В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Отстраняването на неизправности не може да намери новия софтуер на LifeCam

СИМПТОМИ
Когато инсталирате софтуера на Microsoft LifeCam, а след това включите хардуера на LifeCam, хардуерът на LifeCam не се открива. Освен това, в диспечера на устройствата свойствата на записа за LifeCam показват един от следните кодове или друг код:
 • 1
 • 10
 • 19
 • 28
 • 39
ПРИЧИНА
Това поведение възниква, ако е налице едно от изброените по-долу условия:
 • Вие сте инсталирали Logitech уеб камера преди.
 • Драйверите за LifeCam са инсталирани неправилно.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да отстраните това поведение, използвайте някой от следните методи.

Метод 1: Актуализирайте драйверите за LifeCam в диспечера на устройствата

 1. Отворете "Диспечер на устройствата".
  • В Windows Vista или Windows 7 щракнете върху Старт бутона , въведете devmgmt.msc в полето Начало на търсене, след което натиснете клавиша ENTER.

   Разрешение за управление на потребителския акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Продължи.
  • В Windows XP щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете devmgmt.msc и след това щракнете върху OK.
 2. Разгънете следните записи:
  • Sound, video, and game controllers (Звук, видео и контролери за игри)
  • Imaging Devices (Устройства за създаване на изображения)
 3. Потърсете черен удивителен знак в жълто поле до дадено устройство. Удивителният знак показва, че в устройството има проблем. Щракнете с десния бутон върху устройството и щракнете върху опцията, която отговаря на вашата версия на Windows:
  • В Windows Vista изпълнете следните стъпки:
   1. Щракнете върху Актуализиране на софтуерни драйвери.
   2. Щракнете върху Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери.
   3. Щракнете върху Преглед.
   4. В диалоговия прозорец Преглед за папка преминете към следната папка и щракнете върху OK:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    Ако не се намери драйвер, опитайте в следните папки:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Щракнете върху Напред.
  • В Windows XP изпълнете следните стъпки:
   1. Щракнете върху Актуализиране на драйвера.
   2. Щракнете върху Инсталиране от списък или конкретно местоположение (разширение) и след това върху Напред.
   3. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Включвай това местоположение в търсенето, и след това щракнете върху Преглед.
   4. В диалоговия прозорец Преглед за папка преминете към следната папка и щракнете върху OK:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    Ако не се намери драйвер, опитайте в следните папки:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Щракнете върху Напред.

Метод 2: Изтеглете и инсталирайте най-новия софтуер

За да изтеглите най-новата версия на софтуера за LifeCam, изпълнете следните стъпки:
 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft за хардуер:
 2. Щракнете върху Software for Microsoft internet communications (webcam and headset) products (Софтуер за продукти за интернет комуникации на Microsoft (уеб камери и слушалки)).
 3. В полето Select type of product (Изберете типа продукт) изберете Webcams (Уеб камери).
 4. В полето Select your product (Изберете своя продукт) изберете своя продукт на LifeCam.
 5. В полето Select your operating system (Изберете своята операционна система) изберете своята версия на Windows. 
 6. В полето Select your operating system language (Изберете езика на своята операционна система) изберете своя език на Windows.
 7. Щракнете върху Go (Почни).
 8. Щракнете върху връзката, за да изтеглите най-новата версия на софтуера за LifeCam. 

Метод 3: Променете настройките на системния регистър, ако преди сте имали Logitech WebCam

Важно Ако никога не сте имали инсталирана уеб камера Logitech Webcam, не изпълнявайте тези стъпки.

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за промяна на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 1. Отворете конзолната добавка за услуги в конзолата на Microsoft за управление (MMC).
  • В Windows Vista или Windows 7 щракнете върху Стартбутон , въведете services.msc в полето Начало на търсене и след това натиснете ENTER.

   Разрешение за управление на потребителския акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Продължи.
  • В Windows XP щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете services.msc и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете двукратно върху Logitech Process Monitor.
 3. В Startup type (Тип стартиране), изберете Disabled (Забранен).
 4. Под Service status (Състояние на услуга) щракнете върху Stop (Спри) и после щракнете върху OK.
 5. Затворете услугите.
 6. Стартирайте редактора на системния регистър.
  • В Windows Vista щракнете върху Старт бутона , въведете regedit в полето Начало на търсене, след което натиснете клавиша ENTER.

