В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Инсталиране на Microsoft Dynamics CRM 4.0 с минималните необходими разрешения

ВЪВЕДЕНИЕ
Статията описва минималните разрешения, необходими на потребителя за инсталиране на Microsoft Dynamics CRM 4.0.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Забележки
 • В тази статия се предполага, че всички роли на сървъри на Microsoft Dynamics CRM 4.0 се инсталират на един и същ компютър.
 • За повече информация относно ролите на сървърите вижте ръководството за внедряване.
 • По време на инсталацията съветникът за диагностика на средата проверява дали потребителят, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, има минималните необходими разрешения. Ако минималните необходими разрешения не са спазени, получавате съобщение за грешка.

Опции за инсталиране

Имате две опции, когато инсталирате Microsoft Dynamics CRM с минималните необходими разрешения. Може да оставите програмата за инсталиране на сървъра на Microsoft Dynamics CRM да създаде групите за защита по време на инсталирането. Или може да използвате предварително създадени групи за защита в Active Directory.

Можете също да изберете да включите или да изключите функционалността "Автоматично управление на групи". По подразбиране функционалността "Автоматично управление на групи" е включена. Microsoft Dynamics CRM автоматично добавя съответните потребителски акаунти и съответните компютърни акаунти към необходимите групи за защита в Microsoft Dynamics CRM. Ако изключите функционалността "Автоматично управление на групи", Microsoft Dynamics CRM няма да добави автоматично тези акаунти. В такъв случай домейновият администратор или потребител, който има достатъчно разрешения, трябва да добави съответните потребителски акаунти и съответните компютърни акаунти в необходимите групи. Добавянето трябва да се направи след инсталирането и след като съответният потребител е добавен в Microsoft Dynamics CRM.

Опция за инсталиране 1: Инсталационната програма създава групите за защита в Active Directory, когато инсталирате Microsoft Dynamics CRM

 1. Добавете потребителския акаунт на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, като член на групата локални администратори. За да направите това, изпълнете тези стъпки на сървъра на Microsoft Dynamics CRM и на компютъра, който изпълнява Microsoft SQL Server.
  1. Влезте в сървъра като потребител, който има разрешения на локален администратор.
  2. Щракнете върху Старт, посочете към Административни инструменти и щракнете върху Управление на компютъра.
  3. Разгънете Системни инструменти.
  4. Разгънете Локални потребители и групи.
  5. Щракнете върху Групи.
  6. Щракнете с десния бутон върху Администратори и след това щракнете върху Свойства.
  7. За да добавите акаунта на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, щракнете върху Добави.
 2. Ако услугите за отчет на SQL сървър (SSRS) са инсталирани на сървър, различен от този, на който сте добавили разрешенията при стъпка 1, трябва да добавите в главното ниво ролята "Мениджър на съдържание" за акаунта на инсталиращия потребител. Сега трябва да добавите в нивото за целия сайт ролята "Системен администратор" за акаунта на инсталиращия потребител. За да направите това, изпълнете следните стъпки на сървъра на услугите за отчитане:
  1. Стартирайте Windows Internet Explorer и намерете следния сайт:
   http://srsserver/reports
  2. В раздела Свойства, щракнете върху Възлагане на нова роля.
  3. В полето Име на потребител или група въведете потребителското име на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Мениджър на съдържание и след това щракнете върху OK.

   Забележка Използвайте следния формат, когато въвеждате потребителското име:
   име на домейн\потребителско име
  4. Щракнете върху Настройки на сайта.
  5. В Защита, щракнете върху Конфигуриране на защита за сайта и след това върху Възлагане на нова роля.
  6. В текстовото поле Име на потребител или група въведете потребителското име на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Системен администратор и след това щракнете върху OK.

   Забележка Използвайте следния формат, когато въвеждате потребителското име:
   име на домейн\потребителско име
 3. За акаунта на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, добавете следните разрешения в организационната единица (ОЕ) в справочната услуга Active Directory. Трябва да изпълните тази стъпка за ОЕ, в която сте избрали да инсталирате по време на инсталирането на Microsoft Dynamics CRM 4.0.

