В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Автентификация за 802.1X-базирана мрежа в Windows Vista, Server 2008, и в Windows XP SP3

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия разглежда как да се позволи компютърно удостоверяване на 802.1X-базирана мрежа в Windows Vista, в Windows Server 2008, и в Windows XP Service Pack 3 (SP3).
Повече информация
Бележка Командата netsh wlan която е описана в тази статия съществува само в Windows Vista и в Windows Server 2008. Командата netsh lan съществува само в Windows Vista и в Windows Server 2008 и Windows XP Service Pack 3. За повече информация, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft

949984 Промени в настройките на 802.1X-базирана кабелна мрежовата връзка в Windows XP Service Pack 3

Windows Server 2003 и версии на Windows XP по-ранни от Windows XP SP3 съхраняват 802.1X компютърна автентикация и потребителски настройки в AuthMode записа в регистъра на следния подключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\EAPOL\Parameters\General\Global
Въпреки това, AuthMode записа в системния регистър не е валиден за следните операционни системи на Windows:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows XP SP3 кабелно свързани (Въпреки това, записа в системния регистър е валиден за безжични свързвания.)
Бележка AuthMode записа в регистър е валиден за безжични връзки на Windows XP SP3. Въпреки това, AuthMode записа в системния регистър не е валиден за Windows XP SP3 кабелно 802.1X-базирани мрежи.

Ако компютърната автентикация е конфигурирана в среда, с Windows XP-базирани компютри или Windows Server 2003-базирани компютри, настройките не се прилагат към Windows Vista-базирани компютри или Windows Server 2008-базирани компютри. За да зададете режим за автентикация за Windows Vista, Windows Server 2008, или за Windows XP SP3 кабелни връзки, трябва да модифицирате 802.1X мрежовия профил. 

За да се даде възможност на компютърна автентификация за 802.X-базирана мрежа в Windows Vista и Windows Server 2008 за кабелна мрежова връзка и за безжична връзка с мрежата, или в Windows XP SP3 за кабелна мрежова връзка, следвайте тези стъпки:
 1. Създаване на профил.

  Използвайте една от следните процедури, в зависимост от това дали използвате кабелна или безжична мрежова връзка и по начин подходящ според вашата операционна система. 
  • Кабелна мрежова връзка (Windows Vista или Windows Server 2008)

   Създаване на 802.1X-базиран мрежов профил на кабелна мрежова връзка. За да направите това, следвайте тези стъпки:
   1. Щракнете с десния бутон върху иконата на мрежовата връзка в областта за уведомяване най-вдясно на лентата на задачите, и след това щракнете върху Център за работа в мрежа и споделяне.
   2. Под Задачи, щракнете върху Управление на мрежовите връзки.
   3. Щракнете с десния бутон върху мрежовата връзка, която искате да конфигурирате, и след това изберете Свойства.

     User Account Control permission  Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата си, или щракнете върху Продължи.
   4. Щракнете върху раздела Удостоверяване зададете настройките, които искате, и след това щракнете върху OK.
  • Кабелна мрежова връзка (Windows XP SP3)
   1. Преди да създадете 802.1X-базиран мрежов профил в Windows XP SP3, услугата Wired AutoConfig трябва да бъде стартирана и настроена на Automatic startup. За да направите това, следвайте тези стъпки:
    1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълни, въведете services.msc, и след това щракнете върху OK.
    2. Намерете услугата WiredAutoConfig, щракнете с десния бутон върху нея и след това изберете Свойства.
    3. Променете вида на стартиране на Автоматично, щракнете върху Приложи, а след това след това щракнете върху Старт.
    4. Щракнете OK да излезете от диалоговия прозорец Свойства на Wired AutoConfig.
   2. Създаване на 802.1X-базиран мрежов профил на кабелна мрежова връзка. За да направите това, следвайте тези стъпки:
    1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Настройки, и след това щракнете върху Мрежови връзки.
    2. Щракнете с десния бутон върху мрежовата връзка която искате да конфигурирате, и след това изберете Свойства.
    3. Щракнете върху раздела Удостоверяване зададете настройките, които искате, и след щракнете OK.
  • Безжична мрежова връзка (Windows Vista или Windows Server 2008)

   Създаване на на профил на 802.1X-базирана мрежа за безжична връзка с мрежата. За да направите това, следвайте тези стъпки: 
   1. Щракнете с десния бутон върху иконата за мрежовата връзка в областта за уведомяване, най-вдясно на лентата на задачите, и щракнете върху Център за работа в мрежа и споделяне.
   2. Под Задачи, щракнете върху Управление набезжични мрежи.
   3. Натиснете бутона Добавяне. Съветника за свързване с безжична мрежа стартира.
   4. Следвайте инструкциите, които се показват на екрана за да създадете профил за безжична мрежа.
  • Безжична мрежова връзка (Windows XP SP3)

   Тази стъпка не се прилага за Windows XP SP3 безжично свързани в мрежа. Продължете с задаването на AuthMode за безжично свързани Windows XP SP3. Вижте "Authmode (Windows XPSP3 безжични връзки)" раздела по-късно в тази статия за повече информация. 
 2. Експортирайте информацията за мрежовия профил в XML файл. За да направите това, следвайте тези стъпки, както е подходящо за операционната система, която използвате.

