създаде дял на незаетото пространство преди дела, на който е инсталирана Windows XP, е необходимо да увеличите стойността на дела с единица. Затова, ако файлът Boot.ini съдържа partition(1) ("дял(1)") заедно с пътя на ARC към операционната система Windows XP, променете пътя на ARC така, че да съдържа partition(2) ("дял(2)"). Така пътят на ARC изглежда по начин, сходен със следния:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
 13. Запазете променения Boot.ini файл и затворете Notepad (Бележника).
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно пътищата на ARC щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
102873 BOOT.INI и възприети начини за именуване на ARC пътищата, както и тяхното използване (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
155222 Определяне на пътя на ARC (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
289022 Редактиране на файла Boot.ini в Windows XP
За допълнителна информация щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
314058 Описание на Recovery Console ("Конзола за възстановяване") на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
307654 Как да инсталирате и използвате конзолата за възстановяване в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 927817 – Последен преглед: 12/09/2015 08:09:08 – Редакция: 2.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbbug kbenv kbprb kbpending kbexpertisebeginner KB927817
Обратна връзка