Опцията Hibernate ("Хибернация") липсва в Windows Vista

СИМПТОМИ
При използване на Windows Vista е възможно да възникне един или няколко от следните симптоми:
 • Опцията Hibernate ("Хибернация") липсва сред менюто с опции за захранване в менюто Start ("Старт").
 • Опцията Hibernate ("Хибернация") липсва в диалоговия прозорец Shut Down Windows ("Изключване на Windows").

  Бележка За да отворите диалоговия прозорец Shut Down Windows ("Изключване на Windows"), натиснете ALT+F4.
 • Опцията Hibernate ("Хибернация") липсва в менюто на бутона за захранване, появяващ се на защитения работен плот.

  Бележка Можете да стигнете до менюто на бутона за захранване на работния плот при излизане от Windows Vista.
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне, ако е налице едно от изброените по-долу условия:
 • Помощната програма за почистване на дискове е била използвана за премахване на средството за изтриване на файла на режима за хибернация.
 • Компютърът не поддържа функцията за хибернация.
 • Функцията за хибернация в момента е деактивирана.
 • Функцията за хибриден режим на сън е активирана.

  Функцията за хибриден режим на сън поставя компютъра в режим на сън и генерира хибернационен файл, когато потребителят избере опцията Sleep ("Заспиване") в някое от менютата с опции за захранване. Затова при активиран хибриден режим на сън Hibernate ("Хибернация") не се появява като опция за захранването.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, използвайте стартиращия се от командния ред инструмент PowerCfg за активиране на функцията за хибернация. За тази цел изпълнете стъпките по-долу.

Бележка Ако компютърът не поддържа функцията за хибернация, няма как да активирате тази функция. Вижте раздела "Допълнителна информация" за информация относно начина за използване на инструмента PowerCfg за определяне дали компютърът поддържа функцията за хибернация.
 1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто, въведете command в полето Start Search ("Започване на търсенето"), след което щракнете с десния бутон върху Command Prompt в списъка Programs ("Програми"), след което натиснете Run as administrator ("Изпълнявай в режим на администратор").

  Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").
 2. В командния ред въведете powercfg /hibernate on.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Освен това можете да използвате стартиращия се от командния ред инструмент PowerCfg, за да определите дали компютърът поддържа функцията за хибернация. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто, въведете command в полето Start Search ("Започване на търсенето"), след което щракнете с десния бутон върху Command Prompt в списъка Programs ("Програми"), след което натиснете Run as administrator ("Изпълнявай в режим на администратор").

  Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или натиснете Continue ("Продължи").
 2. В командния ред въведете powercfg /a.
Инструментът PowerCfg генерира изходни данни, сходни със следните:
The following sleep states are available on this system: ("В тази система са налични следните състояния на сън:") Standby ( S1 S3 ) Hibernate Hybrid Sleep ("Режим на готовност" ( S1 S3 ) Хибернация Хибриден режим на сън") The following sleep states are not available on this system: ("В тази система са налични следните състояния на сън:") Standby (S2) The system firmware does not support this standby state. ("Режим на готовност (S2) Фърмуерът на системата не поддържа това състояние на готовност.")
Режимите за сън, отбелязани като налични и неподдържани, варират в зависимост от хардуера на компютъра.

За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
928897 Функцията за хибриден режим на сън и функцията за хибернация на Windows Vista могат да станат недостъпни след използване на инструмента за почистване на диска
Свойства

ИД на статията: 929658 – Последен преглед: 09/25/2011 00:19:00 – Редакция: 3.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658
Обратна връзка