В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Съобщение за грешка, когато посетите уеб сайт, който е домакин на IIS 7.0: "HTTP грешка 500.19 – вътрешна грешка в сървър"

ВАЖНО: Тази статия е преведена с използване на софтуер за машинен превод на Microsoft и може да бъде коригирана чрез технологията Рамка за превод от общността (CTF). Microsoft предлага статии, преведени машинно, допълнително редактирани от общността, и статии, преведени от хора, за да може да предостави достъп на много езици до всички статии в нашата База знания. Статиите, преведени машинно и редактирани допълнително, може да съдържат грешки в лексиката, синтаксиса и/или граматиката. Microsoft не носи отговорност за каквито и да било неточности, грешки или вреди, предизвикани от неправилен превод на съдържанието или използването му от нашите клиенти. Повече за CTF – на http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/bg.

Щракнете тук, за да видите версия на тази статия на английски: 942055
Симптоми
Имате уеб сайт, който е домакин на интернет информационни услуги (IIS) 7.0. Когато посетите уеб сайт в уеб браузър, можете да получите съобщение за грешка, подобно на едно Препоръчано от следните неща:
Грешка съобщение 1
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X8007000D
Описание на HRESULT
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Съобщение за грешка 2
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X80070005
Описание на HRESULT
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Съобщение за грешка 3
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X800700B7
Описание на HResult
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Съобщение за грешка 4
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X8007007E
Описание на HResult
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Съобщение за грешка 5
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X800700C1
Описание на HRESULT
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Съобщение за грешка 6
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X800700B7
Описание на HRESULT
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Съобщение за грешка 7
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X8007010B
Описание на HRESULT
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Съобщение за грешка 8
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X8007052E
Описание на HRESULT
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Грешка съобщение 9
Грешка в сървъра при прилагане"име за влизане на приложение"
HTTP грешка 500.19-вътрешна грешка в сървър
HRESULT: 0X80070021
Описание на HRESULT
Исканата страница не е достъпна, защото свързаните с конфигурационни събиране на данни за тази страница е невалидна.
Причина

Причина за грешка съобщение 1

Този проблем възниква, защото ApplicationHost.config или Web.config файл съдържа деформиран XML елемент. За да разрешите този проблем, вижте резолюция 1.

Причина за съобщение за грешка 2

Този проблем възниква поради една Препоръчано от следните причини:
 • Вие използвате IIS 7.0 на компютър, работещ под Windows Vista. Освен това можете да конфигурирате уеб сайт, за да използвате UNC еднократно прокарване удостоверяване за достъп до отдалечена универсална именна конвенция (UNC) дял.
 • IIS_IUSRS група няма подходящите разрешения за файла ApplicationHost.config, за файла Web.config или за виртуален/приложение директории на IIS.
За да разрешите този проблем, вижте резолюция 2.

Причината за съобщението за грешка 3

Този проблем възниква, защото ApplicationHost.config файлът е повтарящ се запис за следния код.
<add accessType="Allow" users="*" />
За да разрешите този проблем, вижте резолюция 3.

Причината за съобщението за грешка 4

Този проблем възниква, защото на ApplicationHost.config файл или файл Web.config препраща към модул или DLL който е невалидно или че не съществува. За да разрешите този проблем, вижте резолюция 4.

Причината за съобщението за грешка 5

Този проблем може да възникне, ако това, колко битова Указаният модул е различен Препоръчано от този на набора приложения хостинг на приложението. Например вие се опитвате да заредите 32-битов компонент в набор-64-битови приложения. Този проблем може да възникне и ако Указаният модул е повреден.

Причина за грешка съобщение 6

Този проблем може да възникне, ако има повтарящ се запис за задаване на конфигурация точка на по-високо ниво в йерархията на конфигурация (например, в родителския сайт/папка на web.config или applicationHost.config файл). Самото съобщение за грешка посочва местоположението на дублиран запис или записи.

Причина за грешка съобщение 7

Този проблем може да възникне, ако определено съдържание директорията не е достъпна.

Причина за грешка съобщение 8

Самоличността по подразбиране процес в IIS 7.0 няма достатъчно разрешения, за да отворите файла Web.config на отдалечен дял.

