В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

При опит за актуализиране на Windows Defender на компютър, работещ под Windows Vista, се появява следното съобщение за грешка: "Error found: Code 0x80240029" ("Открита е грешка: Код 0x80240029")

СИМПТОМИ
При опит за актуализиране на Microsoft Windows Defender на компютър, работещ под Windows Vista, е възможно да се появи съобщение за грешка, подобно на следното:
Error found: Code 0x80240029" ("Открита е грешка: Код 0x80240029")
ПРИЧИНА
Проблемът възниква, ако папката SoftwareDistribution е повредена.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, влезте в потребителския акаунт с помощта на администраторски права и използвайте един от следните методи:

Метод 1
 1. Затворете всички отворени програми. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете Start Search ("Начало на търсене") и натиснете ENTER.
  2. Въведете msconfig и натиснете OK.

   Появява се помощната програма за конфигуриране на системата.
  3. Щракнете върху раздела BOOT ("СТАРТИРАНЕ НА ОС"), поставете отметката в квадратчето Safe boot ("Безопасно стартиране"), след това в квадратчето Minimal ("Минимално") и натиснете OK.
  4. Рестартирайте компютъра, когато се появи съобщение с подкана за това.

   Забележка След като завършите стъпка 2, стартирайте повторно помощната програма за конфигуриране на системата. Отстранете отметката в квадратчето Safe boot ("Безопасно стартиране") на полето BOOT ("СТАРТИРАНЕ НА ОС"), след което натиснете OK, за да рестартирате компютъра.
 2. Преименувайте папката SoftwareDistribution. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Start ("Старт"), въведете %директорията на Windows% в полето Start Search ("Начало на търсене") и натиснете ENTER.

   Забележка В тази стъпка %windir% представлява пътят към системната папка на Windows. Обикновено пътят към системната папка на Windows е C:\Windows.
  2. Намерете и щракнете с десния бутон върху папката SoftwareDistribution и изберете Rename ("Преименувай").
  3. Въведете SoftwareDistribution.old и натиснете ENTER.
  4. Рестартирайте компютъра.
Метод 2
 1. Затворете всички отворени програми. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто, изберете Search ("Търсене") и въведете Services ("Услуги").
  2. Щракнете двукратно върху Services ("Услуги").
  3. В списъка Services ("Услуги") намерете Windows Management Instrumentation ("Инструменти на Windows за управление "), след което щракнете с десния бутон и в контекстното меню изберете опцията Stop ("Спри").

   Бележка Не затваряйте прозореца Services ("Услуги").
  4. Отворете Windows Explorer.
  5. Намерете и изтрийте папката Repository ("Хранилище") в C:\%директорията_на_Win%\System32\wbem.
  6. Върнете се в прозореца Services ("Услуги"), намерете Windows Management Instrumentation ("Инструменти на Windows за управление "), след което щракнете с десния бутон и в контекстното меню изберете опцията Restart ("Рестартирай").
  7. Затворете всички отворени програми.
  8. Рестартирайте компютъра.
Свойства

ИД на статията: 934562 – Последен преглед: 07/18/2011 22:17:00 – Редакция: 3.1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

 • kbexpertisebeginner kbtshoot KB934562
Обратна връзка
>html>&t=">