  Експортиране на профила (Windows Vista, Windows Server 2008, и Windows XP SP3 (Кабелна мрежова връзка))

  Бележка Windows XP SP3 и по-ранните версии на Windows XP не поддържат netsh wlan команден интерфейс. За Windows XP SP3 безжични връзки, продължете и задайте AuthMode за безжични Windows XP SP3 връзки. Погледнете "Authmode ( Windows XP SP3 (Безжична мрежова връзка))" раздела по-късно в тази статия за повече информация.
  1. Щракнете на СтартStart button, напишете cmd в Start Search полето, изберете cmd в списъка с Програми, след което с десното копче на мишката щракнете върху него и изберете Изпълнявай като администратор.

    User Account Control permission  Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата си, или щракнете върху Продължи.
  2. В командния ред въведете един от следните редове, в зависимост от това дали използвате жична или безжична мрежова връзка и след натиснете ENTER.
   • Ако мрежовият профил е за кабелна мрежова връзка, въведете следния ред:
    netsh lan export profile folder=c:\
   • Ако използвате безжична мрежова връзка (Тази команда не е валиден за Windows XP SP3), въведете следния ред: 
    netsh wlan export profile folder=c:\
 3. Задайте Authmode.

  Модифицирайте мрежовия профил в XML файл на определения компютър само за удостоверяване, както е подходящо за операционната система, която използвате.

  Authmode (Windows Vista, Windows Server 2008, и Windows XP SP3 (Кабелна мрежова връзка))

  Бележка Windows XP SP3 и по-ранните версии на Windows XP не поддържат netsh wlan команден интерфейс. За Windows XP SP3 безжични връзки, продължете и задайте AuthMode за безжични Windows XP SP3 връзки. Погледнете "Authmode ( Windows XP SP3 (Безжична мрежова връзка))" раздела по-късно в тази статия за повече информация.

  За да направите това, следвайте тези стъпки: 
  1. Стартирайте Notepad, и след това отворите XML файл.
  2. В XML файл, намерете секцията която съдържа OneX настройки. Пример на този раздел:
   OneX xmlns="http://www.microsoft.com/networking/OneX/v1">               <cacheUserData>false</cacheUserData>               <authMode>machineOrUser</authMode>                <EAPConfig>...</EAPConfig>        </OneX>
  3. Модифицирайте <authMode> линия както следва:
   <authMode>machine</authMode>
   Следният текст е пример за часта, която съдържа OneX настройки след като е променен:
   neX xmlns="http://www.microsoft.com/networking/OneX/v1">               <cacheUserData>false</cacheUserData>               <authMode>machine</authMode>                <EAPConfig>...</EAPConfig>        </OneX>
  4. Запишете и след това затворете XML файла.

   AuthMode (OneX) елемента определя вида на пълномощията които се използват за удостоверяване. Следващата таблица описва стойностите, които authMode (OneX) елемент получава. 
    СтойностОписание
   machineOrUserИзползва само компютърна-идентификация или само гост-идентификация.
   Когато потребителя е влязъл, се използват за удостоверяване на потребителската идентификация.
   Когато не потребител е влязъл, използва само компютърна-идентификация за удостоверяване. 
   machine Използва само компютърна-идентификация. 
   user Използва само гост-идентификация. 
   guestИзползва само гост-идентификация. 
   За повече информация относно authMode (OneX) елемент, посетете следния уеб сайт на Microsoft: 
  Authmode (Windows XP SP3(Безжична мрежова връзка))

  За задаването на стойността на AuthMode в системния регистър за безжични връзки Windows XP SP3, следвайте тези стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълни, въведете regedit и след това щракнете върху OK.
  2. В редактора на системния регистър, намерете и след това щракнете върху следния под ключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EAPOL\Parameters\General\Global
  3. Щракнете два пъти върху AuthMode въведете стойност за удостоверяване в полето Value, и след това щракнете върху OK.
  4. Затворете редактора на системния регистър.
  5. Рестартирайте компютъра.
  AuthMode в системния регистър е валиден само за Windows XP SP3 свързван в безжична мрежа.В таблицата по-долу са изброени възможните стойности на удостоверяване на AuthMode в системния регистър.
  Стойност
  Стойност
  0
  Описание
  Използва удостоверяването което е по подразбиране в Windows XP
  1 Винаги извърши удостоверяване на потребителя, когато потребителя влиза
  2Използва само компютърна-идентификация.
 4. Добави мрежовия профил, който сте променили. За да направите това, въведете един от следните редове под командния ред, в зависимост от това дали мрежовия профил е за жична или безжична връзка с мрежата. След това натиснете ENTER.

  Добавяне на профил (Windows Vista, Windows Server 2008, и Windows XP SP3 (Кабелна мрежова връзка))
  • Ако мрежовият профил е за кабелна мрежова връзка, въведете следния ред:
   netsh lan add profile filename=PathofXMLFile
  • Ако мрежовият профил е за безжична мрежова връзка, въведете следния ред:
   netsh wlan add profile filename=PathOfXMLFile
За повече информация за новите мрежови функции в Windows Server 2008 и Windows Vista, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
machineonly machine-only
Свойства

ИД на статията: 929847 – Последен преглед: 12/16/2011 11:24:00 – Редакция: 1.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbnetwork kbinfo kbhowto kbexpertiseinter kbstepbystep KB929847
Обратна връзка