В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да изтеглите ръчно най-новите актуализации на дефинициите за програми срещу злонамерен софтуер за Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 и Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия описва как да изтеглите ръчно най-новите актуализации на дефинициите за програми срещу злонамерен софтуер за Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 и Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection.
Допълнителна информация
За да изтеглите файла за актуализация на дефинициите за програми срещу злонамерен софтуер (Mpam-fe.exe) за Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 или Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection за 32-битови (x86-базирани) версии на Windows, щракнете върху следната връзка:За да изтеглите файла за актуализация на дефинициите за програми срещу злонамерен софтуер за Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 или Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection за 64-битови версии на Windows, щракнете върху следната връзка: Забележка: Трябва да работите под 64-битова версия на Windows, за да стартирате 64-битова версия на Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 или Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. 64-битовите версии на Windows включват x64-базирани версии.

След като щракнете върху съответната връзка, щракнете върху Изпълнение, за да инсталирате незабавно файла за актуализация на дефинициите. Или, щракнете върху Запиши, за да запишете файла на компютъра. Ако щракнете върху Запиши, запомнете папката, в която записвате файла.

За да инсталирате записания файл, щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, намерете папката, в която сте записали файла, щракнете двукратно върху файла, след което щракнете върху OK.

Забележка: За да инсталирате файла на работещ под Windows Vista компютър, щракнете с десен бутон върху файла, след което щракнете върху Изпълни като администратор, за да го инсталирате.

 Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.

Когато се изпълнява файлът за актуализация на дефинициите, се появява диалогов прозорец за извличане на файлове. Диалоговият прозорец показва, че актуализацията на дефинициите се инсталира. След като диалоговият прозорец за извличане на файлове се затвори, можете да проверите дали са актуализирани дефинициите за Microsoft Forefront Client Securit, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 или Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. За да направите това, отворете Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 или Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, след което проверете версията на дефинициите в долната част на диалоговия прозорец за Microsoft Forefront Client Security Home или Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010.

Корпоративните клиенти трябва да използват версия 2.0 или по-нова на Windows Server Update Services (WSUS), за да разпространяват актуализации на дефиниции за Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 или Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. 

Можете да използвате ключа за команден ред -q с файла за актуализация на дефинициите за Microsoft Forefront Client Security или Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 или Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. Този ключ инсталира актуализацията на дефинициите в тих режим. Тихият режим отменя показването на диалоговия прозорец за извличане на файлове. За да инсталирате актуализацията на дефинициите в тих режим, въведете следната команда:
Mpam-fe.exe -q
Забележка: Трябва да използвате акаунт, който има администраторски права, за да изпълните тази команда.


Forefront Endpoint Protection 2010 и Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

Ако използвате Forefront Endpoint Protection 2010 или Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, изпълнете също и следните стъпки:

1.) Запишете или изпълните дефинициите в Система за проверка на мрежата (NIS)

След като изтеглите най-новите актуализации на дефинициите, щракнете върху „Изпълнение“, за да инсталирате дефинициите незабавно, или щракнете върху „Запиши“, за да ги запазите на вашия компютър. Ако щракнете върху „Запиши“, запомнете името на папката, в която записвате файла.  

2.) Инсталирайте актуализацията на дефинициите

За да инсталирате записания файл за актуализация на дефинициите:

Ако компютърът ви работи под Windows Vista или Windows 7, отворете папката, в която сте записали файла с дефинициите. Щракнете с десен бутон върху nis_full.exe, щракнете върху Изпълни като администратор, след което щракнете върху Изпълнение. Когато се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или предоставете потвърждение, след което изчакайте, докато файловете с дефинициите се инсталират.

Ако компютърът ви работи под всяка друга Windows операционна система, трябва да сте влезли като администратор, за да инсталирате файла с най-новите дефиниции. Отворете папката, в която сте записали файла, след което щракнете двукратно върху nis_full.exe, за да инсталирате файла с най-новите дефиниции..

Забележка: Ако нямате администраторски акаунт на компютъра, помолете администратор да влезе и да инсталира дефинициите за вас.


Техническа поддръжка за x64-базирани версии на Microsoft Windows

Ако компютърът ви е закупен с предварително инсталирана x64-базирана версия на Microsoft Windows, производителят му предоставя техническа поддръжка и съдействие за тази версия на Windows. В този случай производителят на компютъра предоставя поддръжка поради това, че x64-базирана версия на Windows е била предоставена заедно с вашия хардуер. Възможно е производителят на компютъра да е персонализирал инсталацията на x64-базираната версия на Windows чрез използване на специфични компоненти. Те могат да включват специфични драйвери за устройства или опционални настройки, целящи получаване на максимална производителност от хардуера. Microsoft ще ви окаже съдействие в разумни граници, ако се нуждаете от техническа помощ за вашата 64-базирана версия на Windows. Въпреки това може да се наложи да се свържете директно с производителя на хардуера. Производителят е най-добре квалифициран по отношение на поддръжката на софтуера, инсталиран на хардуера от него. Ако сте закупили отделно x64-базирана версия на Windows, като например Microsoft Windows Server 2003 x64, свържете се с Microsoft за техническа поддръжка.

За продуктова информация относно Microsoft Windows XP Professional x64 Edition посетете следния уеб сайт на Microsoft: За да се запознаете с продуктова информация за x64-базирани версии на Microsoft Windows Server 2003, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
FCS, FEP, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010, Forefront CLient Security, System Center 2012 Endpoint Protection
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 935934 – Последен преглед: 08/08/2012 13:41:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010, Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

  • kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB935934
Обратна връзка