  Разрешения
  • Четене
  • Създаване на всички дъщерни обекти
  Разширени разрешения
  • Разрешения за четене
  • Модифициране на разрешения
  • Членове с права за четене
  • Членове с права за запис
  За да добавите разрешенията, изпълнете следните стъпки:
  1. Влезте в сървъра на домейновия контролер като потребител, който има разрешения на домейнов администратор.
  2. Щракнете върху Старт, върху Административни инструменти и след това върху Потребители и компютри на Active Directory.
  3. В менюто Изглед щракнете върху Разширени функции.
  4. В навигационния екран намерете организационната единица, която искате да използвате за инсталирането на Microsoft Dynamics CRM. За да направите това, разгънете дървото до възела, който съдържа групата за защита.
  5. Щракнете с десния бутон върху групата за защита, изберете Свойства, след което щракнете върху раздела Защита.
  6. В списъка Имена на потребители или групи, щракнете върху акаунта на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, ако акаунтът е в списъка. Ако акаунтът не е в списъка, щракнете върху Добави, за да добавите потребителския акаунт.
  7. В колоната Разреши щракнете, за да поставите отметка в квадратчето за разрешението Създаване на всички дъщерни обекти.

   Забележка По подразбиране има отметка в квадратчето Разреши за разрешението за Четене.
  8. Щракнете върху Разширени.
  9. В списъка Записи за разрешения, щракнете върху Добавяне, изберете акаунта на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, след което щракнете върху OK.
  10. В списъка Приложи върху, щракнете върху Групиране на обекти.
  11. В колоната Разреши щракнете, за да поставите отметка в следните квадратчета:
   • Разрешения за четене
   • Модифициране на разрешения
  12. Щракнете върху раздела Свойства.
  13. В списъка Приложи върху, щракнете върху Групиране на обекти.
  14. В колоната Разреши щракнете, за да поставите отметка в следните квадратчета:
   • Членове с права за четене
   • Членове с права за запис
  15. Щракнете три пъти върху OK.
 4. Инсталиране на Microsoft Dynamics CRM.

Опция за инсталиране 2: Използване на предварително създадени групи за защита в Active Directory, когато инсталирате Microsoft Dynamics CRM

 1. Създайте следните групи за защита в Active Directory:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  За да създадете групите за защита в Active Directory, изпълнете следните стъпки:
  1. Влезте в сървъра на домейновия контролер като потребител, който има разрешения на домейнов администратор.
  2. Щракнете върху Старт, върху Административни инструменти и след това върху Потребители и компютри на Active Directory.
  3. Разгънете дървото "Потребители и компютри на Active Directory" до главното ниво на домейна или до съответната организационна единица (ОЕ), които искате да използвате за инсталирането на Microsoft Dynamics CRM.
  4. Щракнете с десния бутон върху главното ниво на домейна или върху съответната организационна единица (ОЕ), които искате да използвате, щракнете върху Нов и след това върху Група.
  5. В полето Име на група въведете името на групата. Например въведете PrivUserGroup.
  6. Ако функционалното ниво на домейна е собствен домейн на Windows Server 2003 или Microsoft Windows 2000, щракнете върху Локален домейн в списъка Групов обхват. Ако функционалното ниво на домейна е смесен домейн на Windows 2000, щракнете върху Глобален в списъка Групов обхват.
  7. Щракнете върху OK.
  8. Повторете стъпките от 1d до 1g по-горе в този раздел, за да създадете всяка група за защита.
 2. Добавете потребителския акаунт на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, като член на групата локални администратори. Трябва да изпълните тази стъпка на компютъра, който работи като сървър на Microsoft Dynamics CRM и на компютъра, който изпълнява Microsoft SQL Server.
  1. Влезте в сървъра като потребител, който има разрешения на локален администратор.
  2. Щракнете върху Старт, върху Административни инструменти и след това върху Управление на компютъра.
  3. Разгънете Системни инструменти, разгънете Локални потребители и групи и след това разгънете Групи.
  4. Щракнете с десния бутон върху Администратори и след това щракнете върху Свойства.
  5. За да добавите потребителския акаунт на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, щракнете върху Добави и след това върху OK.
 3. Ако услугите за отчет на SQL сървър (SSRS) са инсталирани на сървър, различен от този, на който сте добавили разрешенията при стъпка 1, добавете в главното ниво ролята "Мениджър на съдържание" за акаунта на инсталиращия потребител. След това добавете в нивото за целия сайт ролята "Системен администратор" за акаунта на инсталиращия потребител. За да направите това, изпълнете следните стъпки на сървъра, който изпълнява услугите за отчитане:
  1. Стартирайте Internet Explorer и намерете следния сайт:
   http://srsserver/reports
  2. Щракнете върху раздела Свойства, след което щракнете върху Назначение на нова роля.
  3. В полето Име на потребител или група въведете името на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Мениджър на съдържание и след това щракнете върху OK.

