КОРЕКЦИЯ: При опит за изчисляване на кеша в Windows Internet Explorer 7 се появява следното съобщение за грешка: "ERROR_INVALID_PARAMETER"

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
При използване на програма за пресмятане на кеша в Windows Internet Explorer 7 е възможно да се появи съобщение за грешка, подобно на следното:
87 ERROR_INVALID_PARAMETER
Проблемът възниква, ако са налице следните условия:
 • Нека разгледаме следния сценарий. Използвате API за FindFirstUrlCacheEntryW или API за FindNextUrlCacheEntryW за изчисляване на кеша.
 • Кешът съдържа "бисквитки", в които липсва атрибут за пътя.
РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за актуалната/спешната корекция

Важно Този раздел, метод или задание съдържа стъпки, които ви показват как да промените системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на регистъра, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие, възстановите или промените системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Имайте предвид, че тази спешна/актуална корекция е предназначена само за елиминиране на описания в тази статия проблем. Прилагайте тази корекция само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална/спешна корекция. Поради това, ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващото издание, което ще съдържа тази актуална корекция.

Ако тази актуална корекция е налична за изтегляне, отгоре на статията от базата знания има секция "Налично изтегляне на актуална корекция". Ако тази секция не се появи, обърнете се към "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft, за да получите актуалната корекция.

Забележка Ако възникнат допълнителни въпроси или е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да създадете отделно искане за обслужване. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към конкретната спешна/актуална корекция. За да видите пълния списък с телефонни номера на "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft или да създадете отделно искане за обслужване, посетете следния сайт на Microsoft: Забележка Във формуляра "Налично изтегляне на актуална корекция" са показани езиците, за които е налична актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това е защото актуалната корекция не е налична за този език.

Информация за системния регистър

За да активирате тази спешна корекция, е необходимо да модифицирате системния регистър. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Намерете следния ключ на системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. В менюто Edit ("Редактиране") насочете мишката към New ("Нов") и щракнете върху Key ("Ключ").
 4. Въведете FEATURE_WININET_COOKIE_PARSE_PATH_KB929726 и натиснете ENTER.
 5. Щракнете върху FEATURE_WININET_COOKIE_PARSE_PATH_KB929726.
 6. В менюто Edit ("Редактиране") насочете мишката към New ("Нова") и щракнете върху DWORD Value ("DWORD стойност").
 7. Въведете iexplore.exe и натиснете ENTER.
 8. Щракнете с десния бутон на мишката върху iexplore.exe и изберете Modify ("Модифицирай").
 9. В полето Value data ("Данни за стойността") въведете 00000001 и натиснете OK.
 10. Затворете редактора на системния регистър.

Информация за файловете

Англоезичната версия на тази спешна корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone ("Часова зона") на елемента Date and Time ("Дата и час"), намиращ се в контролния панел.
Internet Explorer 7 под Microsoft Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTime
Wininet.dll7.0.6000.20512822,78411-Jan-200702:42
Updspapi.dll6.2.29.0371,42416-Nov-200621:10
Internet Explorer 7 под Microsoft Windows XP Service Pack 2
File nameFile versionFile sizeDateTime
Wininet.dll7.0.6000.20512822,78416-Jan-200718:52
Updspapi.dll6.2.29.0371,42416-Nov-200621:10
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Важи за".
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
API за FindFirstUrlCacheEntryW и API за FindNextUrlCacheEntryW са Unicode версиите на следните API функции на Microsoft Windows Internet (WinINet):
 • FindFirstUrlCacheEntry
 • FindNextUrlCacheEntry
Този проблем не възниква, ако използвате API за FindFirstUrlCacheEntryA или API за FindNextUrlCacheEntryA за пресмятане на кеша в Internet Explorer 7. API за FindFirstUrlCacheEntryA и API за FindNextUrlCacheEntryA са ANSI версии на функцията WinINet наFindFirstUrlCacheEntry и функцията WinINet на FindNextUrlCacheEntry.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно функцията WinINet на FindFirstUrlCacheEntry посетете следния сайт на Microsoft Developer Network (MSDN):За допълнителна информация относно функцията на WinINet FindNextUrlCacheEntry вижте следния сайт на MSDN:За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Свойства

ИД на статията: 929726 – Последен преглед: 12/09/2015 08:46:36 – Редакция: 1.5

Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbpubtypekc kberrmsg kbbug KB929726
Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)