Формуляр, подписан с цифров подпис, не показва цифровия подпис в InfoPath 2003

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Описание на проблема
Когато отворите формуляр, подписан с цифров подпис, в Microsoft Office InfoPath 2003, виждате следното съобщение за грешка на мястото на цифровия подпис:
Има проблем с този подпис.
Не можете да определите кой е подписал с цифров подпис формуляра, ако не щракнете върху Преглед на подробни данни. Ако щракнете върху Преглед на подробни данни, ще видите името на човека, който е подписал с цифров подпис формуляра. Освен това се извежда следното съобщение за грешка:
Този цифров подпис е с изтекъл срок.
Стъпки за отстраняване на проблема
За да отстраните този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. Приложете пакета с актуални корекции за InfoPath 2003, издадени след сервизен пакет 3: 17 декември 2007 г.

  Получаване на актуалната корекция

  Този проблем е разрешен в пакета с актуални корекции за InfoPath 2003, издадени след сервизен пакет 3, от 17 декември 2007 г. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
  946535 Описание на пакета с актуални корекции за InfoPath 2003, издадени след сервизен пакет 3: 17 декември 2007 г.
 2. Разрешете актуалната корекция.

  За да разрешим актуалната корекция вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да разрешите актуалната корекция сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

  Решете моя проблем

  За да разрешите автоматично актуалната корекция, щракнете върху връзката Решаване. Щракнете върху Изпълни в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.
  Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

  Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

  След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".


  Нека реша проблема сам

  Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем, чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За повече информация как да направите резервно копие на системния регистър или как да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
  322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
  За да разрешите тази актуална корекция, изпълнете стъпките по-долу:
  1. Излезте от InfoPath.
  2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
  3. Щракнете върху следния ключ от системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\Security
  4. След като щракнете върху ключа, споменат в стъпка 3, посочете Създай в менюто Редактиране, след което щракнете върху DWORD стойност.
  5. Въведете AllowExpiredCertOnXmlValidate и натиснете ENTER.
  6. Щракнете с десния бутон върху AllowExpiredCertOnXmlValidate и след това върху Модифицирай.
  7. В полето Данни за стойността въведете 1 и след това щракнете върху OK.
  8. В менюто Файл щракнете върху Изход, за да излезете от редактора на системния регистър.


Това реши ли проблема?
Проверете дали е проблемът е решен, като видите дали се показва цифровият подпис. Ако цифровият подпис се показва, не е необходимо да четете тази статия по-нататък. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
решаване решете
Свойства

ИД на статията: 946536 – Последен преглед: 10/10/2011 09:22:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Office InfoPath 2003

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2003presp4fix kboffice2003sp3fix kbqfe kbbug kbfix KB946536
Обратна връзка