   Забележка Използвайте следния формат, когато въвеждате потребителското име:
   име на домейн\потребителско име
  4. Щракнете върху Настройки на сайта.
  5. В Защита, щракнете върху Конфигуриране на защита за сайта и след това върху Възлагане на нова роля.
  6. В полето Име на потребител или група въведете името на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Системен администратор и след това щракнете върху OK.

   Забележка Използвайте следния формат, когато въвеждате потребителското име:
   име на домейн\потребителско име
 4. Ако искате Microsoft Dynamics CRM да управлява групите за защита на Microsoft Dynamics CRM, създадени по време на инсталирането, добавете следните разрешения към групите за защита, който сте създали в стъпка 1 по-горе в този раздел:

  Разрешения
  • Четене
  • Запис
  • Добавяне/премахване на себе си като член
  Разширени разрешения
  • Изведи съдържанието
  • Прочети всички свойства
  • Запиши всички свойства
  • Разрешения за четене
  • Модифициране на разрешения
  • Всички проверени записи
  • Добавяне/премахване на себе си като член
  За да добавите разрешенията, изпълнете следните стъпки за всяка група за защита, която сте създали в стъпка 1 по-горе в този раздел:
  1. Влезте в сървъра на домейновия контролер като потребител, който има разрешения на домейнов администратор.
  2. Щракнете върху Старт, върху Административни инструменти и след това върху Потребители и компютри на Active Directory.
  3. В менюто Изглед щракнете върху Разширени функции.
  4. В навигационния екран разгънете дървото на групата за защита, щракнете с десния бутон върху групата за защита, щракнете върху Свойства и след това върху раздела Защита.
  5. В списъка Имена на потребители или групи, щракнете върху акаунта на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, ако акаунтът е в списъка. Ако акаунтът не е в списъка, щракнете върху Добави, за да добавите потребителския акаунт.
  6. В колоната Разреши щракнете, за да поставите отметка в квадратчето за разрешението Запис. При това системата автоматично поставя отметка в квадратчето за разрешението Добавяне/премахване на себе си като член.

