Често задавани въпроси относно съветника за активиране на Microsoft Office и режима на намалена функционалност в програмите от Office 2007 и в програмите от Office 2010

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия съдържа някои от най-често задаваните въпроси относно съветника за активиране на Microsoft Office.

Пакетите на Microsoft Office 2007 и Office 2010 съдържат съветник за активиране. За да използвате версия за разпространение на дребно на пакет или програма на Microsoft Office 2007 или пакет или програма на Office 2010, трябва да я активирате. Ако не активирате продукта, след като сте го инсталирали, програмите на Microsoft Office 2007 и програмите на Office 2010 ще се стартират само в режим на намалена функционалност. В режима на намалена функционалност програмите на Microsoft Office 2007 и програмите на Office 2010 работят по-скоро като визуализатори. С други думи, не можете да съхраните направените промени в документите, нито да създадете нов документ. Допълнителните функционалности може да бъдат ограничени. Съществуващите файлове, създадени с програми на Office 2007 или на Office 2010, няма да бъдат повредени при стартиране на програма в режим на намалена функционалност.
Допълнителна информация
В1: Какво представлява активирането на продукт?

Щракнете тук, за да видите или отговора