В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Налична е актуализация, предотвратяваща аварийното спиране на услугата Background Intelligent Transfer Service (BITS) на компютър, работещ под Windows Vista

СИМПТОМИ
След изтегляне на актуализации от Windows Update на компютър, работещ под Windows Vista, е възможно да се появят следните симптоми:
 • Появява се диалог със съобщение, че host process за Windows Services е престанал да функционира.
 • След рестартиране на компютъра се появява диалогов прозорец на Windows Update. Той съдържа следното съобщение:
  Some Updates were not installed ("Някои актуализации не бяха инсталирани")
  Failed: ("Неуспешни:") xx updates ("хх актуализации")
  Error(s) Found: ("Открити грешки:")
  Code 800706BA ("Код 800706BA")
 • Събитие, подобно на цитираното по-долу, се регистрира в регистъра на приложенията:

  Event Type ("Тип на събитието"): Error ("Грешка")
  Event Source: ("Източник на събитието:") Грешка в приложение
  Event Category: ("Категория на събитието:") Няма
  Event ID: ("Идентификатор на събитие:") 1000
  Date: ("Дата:") date ("дата")
  Time: ("Час:") time ("час")
  Computer: ("Компютър:") computer name ("име на компютъра")
  User: ("Потребител:") N/A ("Няма")
  Description: ("Описание:") Faulting application svchost.exe_BITS, version 6.0.6000.16386, time stamp 0x4549adc4, faulting module qmgr.dll, version 7.0.6000.16386, time stamp 0x4549bd9f, exception code 0xc0000005 ("Грешката е предизвикана от приложение svchost.exe_BITS, версия 6.0.6000.16386, времеви маркер 0x4549adc4, грешка в модул qmgr.dll, версия 7.0.6000.16386, времеви маркер 0x4549bd9f, код на изключението 0xc0000005")

ПРИЧИНА
Този проблем възниква, защото файловете на състоянието на услугата Background Intelligent Transfer Service (BITS) са повредени. Този проблем спира функционирането на host process за Windows Services. Вследствие на това не можете да използвате BITS за прехвърляне на файлове.
РАЗРЕШЕНИЕ
Проблемът може да се разреши чрез налична в момента актуализация. Инструментът BITS Repair Tool ще ви помогне да елиминирате този проблем, причинен от повреждане на файловете за състояние на BITS. Този проблем спира функционирането на host process за Windows Services. Вследствие на това не можете да използвате BITS за прехвърляне на файлове. Използвайте този инструмент, за да отстраните повредата и възстановите трансферите на BITS. След използване на инструмента може да се наложи да рестартирате компютъра.

Информация за изтегляне

От Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове (Microsoft Download Center) можете да изтеглите следния файл:

Windows Vista, 32-битови версии

Файл за изтеглянеИзтеглете пакета 940520 сега.

Windows Vista, 64-битови версии

Файл за изтеглянеИзтеглете пакета 940520 сега.

За допълнителна информация как да изтеглите файлове за поддръжката от Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове от поддръжката на Microsoft от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е сканиран за вируси от Microsoft. Microsoft е използвал софтуер за откриване на вируси с най-актуални дефиниции, налични към датата, на която е публикуван файлът. Файлът е записан на сървъри с усилена защита, които способстват за предотвратяване на несанкционирани промени на файла.

Този проблем може да бъде разрешен ръчно по един от описаните по-долу методи.

Метод 1

 1. Активирайте опцията Преглед на скрити файлове. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто , изберете Control Panel ("Контролен панел"), Folder Options ("Опции за папките") и след това щракнете върху раздела View ("Изглед").
  2. Щракнете върху Show hidden files and folders ("Показвай скрити файлове и папки") и натиснете OK.
 2. В ролята на системен администратор намерете папката Programdata\Microsoft\Network\Downloader и изтрийте всички файлове с имена, започващи с "Qmgr". За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете \Programdata\Microsoft\network\downloader в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
  2. В прозореца на инструмента за изтегляне изберете и изтрийте всички файлове, чието име започва с "Qmgr". Например изтрийте следните файлове:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
   Забележки
   • Ако файловете не се изтриват, рестартирайте компютъра в безопасен режим без мрежови функции. За тази цел използвайте метод 2 или метод 3.
   • Ако файловете се изтрият, веднага отворете Windows Update и инсталирайте най-новите актуализации.

Метод 2

 1. Рестартирайте компютъра.
 2. Натиснете клавиша F8 при рестартирането на компютъра.

  Забележка Трябва да натиснете клавиша F8, преди да се появи индикаторът за зареждане на Windows Vista.
 3. Когато се появи менюто Advanced Boot Options ("Допълнителни опции за стартиране"), изберете Safe Mode ("Безопасен режим"), придвижвайки се с помощта на клавишите със стрелки, и натиснете ENTER.
 4. Активирайте опцията View Hidden Files ("Преглед на скритите файлове"). За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон , изберете Control Panel ("Контролен панел"), Folder Options ("Опции за папките") и след това щракнете върху раздела View ("Изглед").
  2. Щракнете върху Show hidden files and folders ("Показвай скрити файлове и папки") и натиснете OK.
 5. В ролята на системен администратор намерете папката Programdata\Microsoft\Network\Downloader и изтрийте всички файлове с имена, започващи с "Qmgr". За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете \Programdata\Microsoft\network\downloader в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
  2. В прозореца на инструмента за изтегляне изберете и изтрийте всички файлове, чието име започва с "Qmgr". Например изтрийте следните файлове:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 6. Незабавно отворете Windows Update и инсталирайте най-новите актуализации.

Метод 3

 1. Рестартирайте компютъра в безопасен режим без мрежови функции. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Затворете всички отворени програми.
  2. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете Run ("Изпълни") в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
  3. Въведете msconfig и натиснете OK.

   Появява се помощната програма за конфигуриране на системата.
  4. Щракнете върху раздела Boot ("Стартиране"), поставете отметката в квадратчето Safe boot ("Безопасно стартиране"), след това в Minimal ("Минимално") и натиснете OK.
  5. Рестартирайте компютъра, когато се появи съобщение с подкана за това.
 2. Активирайте опцията View Hidden Files ("Преглед на скритите файлове"). За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон , изберете Control Panel ("Контролен панел"), Folder Options ("Опции за папките") и след това щракнете върху раздела View ("Изглед").
  2. Щракнете върху Show hidden files and folders ("Показвай скрити файлове и папки") и натиснете OK.
 3. В ролята на системен администратор намерете папката "Programdata\Microsoft\Network\Downloader" и изтрийте всички файлове с имена, започващи с "Qmgr". За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете \Programdata\Microsoft\network\downloader в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
  2. В прозореца на инструмента за изтегляне изберете и изтрийте всички файлове, чието име започва с "Qmgr". Например изтрийте следните файлове:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 4. Рестартирайте компютъра в нормален режим. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Затворете всички отворени програми.
  2. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете Run ("Изпълни") в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
  3. Въведете msconfig и натиснете OK. Появява се помощната програма за конфигуриране на системата.
  4. В раздела Boot ("Стартиране") отстранете отметката от квадратчето Safe boot ("Безопасно стартиране"), след което натиснете OK, за да рестартирате компютъра.
  5. Рестартирайте компютъра, когато се появи съобщение с подкана за това.
 5. Незабавно отворете Windows Update и инсталирайте най-новите актуализации.
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Важи за".
Свойства

ИД на статията: 940520 – Последен преглед: 07/18/2011 22:19:00 – Редакция: 3.2

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB940520
Обратна връзка
>