   Забележка По подразбиране има отметка в квадратчето Разреши за разрешението за Четене.
  7. Щракнете върху Разширени.
  8. В списъка Записи за разрешения щракнете върху потребителския акаунт на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM, след което щракнете върху Редактиране.
  9. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Модифициране на разрешения в колоната Разреши.
  10. Щракнете три пъти върху OK.
  Забележки
  • По подразбиране следните разрешения са зададени като Разреши:
   • Изведи съдържанието
   • Прочети всички свойства
   • Запиши всички свойства
   • Разрешения за четене
   • Всички проверени записи
   • Добавяне/премахване на себе си като член
  • Ако сте изключили функционалността "Автоматично управление на групи" за инсталацията, не е необходимо да изпълнявате стъпка 4.
  • За повече информация относно функционалността "Автоматично управление на групи" вижте раздела "Опции за Автоматично управление на групи"
 5. При първото ви влизане в Microsoft Dynamics CRM, както и при всяко добавяне на потребител в Microsoft Dynamics CRM, трябва да извършите следните действия:
  • За да влезте, използвайте потребителски акаунт с необходимите права.
  • Добавете ръчно потребителите и компютрите към съответните групи за защита.
 6. За да използвате предварително създадени групи за защита в Active Directory, създайте конфигурационен файл, който сочи към Microsoft Dynamics CRM. За да направите това, създайте XML конфигурационен файл, който използва синтаксиса, показан в следващия пример. Модифицирайте променливите, както е необходимо. Списъкът след примерния код описва как да модифицирате променливите, показани в примера.

  В следния примерен код, XML файлът е с име Config_precreate.xml. Името на домейна е microsoft.com. Тези имена представляват действителните имена, които използвате. Йерархията на Active Directory е следната:
  • главен домейн
   • ОЕ на името на фирма
    • ОЕ на името на фирма
  Примерен код
  <CRMSetup>  <Server>    <Groups AutoGroupManagementOff="true">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>	 </Groups>  </Server></CRMSetup>
  Модифицирайте параметрите в примера, като използвате следните стойности за заместване:
  • PrivUserGroup: Името на групата за защита PrivUserGroup
  • SQLAccessGroup: Името на групата за защита SQLAccessGroup
  • UserGroup: Името на групата за защита UserGroup
  • ReportingGroup: Името на групата за защита ReportingGroup
  • PrivReportingGroup: Името на групата за защита ReportingGroup
  • domain: Името на домейна
  • domain_extension: Разширението на домейна
  Забележка За повече информация относно параметрите в конфигурационния файл и за примери вижте ръководството за внедряване.
 7. Извършете инсталирането на сървъра на Microsoft Dynamics CRM. За да направите това, щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml в полето Отвори, след което щракнете върху OK.

  Забележки
  • "C:\ServerSetup.exe" е пътят до файла ServerSetup.exe в средата за инсталиране.
  • "C:\configprecreate.xml" е името и пътят до създадения конфигурационен файл.

Опции за автоматично управление на групи

Опциите за автоматично управление на групи се използват за определяне как съответните потребители и съответните компютри да се добавят към групите за защита. Microsoft Dynamics CRM може да добави потребителите и компютрите. Или потребител, който има съответните разрешения в групите за защита в Microsoft Dynamics CRM, може да добави ръчно потребителите и компютрите.

За опциите за автоматично управление на групи използвайте един от следващите методи. Използвайте метод 1, за да зададете опцията AutoGroupManagementOff като "false" и да включите автоматичното управление на групи. Използвайте метод 2, за да зададете опцията AutoGroupManagementOff като "true" и да изключите автоматичното управление на групи.

Забележка Опцията за автоматично управление на групи може да се използва само при инсталирането на Microsoft Dynamics CRM използвате предварително създадени групи за защита в Active Directory.

Забележка: Когато се изпълнява съветникът за импортиране на организация, за да се импортира организацията, той взема предвид стойността на AutoGroupManagementOff в системния регистър, за да назначи съответните SQL разрешения на импортираната база данни. Ако стойността е зададена като 1, съветникът за импортиране на организация няма да присвои SQL разрешения на базата данни, така че може да е необходимо SQL разрешенията да се присвоят чрез SQL Management Studio след успешното приключване на работата на съветника за импортиране. Ако стойността е зададена като 0, съветникът за импортиране на организация ще присвои SQL разрешения на базата данни. По подразбиране стойността на AutoGroupManagementOff в системния регистър е зададена като 0.


Метод 1: Задаване на опцията AutoGroupManagementOff като "false"

Тъй като това е настройката по подразбиране, не е необходимо да добавяте нищо в конфигурационния файл. Следната процедура обаче дава пример как да зададете AutoGroupManagementOff option като "false".

