В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Информация за използването на пакети и програми от 2007 Office на компютър с друга версия на Office

За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Office 2010, вж. 2121447.
За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Office 2003, вж. 828956.
За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Office XP, вж. 290576.
За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Office 2000, вж. 218861.
ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия е предоставена информация за използването на пакетите и програмите на Microsoft Office 2007 Office на компютър, работещ с друга версия на Microsoft Office. Също така можете да откриете съвети за предотвратяване на конфликта между две различни версии на Office.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Можете да инсталирате и използвате повече от една версия на Microsoft Office на един компютър. Например, можете да инсталирате и използвате пакети и програми на Microsoft Office 2007 и на Microsoft Office 2003 на един и същ компютър. Това обаче не е препоръчително.

Забележка Microsoft не поддържа използването на няколко версии на Microsoft Office на версии на Microsoft Windows с разрешени терминални услуги. Ако искате да изпълнявате няколко версии на Office, забранете терминалните услуги.

Ред на инсталиране

Забележка Този ред на инсталиране важи също така за самостоятелните продукти на Microsoft Office, като например Microsoft Visio.

Ако искате да инсталирате и използвате повече от една версия на Office на един и същ компютър, следвайте реда, описан по-долу.
Версия на OfficeРед на инсталиране
Microsoft Office 2000Първо
Microsoft Office XPВторо
Office 2003Трето
Пакети и програми на Office 2007Четвърто
Първо се инсталира най-старата версия на Office. Например, ако искате да използвате програми на Office 2003 и на Office 2007 на един и също компютър, инсталирайте първо Office 2003. Трябва да следвате този ред поради начина, по който ключовете в системния регистър, споделените програми и разширенията на имената на файловете, както и други настройки, се обработват за всяка версия на пакетите и програмите на Office.

Важно Ако премахнете една от инсталираните версии на Office, трябва да инсталирате отново останалите версии на Office в този ред, за да работи правилно всяка версия.

Информацията по-нататък в статията важи при положение, че версиите на Office са инсталирани в този ред.

Местоположение на папката "Office Bin"

При инсталиране на пакети и програми на Office 2007 инсталиращата програма използва папката Program Files\Microsoft Office като папка по подразбиране. Папката "Office Bin" обаче е Program Files\Microsoft Office\Office12. Папката "Office Bin" е папката, в която се инсталират изпълнимите файлове на Office. Това местоположение предоставя по-добра работа за потребителите, които искат да използват няколко версии на Office на един и същ компютър. Това местоположение е използвано първо от Office XP. В Office XP папката "Office Bin" е Program Files\Microsoft Office\Office10. Името на папката "Office Bin" не може да се променя.

Лента на Microsoft Office

Пакетите и програмите на Office 2007 и Office 2003 не включват лентата с преките пътища на Office. Ако обаче приложението Office 2000 или Office XP вече е инсталирано на същия компютър, лентата с преките пътища на Office ще се запази за тези по-стари версии на Office.

При инсталиране на Office 2000 или Office XP с пакети и програми на Office 2007 можете да стартирате лентата с преки пътища на Office отделно. Не могат да се изпълняват две версии на лентата с преки пътища на Office. Всяка версия на лентата с преки пътища на Office може да разполага с различен набор от персонализирани ленти с инструменти и бутони. Тези ленти с инструменти и бутони не могат да се споделят между две версии на лентата с преки пътища на Office.

Преки пътища в менюто "Старт"

Когато Office 2000 и Office XP инсталират преки пътища в менюто "Старт", имената на преките пътища са същите като имената в подменюто Програми на менюто Старт. Пакетите и програмите на Office 2003 и Office 2007 инсталират преки пътища, включващи номера на версията в папката "Office" на подменюто Програми. За да избегнете объркване, ви съветваме да добавите номера на версията към всеки пряк път, сочещ към по-стара версия. Например, преименувайте прекия път, сочещ към папката "Microsoft Access 2000" на Microsoft Access, преди да инсталирате пакети и програми на Office 2007.

