Начин на изключване на автоматичната правописна проверка и автоматичната граматична проверка в програмите на Office

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия е описан начинът за изключване на функциите за автоматична правописна проверка и автоматична граматична проверка в програмите на Microsoft Office, изброени в раздела "Важи за".

Забележка Приложенията Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Project и Microsoft Outlook 2000 не разполагат с функция за автоматична правописна проверка или автоматична граматична проверка.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За да изключите автоматичната правописна проверка и автоматичната граматична проверка, изпълнете стъпките по-долу според съответната ситуация.

Word 2007

 1. Щракнете върху Бутон на Microsoft Office Бутон на Microsoft Office, след което щракнете върху Опции на Word.
 2. Щракнете върху Проверка.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.
 4. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай граматиката при въвеждане.
Важно Настройките Проверявай правописа при въвеждане и Проверявай граматиката при въвеждане ще се отразят във всички отворени документи в Word 2007. Ако документите се използват от други потребители, може да ги уведомите за промените.

Outlook 2007

 1. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Options ("Опции").
 2. Щракнете върху раздела Правописна проверка, след което щракнете върху Правописна проверка и автокорекция.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.
 4. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай граматиката при въвеждане.

PowerPoint 2007

 1. Щракнете върху Бутон на Microsoft Office Бутон на Microsoft Office, след което щракнете върху Опции на PowerPoint.
 2. Щракнете върху Проверка.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.
 4. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.

InfoPath 2007, OneNote 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007 и Visio 2007

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Правописна проверка, след което щракнете върху раздела Опции за правописна проверка.
 2. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.

Word 2003, Word 2002 и Word 2000

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, след което щракнете върху раздела Правопис и граматика.
 2. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай граматиката при въвеждане.
Важно Настройките Проверявай правописа при въвеждане и Проверявай граматиката при въвеждане ще се отразят във всички отворени документи в Word. Ако документите се използват от други потребители, може да ги уведомите за промените.

Outlook 2003 и Outlook 2002

 1. Съставете ново съобщение.
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, след което щракнете върху раздела Правопис и граматика.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.
 4. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай граматиката при въвеждане.

PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 и PowerPoint 2000

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, след което щракнете върху раздела Правопис и стил.
 2. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.

Publisher 2003

 1. В менюто Инструменти посочете Правописна проверка, след което щракнете върху раздела Опции за правописна проверка.
 2. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.

FrontPage 2003, FrontPage 2002 и FrontPage 2000

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за интернет, след което щракнете върху раздела Обща информация.
 2. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.

OneNote 2003

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, след което щракнете върху категорията Правописна проверка.
 2. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.

InfoPath 2003

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, след което щракнете върху раздела Правописна проверка.
 2. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Проверявай правописа при въвеждане.
Свойства

ИД на статията: 937422 – Последен преглед: 04/28/2010 14:43:47 – Редакция: 1.4

Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbproof kbsettings kbinfo KB937422
Обратна връзка