Създайте XML конфигурационен файл, който използва синтаксиса, показан в следващия пример. Модифицирайте променливите, както е необходимо. За да модифицирате променливите, показани в примера, вижте стъпка 6 в раздел "Опция за инсталиране 2: Използване на предварително създадени групи за защита в Active Directory, когато инсталирате Microsoft Dynamics CRM" за указания.

В този пример XML файлът е с име Config_precreate.xml. Името на домейна е microsoft.com. Йерархията на Active Directory е следната:
 • главен домейн
  • ОЕ на името на фирма
   • ОЕ на името на фирма
Примерен код
<CRMSetup>  <Server>     <Groups>	 <Groups autogroupmanagementoff="false">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>	</Groups></CRMSetup>

Метод 2: Задаване на опцията AutoGroupManagementOff като "true"

 1. Създайте XML конфигурационен файл, който използва синтаксиса, показан в следващия пример. Модифицирайте променливите, както е необходимо. За да модифицирате променливите, показани в примера, вижте стъпка 6 в раздел "Опция за инсталиране 2: Използване на предварително създадени групи за защита в Active Directory, когато инсталирате Microsoft Dynamics CRM" за указания.

  В този пример XML файлът е с име Config_manageoff.xml. Името на домейна е microsoft.com. Йерархията на Active Directory е следната:
  • главен домейн
   • ОЕ на името на фирма
    • ОЕ на името на фирма
  Примерен код
  <CRMSetup>  <Server>     <Groups AutoGroupManagementOff="true">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>	 </Groups>  </Server></CRMSetup>
 2. Добавете съответните потребителски акаунти и съответните компютърни акаунти като членове на следващите групи.

  Забележка Трябва да изпълните тази стъпка само ако опцията AutoGroupManagementOff е зададена като "true".

  PrivUserGroup
  • Акаунтът, който се използва от набора приложения CRMAppPool
  • Акаунтът, който се използва от модела на процеса ASP.NET
  • Акаунтът на потребителя, който изпълнява инсталирането на Microsoft Dynamics CRM
  • Акаунтът на компютъра, на който ще се инсталира имейл маршрутизаторът на Microsoft Dynamics CRM за Exchange
  ReportingGroup
  • Всички потребителски акаунти за Microsoft Dynamics CRM (включително на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM)
  SQLAccessGroup
  • Акаунтът, който се използва от набора приложения CRMAppPool
  • Акаунтът, който се използва от модела на процеса ASP.NET
  UserGroup
  • Всички потребителски акаунти за Microsoft Dynamics CRM (включително на потребителя, който инсталира Microsoft Dynamics CRM)
  PrivReportingGroup
  • Акаунтът на компютъра, на който ще се инсталира конекторът за данни на Microsoft Dynamics CRM за услугите за отчет на SQL сървър
  За да добавите акаунтите, изпълнете следните стъпки за всяка група в списъка:
  1. Влезте в сървъра на домейновия контролер като потребител, който има разрешения на домейнов администратор.
  2. Щракнете върху Старт, върху Административни инструменти и след това върху Потребители и компютри на Active Directory.
  3. В навигационния екран разгънете дървото до възела, който съдържа групата за защита, щракнете с десния бутон върху групата за защита, щракнете върху Свойства и след това върху раздела Членове.
  4. За да добавите потребителски акаунт, щракнете върху Добави и след това върху OK. За да добавите компютърен акаунт, щракнете върху Типове обекти, щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Компютри, и след това щракнете върху OK.
 3. За да проверите кой акаунт се използва от набора приложения CRMAppPool, изпълнете следните стъпки на компютъра, който работи като сървър на Microsoft Dynamics CRM:
  1. Щракнете върху Старт, върху Административни инструменти и след това върху Диспечер на интернет информационни услуги (IIS).
  2. Разгънете името на компютъра.
  3. Разгънете Набори приложения.
  4. Щракнете с десния бутон върху CRMAppPool, върху Свойства и след това върху раздела Самоличност.
  И двата акаунта – NetworkService и LocalSystem, са представени от акаунта "domainname\computername $". Следователно, ако трябва да добавите акаунта NetworkService или акаунта LocalSystem към група за защита, трябва да добавите акаунта "domainname\computername $".

