В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Информация относно активирането на корпоративни копия за Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 и Windows 7

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия съдържа информация относно активирането на корпоративни копия за Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 и Windows 7. В нея са посочени връзки към документация относно корпоративното лицензиране и технологията Volume Activation 2.0.

Ключ за Услугата за управление на ключове (KMS)

Ключът за услугата за управление на ключове (ключът KMS) може да се използва за активиране на услугата за управление на ключове (KMS, Key Management Service) на компютър, контролиран от IT специалист на фирмата. Фирмата може да хоства услугата за управление на ключове вътрешно, за да активира автоматично компютри с операционна система Windows. За да използвате услугата за управление на ключове, трябва да имате повече от 25 свързани компютъра. Компютрите, които са били активирани чрез KMS, задължително се активират отново чрез свързване към вашата фирмена мрежа поне веднъж на 180 дни. KMS обикновено работи на локален компютър с операционна система Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 или Windows Server 2008. Ключът KMS може да се използва за инсталиране на 6 системи за хостване на KMS. Можете обаче да заявите още системи за хостване на KMS, като се свържете с Център за поддръжка на активирането на корпоративни копия.

Ключ за многократно активиране (MAK)

Ключът за многократно активиране (MAK, Multiple Activation Key) се използва за активиране на един или на група компютри чрез директно свързване към сървърите на Microsoft. Ключът MAK може да се използва за инсталиране на Windows, ако не сте свързани към корпоративна мрежа. Ключът MAK може да се използва за активиране на всяко корпоративно издание на Windows. Освен това, след като активирате Windows с ключа MAK, не се изисква ново активиране. Впоследствие можете да заявите още ключове MAK по телефона и заявката ви ще бъде предадена за изпълнение към следващото компетентно ниво. Този процес отнема 7 работни дни.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Microsoft включва технология за активиране на продукти в някои от продуктите, продавани чрез производители на оригинално оборудване (OEM), търговци на дребно и канали за корпоративно лицензиране. Операционната система Windows изисква клиентите с корпоративни лицензи да използват новия метод на активиране, наречен Активиране на корпоративно копие.

Активирането на корпоративно копие е гъвкаво решение, което позволява на клиентите на корпоративното лицензиране по-сигурно и по-лесно да активират компютри, работещи под Windows. Технологията "Активиране на корпоративно копие" беше въведена в Windows Vista. В бъдеще тя ще бъде използвана за всички продукти на Microsoft. За обща информация относно активирането на корпоративно копие, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Windows Vista и Windows Server 2008


Следващите връзки предоставят повече информация относно Volume Activation 2.0 в Windows Vista и Windows Server 2008.
 • Volume Activation 2.0 за Windows Vista и Windows Server 2008

  Тук е събрана техническа документация за Volume Activation 2.0 за Windows Vista, която предоставя насоки за планирането, внедряването и експлоатацията. Тя включва Справочник за Volume Activation 2.0, Активиране на корпоративно копие в Server 2008 и други помощни материали. Справочник на операциите във Volume Activation 2.0 съдържа помощна информация за отстраняване на най-често срещаните проблеми при използването на Volume Activation 2.0. Например, има информация за отстраняване на проблеми при активиране с ключовете MAK и KMS, за възстановяване от режим на ограничена функционалност и за възстановяване след състояние "неоригинален софтуер". За да прегледате тази документация, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 • Често задавани въпроси за Volume Activation 2.0

  Този справочник дава отговор на някои често задавани въпроси за Volume Activation 2.0. За да прегледате тази документация, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 • Документация за активирането на корпоративно копие

  Тези документи предоставят насоки за планирането, внедряването и операциите за активиране на корпоративни издания на Windows Vista и Windows Server 2008. За да прегледате или да изтеглите справочника, посетете уеб сайт на Microsoft:
 • Уебкаст на TechNet: Какво представлява активирането и проверката в Windows Vista и Windows Server 2008

  Това е уебкаст на технически преглед на активирането и проверката на на корпоративно копие за Windows Vista и Windows Server 2008. За да прегледате този уебкаст, посетете следния сайт на Microsoft:
 • Програма за бързи решения на Microsoft, за инсталиране на компютри за бизнес цели

  Тази документация съдържа обща информация и конкретни инструкции за екипите за отстраняване на инфраструктурни проблеми, във връзка с конфигурирането и управлението на технологиите за активиране на корпоративни копия, за Windows Vista. За да прегледате или да изтеглите тази документация, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Windows 7 и Windows Server 2008 R2

Следващите връзки предоставят повече информация относно Volume Activation 2.0 в Windows 7 и Windows Server 2008 R2.
 • Ресурси за активиране на корпоративно копие за Windows 7 и Windows Server 2008 R2
  Използвайте тези ресурси за активиране на продукти под Windows, за да научите как да управлявате ефективно процеса на активиране в корпоративна среда. Те включват Таблицата с данни "Подобрения в активирането на корпоративно копие в Windows 7", ръководството "Планиране на активирането на корпоративни копия" и друга помощна документация. Тази информация е достъпна на следния уеб сайт на Microsoft: http://technet.microsoft.com/bg-bg/library/dd996588(en-us).aspx
 • Технически справочник за активирането на корпоративно копие в Windows 7 и Windows Server 2008 R2
  Този справочник е предназначен за IT специалисти по внедряването, чиито компании планират внедряването на версии с корпоративно активиране, на операционните системи Windows 7 и Windows Server 2008 R2. То е част от поредицата Справочник за планиране на активирането на корпоративни копия, Справочник за извършване на активирането на корпоративни копия и Справочник на операциите при активирането на корпоративни копия. За да прегледате тази документация, посетете следния уеб сайт на Microsoft: http://technet.microsoft.com/bg-bg/library/ee355153(en-us).aspx
 • Видеоклип - Основи на активирането на корпоративни копия
  Тази демонстрация ще ви даде задълбочени познания относно процеса на активиране на корпоративни копия при внедряване на Windows 7 и Windows Server 2008. За да изгледате това видео, посетете следния уеб сайт на Microsoft: http://technet.microsoft.com/bg-bg/dd936198(en-us).aspx
Свойства

ИД на статията: 929712 – Последен преглед: 05/04/2010 13:30:39 – Редакция: 2.9

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbsetup kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB929712
Обратна връзка