Причина за грешка съобщение 9

Този проблем може да възникне, когато на определена част Препоръчано от конфигурационния файл на IIS е заключена в по-високо ниво на конфигурация.
Разрешение

Резолюция № 1

Изтриване на неправилно формиран XML елемент Препоръчано от ApplicationHost.config файл или Препоръчано от файл Web.config.

Резолюция 2

За да разрешите този проблем, използвайте един Препоръчано от следните методи.

Метод 1

Не конфигурирате сайта да използвате UNC еднократно прокарване удостоверяване за достъп до отдалечени UNC дял. Вместо това задайте потребителски сметка за плащане, който има подходящи разрешения за достъп до отдалечени UNC дял.

Метод 2

Задавайте разрешение за четене на IIS_IUSRS група на ApplicationHost.config файла или за файла Web.config. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. В Windows Explorer намерете папката, която съдържа ApplicationHost.config файл, който е свързан с уеб сайта, или Намерете виртуални директории или приложението директории, които съдържат файла Web.config, който е свързан с уеб сайта.

  Забележка Файла Web.config не може да бъде във виртуални директории или приложението директории на IIS. Дори и в тази ситуация трябва да следвате тези стъпки.
 2. С десния бутон върху папката, която съдържа ApplicationHost.config файл, orright върху виртуална или приложение директории, които могат да containthe файла Web.config.
 3. Щракнете върху свойства.
 4. Щракнете върху раздела защита а след това щракнете върху Редактиране.
 5. Щракнете върху Добавяне.
 6. В полето Въведете имената на обект за избор въведете име_на_компютъра\IIS_IUSRS, щракнете върху Провери именатаа след това щракнете върху OK.

  Забележка Име_на_компютъра е контейнер за името на компютъра.
 7. Щракнете, за да отметнете квадратчето четене и след това щракнете върху OK.
 8. В диалоговия прозорецсвойствана папката щракнете върхуOK.

  Забележка Уверете се, че свойствата на папката са наследени Препоръчано от ApplicationHost.config и Web.config файлове, така че IIS_IUSRS да има разрешение за четене за тези файлове.

Резолюция 3

Във файла ApplicationHost.config изтрие Дублираният запис за разрешение правилото. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, тип Notepad в полето Начало на търсене щракнете върху Notepadа след това щракнете върху Изпълни като администратор.

  Забележка Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху продължи.
 2. В менюто файл щракнете върху Отвори, тип %WINDIR%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config в полето име за влизане на файл и след това щракнете върху Отвори.
 3. В ApplicationHost.config файла изтриване дублиране на записи, която наподобява следния код.
  <add accessType="Allow" users="*" />

Резолюция 4

Във файла ApplicationHost.config или във файла Web.config Намерете препратката към модул или DLL препратка, която е невалиден и тогава прикрепвам препратката. За да определите коя модул препратка е неправилен, позволяват проследяване на неуспешно искане и след това да възпроизведете проблема.

Резолюция 5

Гарантира, че Указаният модул това, колко битова е същата като на хостинг набора и се уверете, че модула не е повреден.

Резолюция 6

Указаният конфигурационен файл и го сравнете с нейната майка applicationHost.config и/или web.config файлове за проверка за дублиращи се записи, предложено Препоръчано от съобщението за грешка. Премахване на дублиращи се записа, или направете записа уникален.

Резолюция 7

Уверете се, че пътят на файла съществува, е правилно наречена, е правилното разрешения на файл ниво Задаване и сочи към валиден файл система тип. Ако не сте сигурни какъв е пътят на файла, използвайте процес наставник оръдие или неуспешно искане проследяване да го идентифицира.

Резолюция 8

За да разрешите този проблем, вижте следната статия:
934515 Получавате съобщение за грешка, когато се опитвате да видите дадена уеб страница Препоръчано от уеб сайт, който използва удостоверяване на транзитна в интернет информация услуги 7.0

Резолюция 9

За да разрешите този проблем, Отключете секцията за указания, или не го използвайте на това ниво. За Още действия информация за конфигурацията на заключване вижте следната статия:

Предупреждение: Тази статия е преведена автоматично

Свойства

ИД на статията: 942055 – Последен преглед: 11/16/2013 20:50:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Internet Information Services 7.0

 • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942055 KbMtbg
Обратна връзка
&t=">t();