  Ако е избрана опцията За конфигуриране, трябва да добавите указания потребителски акаунт към групата за защита. Указаният потребителски акаунт се появява в текстово поле.
 4. За да проверите кой акаунт се използва от модела на процеса ASP.NET, изпълнете следните стъпки на сървъра на Microsoft Dynamics CRM:
  1. В Windows Explorer отворете следната папка:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Щракнете с десния бутон върху Machine.config, щракнете върху Отвори с, след което щракнете върху Notepad.
  3. Потърсете в текста думата "username". Думата се среща на много места във файла. Намерете петото появяване в текста на думата "username". Стойността на петото появяване в текста на "username" е акаунтът, който се използва от модела на процеса ASP.NET.
  И двата акаунта – SYSTEM и компютърният акаунт, са представени от акаунта "domainname\computername $". Следователно, ако трябва да добавите акаунта SYSTEM или компютърния акаунт към група за защита, трябва да добавите акаунта "domainname\computername $".

  Ако във файла Machine.config е указано потребителско име, трябва да добавите указаното потребителско име към групата за защита.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Акаунт за услуги

По време на инсталирането на Microsoft Dynamics CRM ще видите страницата "Задайте акаунт за защита". На тази страница може да изберете да използвате потребителски акаунт в домейна като акаунт за защита. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Добавете потребителския акаунт в домейна към локалната група "Потребители на регистрационния файл за производителност". За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. На компютъра, който работи като сървър на Microsoft Dynamics CRM, щракнете върху Старт, върху Всички програми, върху Административни инструменти и след това върху Управление на компютъра.
  2. Разгънете Локални потребители и групи и след това разгънете Групи.
  3. Щракнете с десния бутон върху групата Потребители на регистрационния файл за производителност и след това върху Добави в група.
  4. Щракнете върху Добави, въведете потребителския акаунт в домейна, след което щракнете двукратно върху OK.
 2. Създайте акаунта за главните имена на HTTP услугата в потребителския акаунт в домейна. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Инсталирайте инструментите за поддръжка на Windows Server, ако не са инсталирани.

   Забележка Не трябва да изпълнявате тази стъпка на компютър, който работи като сървър на Microsoft Dynamics CRM. Тази стъпка трябва да се изпълни на друг сървър в домейна. При това трябва да сте влезли от акаунт, който има разрешения за добавяне на главни имена на услуги (SPN) към потребителски акаунти.
  2. В командна среда въведете следните команди, като натискате ENTER след всяка команда:
   SETSPN –a http/crmservername.domain.comuseraccount
   SETSPN –a http/crmservernameuseraccount
  Забележка Контейнерът crmservername е името на сървъра, на който ще се инсталира Microsoft Dynamics CRM. Контейнерът domain.com е името на домейна. Контейнерът useraccount е името на акаунта, който използвате като акаунт за услуги по време на инсталирането на Microsoft Dynamics CRM.
БИБЛИОГРАФИЯ
За повече информация относно използването на SPN щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
929650 Използване на главни имена на услуги (SPN) при конфигуриране на уеб приложения, хоствани на IIS 6.0
За повече информация относно минималните разрешения, необходими на потребителя, за да работи като администратор за разполагане в Microsoft Dynamics CRM 4.0, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
946686 Присвояване на минималните разрешения на администратор за разполагане в Microsoft Dynamics CRM 4.0
crm4 crm40 crm4.0
Свойства

ИД на статията: 946677 – Последен преглед: 09/12/2011 01:23:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbmbsinstallation kbmbsmigrate kbhowto KB946677
Обратна връзка