   Разрешение за управление на потребителския акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Продължи.
  • В Windows XP щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
  Забележка Може евентуално да не намерите всички от следващите подключове или записи в стъпки от 7 до 12. Трябва обаче да намерите поне един.
 7. Намерете следния подключ в редактора на системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ако дясната страна съдържа Lower filters (По-ниски филтри): lvmvdrv, с десния бутон на мишката щракнете върху този запис и след това щракнете върху Изтрий.
 8. Намерете следния подключ в редактора на системния регистър и го изтрийте:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\LVMVDRV
 9. Намерете и след това щракнете върху следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSYTEM\CONTROLSET003\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ако дясната страна съдържа Lower filters (По-ниски филтри): lvmvdrv, с десния бутон на мишката щракнете върху този запис и след това щракнете върху Изтрий.
 10. Намерете и изтрийте следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET003\SERVICES\LVMVDRV
 11. Намерете и след това щракнете върху следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ако дясната страна съдържа Lower filters (По-ниски филтри): lvmvdrv, с десния бутон на мишката щракнете върху този запис и след това щракнете върху Изтрий.
 12. Намерете и след това изтрийте следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LVMVDRV
 13. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да излезете от редактора на системния регистър.
 14. Отворете "Диспечер на устройствата".
  • В Windows Vista щракнете върху Старт бутона , въведете devmgmt.msc в полето Начало на търсене, след което натиснете клавиша ENTER.

   Разрешение за управление на потребителския акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Продължи.
  • В Windows XP щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете devmgmt.msc в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 15. В диспечера на устройствата разгънете Imaging Devices (Устройства за създаване на изображения), щракнете с десния бутон върху Microsoft LifeCam и после щракнете върху Uninstall (Деинсталирай).
 16. В менюто Action (Действие) щракнете върху Scan for hardware changes (Търсене на хардуерни промени). Ако се появи подкана да актуализирате драйверите, щракнете върху Yes (Да).

Метод 4: Изтегляне и инсталиране на най-новия сервизен пакет

 1. Проверете версията на сервизния пакет на Windows, инсталиран на компютъра. За да направите това, щракнете върху Старт или щракнете върху бутона "Старт" на Windows, щракнете с десния бутон върху Моят компютър или Компютър, а след това изберете Свойства.
 2. В раздела Общи вижте секцията Система, в която е показан номерът на версия на сервизния пакет.
 3. Изтеглете най-новия сервизен пакет за Windows. За информация посетете следния уеб сайт на Microsoft: Щракнете върху своята версия на Windows. Ще бъдете насочени към статия от базата знания на Microsoft за най-новия сервизен пакет на Windows. В раздела "Получете най-новия сервизен пакет за Windows от Центъра за изтегляне на Microsoft" се съдържа връзка за изтегляне на актуализацията.
Ако проблемът продължи да възниква, преминете към Метод 5.

Метод 5: Изпробване на устройството на друг компютър

Ако проблемът продължи да възниква, изпробвайте устройството на друг компютър и в друга среда, за да определите дали можете да повторите проблема. Ако можете да повторите проблема, той може да е в самото устройство. Вижте в раздела "Допълнителна информация" как да се свържете с екипа на Microsoft, предоставящ допълнителни компоненти, за да го смените.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да се свържете с екипа на Microsoft, предоставящ допълнителни компоненти

В САЩ и Канада можете да се свържете с екипа на Microsoft, предоставящ допълнителни компоненти, като използвате следната информация
 • САЩ: тел. (800) 360-7561, от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.
 • Канада: тел. (800) 933-4750, от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.
 • Клиенти с TTY устройства: Свържете се с Microsoft на тел. (800) 718-1599, от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.

  За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  326246 Как да замените софтуер или хардуер на Microsoft, да поръчате сервизни пакети и надстройване на продукти или да замените ръководства за продукти
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
310123 Обяснения на генерираните от диспечера на устройствата кодове на грешки в Windows XP Professional
Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
life cam
Свойства

ИД на статията: 929087 – Последен преглед: 09/29/2011 04:44:00 – Редакция: 4.0

Microsoft LifeCam NX-6000, Microsoft LifeCam NX-3000, Microsoft LifeCam VX-7000, Microsoft LifeCam VX-6000, Microsoft LifeCam VX-5000, Microsoft LifeCam VX-3000, Microsoft LifeCam VX-1000, Microsoft LifeCam VX-500, Lifecam Cinema, Microsoft LifeCam Show, Microsoft LifeCam VX-5500, LifeCam Vx-800, Microsoft LifeChat LX-1000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft LifeChat ZX-6000

 • dftsdahomeportal kbtshoot kb3rdparty kbexpertisebeginner kbprb KB929087
Обратна връзка