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
292584 Инсталиращата програма на Office XP презаписва елементи в менюто "Старт" от по-стари версии на Office
Ако преместите ръчно преките пътища в менюто "Старт" за Office XP или Office 2000, преките пътища се създават повторно в подменюто Програми на менюто Старт, при условие че е вярно едно от следните условия:
 • Инсталирате отново тази версия на Office.
 • Поправите преките пътища.
Забележка Можете да персонализирате инсталиращата програма на Office 2003, Office XP или Office 2000, за да инсталирате преките пътища на друго местоположение в менюто Старт. За да направите това, използвайте съветника за инсталация по избор в Microsoft Office Resource Kit. За пакетите и програмите на Office 2007 може да използвате инструмента за персонализиране на Office, за да укажете различно местоположение за преките пътища. За да получите достъп до инструмента за персонализиране на Office, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте командна среда.
 2. Отидете до компактдиска с Office 2007.
 3. Изпълнете следната команда:
  setup /admin
За повече информация относно инструмента за персонализиране на Office посетете следния уеб сайта на Microsoft:

Microsoft Office Binder

Най-новата версия на Microsoft Office, която включва Office Binder, е Office 2000. В Office 2002 и по-новите версии на Office обаче е включена помощна програма за извличане на всички файлове на Office от файл на Binder.

За допълнителна информация щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
281931 Съобщение за грешка "С този файл не е свързана програма за изпълнението на това действие" при отварянето на файл на Binder
822622 Описание на поддръжката на Office Binder при продукти на Office 2003 и Office XP

Няколко версии на Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 не може да съществува едновременно с по-стара версия на Microsoft Outlook. При инсталиране на Outlook 2007 инсталиращата програма премахва Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 и Microsoft Outlook 2000. Инсталиращата програма премахва тези версии на Outlook дори ако поставите отметка в квадратчето Запази тези програми в диалоговия прозорец Премахване на предишни версии. Версии на Microsoft Outlook, по-стари от Outlook 2000, няма да се открият за премахване. Ако обаче не премахнете версиите на Outlook, които са по-стари от Outlook 2000, и двете версии на Outlook ще са нестабилни.

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
924618 По-старите версии на Office се премахват при изпълнение на инсталиращата програма на Office 2007

Няколко версии на Word

Ако на един и същ компютър са инсталирани две версии на Microsoft Word, Word 2007 ще се стартира по-бавно. Това е така, защото Word 2007 се авторегистрира на компютъра.

Можете да заобиколите авторегистрирането. Така Word 2007 ще се стартира по-бързо. Това обаче не е препоръчително, тъй като Word може да не функционира правилно, ако не успее да се авторегистрира.

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


За да заобиколите авторегистрирането на Word 2007, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете Word 2007.
 2. Стартирайте редактора на системния регистър.
  • В Windows Vista щракнете върху Старт бутона , въведете regedit в полето Начало на търсене, след което натиснете клавиша ENTER.

   Разрешение за управление на потребителския акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Продължи.
  • В Windows XP щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 3. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър, за да го изберете:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. След като изберете подключа, споменат в стъпка 3, посочете Създай в менюто Редактиране, след което щракнете върху Стойност DWORD.
 5. Въведете NoReReg, след което натиснете клавиша ENTER.
 6. Щракнете с десния бутон на мишката върху NoReReg, след което щракнете върху Модифициране.
 7. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1 и след това щракнете върху OK.
 8. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да затворите редактора на системния регистър.

Файлове на Office в Microsoft Windows Explorer

При двукратно щракване върху файл на Office в Windows Explorer, за да го отворите, се прилагат правилата по-долу.

Забележка Тези правила важат също така и при двукратно щракване върху файла на Office в папката "Последно използвани документи" в Windows.
 • Ако на компютъра се изпълнява версията на програмата, с която е създаден файлът, той се отваря в тази версия.
 • За Office 2000 или Office XP, ако на компютъра не се изпълнява версията на програмата, с която е създаден файлът, той се отваря във версията на програмата, която сте инсталирали най-скоро.
 • За Microsoft Access и Microsoft Word, ако на компютъра не се изпълнява версията на програмата, с която е създаден файлът, той се отваря във версията на програмата, която сте стартирали най-скоро.
 • За да свържете файловете с програмите, включени в конкретна версия на Office, изпълнете инсталиращата програма на Office, след което щракнете върху Поправка на Office. Когато направите това, връзките на файловете за тази версия на Office се регистрират.

