Windows Vista SP1 съобщава за 4 ГБ системна памет (RAM) на системи с инсталирани 4 ГБ памет

ВЪВЕДЕНИЕ
След инсталиране на Windows Vista Service Pack 1 (SP1) размерът на отчитаната от Windows Vista памет (RAM) може да се увеличи, ако са налице следните условия:
 • Системният BIOS има резервирана физическа памет за графика или други периферни устройства.
 • Компютърът е с инсталирани над 3 ГБ системна памет.
Причината за тази промяна е в това, че Windows Vista със SP1 отчита размера на инсталираната на компютъра физическа памет. Всички версии на операционните системи, базирани на Windows NT и предшестващи Windows Vista Service SP1, отчитат размера на паметта, достъпна на операционната система. Тази промяна в Windows Vista SP1 е само по отношение на отчитането.

Ще забележите промени в отчитането на следните характеристики:
 • Стойността на RAM в Welcome Center.
 • Значението на Memory ("Стойност") в дъното на прозореца My Computer ("Моят компютър").
 • Стойността на Memory (RAM) ("Памет (RAM)") в прозорците на System Properties ("Системни настройки").
 • Стойността на Total amount of system memory ("Общ размер на системната памет") на страницата View and Print Details ("Преглед и разпечатване на подробности") на елемента Performance Information and Tools ("Информация за производителността и инструменти") в Control Panel ("Контролен панел").
Освен това инструментът System Information (Msinfo32.exe) ("Информация за системата") вече показва следните записи на страницата System Summary ("Общи данни за системата"):
 • Инсталирана физическа памет (RAM)
 • Общо физическа памет
 • Достъпна физическа памет
Инсталирането на Windows Vista SP1 няма да промени отчитаните данни от следните диагностични инструменти:
 • Разделът Performance ("Производителност") в Task Manager ("Диспечер на задачите")
 • WinVer
 • Диагностичен инструмент DirectX (DXDiag.exe)
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Преди инсталирането на Windows Vista SP1, Windows Vista е показвала размера на системна памет, достъпна за операционната система.. За компютри с инсталирани 3 ГБ или по-малко физическа памет отчитаният размер на паметта може понякога да е по-малък от инсталираната физическа памет. Тези различия се дължат на заделената за BIOS (и евентуално за драйвери) физическа памет. Например някои реализации на BIOS заделят малко физическа памет за графичната карта. Обикновено за графика се заделят между 8 МБ и 128 МБ. Възможно е в конкретен случай размерът да е различен. BIOS и някои драйвери могат да заделят физическа памет за други периферни устройства или цели. Тези заделяния на памет са с приемлив размер и са част от нормалното функциониране на компютъра. От друга страна те намаляват размера на физическата памет, която може да се използва от операционната система и приложенията. Заделянето на памет възниква в 32-битовите и 64-битовите компютри.

На компютри с 32-битова операционна система, системна памет с размер над 3 ГБ и версия на Windows, предшестваща Windows Vista SP1, потребителите ще забележат по-големи разлики в размера на отчитаната като достъпна за операционната система памет и физическата памет, инсталирана на компютъра. Това се дължи на необходимостта за заделяне на физическо адресно пространство като В/И области за съпоставени с паметта периферни устройства. Тези В/И области се разпределят между физическия адрес от 3 ГБ и горната граница на физическия адрес 4 ГБ.

Адресите на физическата памет, съпоставени с тези В/И области, не могат да се използват за обръщения към физическата системна памет. Те също така не могат да се използват за предотвратяване на използването (от страна на операционната система) на незначителен обем физическа памет, която в нормалния случай е достъпна между физическия адрес от 3ГБ и горната граница на физическия адрес от 4ГБ. Размерът на тези В/И области варира според системата, защото те определят типа и конфигурацията на периферните устройства на системата.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно начина, по който се отчита системната памет в Windows Vista, щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
929605 Системната памет, размерът на която се показва в диалоговия прозорец System Information ("Информация за системата") в Windows Vista, се оказва по-малък от това, което очаквахте, ако са инсталирани 4 ГБ RAM (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно това, защо различните компоненти на потребителския интерфейс отчитат незначително различаващи се значения за размера на инсталираната системна памет в Windows Vista, щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
935268 Компоненти на потребителския интерфейс в Windows Vista отчитат незначително различаващи се значения на общия размер на физическата памет, достъпна за компютъра (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 946003 – Последен преглед: 07/18/2011 22:21:00 – Редакция: 2.4

, , , , ,

 • kbhowto kbmemory kbexpertisebeginner kbinfo KB946003
Обратна връзка