  Забележка Не можете да използвате този метод за регистриране на файлови връзки в Word или Access.

  Забележка Ако инсталирате софтуерна актуализация за дадена версия на Office, софтуерната актуализация поправя тази версия на Office. Може да е необходима поправка на някои или всички продукти на Office, след като инсталирате софтуерна актуализация, за възстановяването на файловите връзки.
За повече информация относно начина на поправка на компоненти на Office 2007 щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
924611 Как се инсталират и поправят компоненти на 2007 Office

Office OLE обекти в други програми

На компютър, изпълняващ много версии на Office, ако поставите Office обект в друга програма, се използват най-новите версии на програмите. Например, ако поставите обект на работен лист от Microsoft Excel в документ на Word, се използват най-новите версии на Word и Excel. Това може да създаде проблеми, ако споделяте файла контейнер с потребители, които не използват програми на Office 2007.

Споделени програми

Ако сте инсталирали различните версии на Office в реда, описан в раздела "Ред на инсталиране", няма да възникват проблеми при използване на споделени програми, като например редактора на уравнения и Clip Gallery. В диалоговия прозорец Обект може да се покаже повече от един запис за всяка споделена програма. Това се случва, тъй като е възможно на компютъра да са инсталирани няколко версии на споделената програма.

Съобщения на Windows Installer в Word

Ако на компютъра са инсталирани няколко версии на Word, приложението Windows Installer може да се стартира при стартиране на Microsoft Office Word 2007. Също така може да се покаже съобщение за това, че Windows Installer се подготвя да инсталира Word. Може да получите това съобщение, преди Word да се стартира.

Windows Installer се изпълнява винаги, когато стартираната версия на Word не е регистрираната версия.

Съобщения на Windows Installer в Access

На компютър с няколко версии на Access Windows Installer може да се стартира при стартиране на Microsoft Office Access 2003 или Microsoft Office Access 2007. Също така може да се покаже съобщение за "подготовка за инсталиране" или "конфигуриране". Тези съобщения се получават преди стартирането на Access.

Операцията за поправка на Windows Installer регистрира Access 2003 при всяко стартиране на Access 2003, след като използвате Access 2007. Също така операцията за поправка на Windows Installer регистрира Access 2007 при всяко стартиране на Access 2007 след използването на по-стара версия на Access. Access 2000 и Access 2002 не инициализират операция за поправка след използване на по-нова версия на Access. Ако стартираната версия на Access е същата като използваната преди версия на Access, не се осъществява операция за поправка на Windows Installer.

Библиотека с документи на Windows SharePoint Services 3.0

Когато опитате да създадете нов документ в библиотека с документи на Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 чрез щракване върху Нов документ, бутонът Нов документ не функционира. Не можете да създадете нов документ. Освен това Windows Internet Explorer спира да отговаря, когато опитате да прегледате съществуващ документ в библиотека с документи на Windows SharePoint Services 3.0.

Този проблем възниква, когато контролите за поддръжка на услуги на Windows SharePoint за система на Office 2007 и контролите за поддръжка на услуги на Windows SharePoint за Office 2003 са инсталирани едни до други. Инсталирането едни до други може да възникне при всяко от следните условия:
 • Инсталиране на система на Microsoft Office 2007, а след това инсталиране на една или повече програми на Microsoft Office 2003.
 • Инсталиране на програма на Office 2007, а след това инсталиране на Office 2003.
 • Инсталиране на Office 2003, инсталиране на програма на Office 2007, а след това поправка на инсталацията на Office 2003.
За допълнителна информация относно този сценарий щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
929360 Не може да създавате нови или да преглеждате съществуващи документи в библиотека с документи на Windows SharePoint Services 3.0, когато са инсталирани няколко версии на Office
Свойства

ИД на статията: 928091 – Последен преглед: 09/12/2011 17:55:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
Обратна връзка
ttps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">1&t=">ody>1&t=">