В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Изисквания за свободно място на твърдия диск за Windows XP Service Pack 3

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

За да продължите да получавате актуализации на защитата за Windows, непременно използвайте Windows XP със Service Pack 3 (SP3). За повече информация вижте тази уеб страница на Microsoft: Приключва поддръжката за някои версии на Windows

ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия се описва изискването по отношение на свободно място на твърдия диск за инсталиране на Windows XP Service Pack 3 (SP3) от споделена папка в мрежата, от компактдиска с Windows XP SP3 или от центъра за изтегляния на Microsoft. Тази статия е предназначена за потребители със средни познания в работата с компютри.

Windows XP SP3 може да се инсталира на един или повече компютри, на които вече е инсталирана една от следните версии на Windows XP:
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Home N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Pro Edition K
 • Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Преди да започнете

Важно Освен свободното място на твърдия диск, посочено в тази статия, първият основен системен дял на компютъра също трябва да има 30 МБ свободно място на твърдия диск. Първият основен системен дял е дисковият том, съдържащ специфични за хардуера файлове, необходими за стартиране на Windows. Например основният системен дял съдържа файловете Ntldr, Boot.ini и Ntdetect.com.

Ако инсталирате Windows XP SP3 на един компютър, можете да изберете от няколко метода за инсталиране. Изискванията за свободно място при всеки метод са различни в зависимост от местоположението, от което искате да инсталирате сервизния пакет.
 • За да инсталирате Windows XP SP3 от споделена папка в мрежата на един компютър, отидете на раздела "Свободно място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 от споделена папка в мрежата".
 • За да инсталирате Windows XP SP3 от компактдиска с Windows XP SP3 на един компютър, отидете на раздела "Свободно място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 от компактдиска с Windows XP SP3".
 • За да инсталирате Windows XP SP3 от центъра за изтегляния на Microsoft на един компютър, отидете на раздела "Свободно място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 от центъра за изтегляния на Microsoft".
 • За да инсталирате Windows XP SP3 на повече от един компютър по локална мрежа, използвайте режим на инсталиране UNC (универсална именна конвенция). Режимът UNC ви позволява да спестите място на локалния компютър, като инсталационните файлове се изпълняват от локалната мрежа. Когато използвате UNC режим за инсталиране на Windows XP SP3, можете да спестите мястото на твърдия диск, което при нормални условия е необходимо за извличане на файловете на Windows XP SP3 на локалния компютър.
 • За да инсталирате Windows XP SP3 от локална мрежата на повече от един компютър чрез режима UNC, отидете на раздела "Инсталиране на Windows XP SP3 на повече от един компютър".

Свободно място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 на един компютър

В следните таблици е показано свободното място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 на един компютър. Изискванията за свободно място са различни в зависимост от местоположението, от което искате да изтеглите или инсталирате сервизния пакет, и в зависимост от това, дали сте активирали, или деактивирали функцията за възстановяване на системата.

Забележка Препоръчваме да прочетете раздела "Бележки", в който има описания на таблиците и повече информация, която може да ви е необходима, за да инсталирате Windows XP SP3.

Свободно място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 от споделена папка в мрежата

За да инсталирате Windows XP SP3 от споделена папка в мрежата, уверете се, че компютърът отговаря на минималните изисквания за свободно място, показани в следната таблица:
Активирана функция "Възстановяване на системата"Деактивирана функция "Възстановяване на системата"
Работно пространство80 мегабайта (МБ)80 МБ
Файлове за деинсталиране на Windows XP SP3256 МБ256 МБ
Общо необходимо свободно място на твърдия диск1020 МБ свободно място след инсталирането
1100 МБ максимално използвано място по време на инсталирането
380 МБ свободно място след инсталирането

460 МБ максимално използвано място по време на инсталирането

Свободно място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 от компактдиска с Windows XP SP3

За да инсталирате Windows XP SP3 от компактдиска с Windows XP SP3, уверете се, че компютърът отговаря на минималните изисквания за свободно място, показани в следната таблица:
Активирана функция "Възстановяване на системата"Деактивирана функция "Възстановяване на системата"
Работно пространство280 МБ480 МБ
Файлове за деинсталиране на Windows XP SP3256 МБ256 МБ
Общо необходимо свободно място на твърдия диск1485 МБ свободно място след инсталирането
1765 МБ максимално използвано място по време на инсталирането
750 МБ свободно място след инсталирането

1230 МБ максимално използвано място по време на инсталирането

Свободно място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 от центъра за изтегляния на Microsoft

За да инсталирате Windows XP SP3 от центъра за изтегляния на Microsoft, уверете се, че имате най-малко 1500 МБ свободно място на твърдия диск, ако инсталирате Windows XP SP3 от споделена папка в мрежата.

Можете безпроблемно да инсталирате Windows XP SP3 на компютър, който има само 700 МБ свободно място на твърдия диск в активния дял, ако в някои друг дял на компютъра са налични останалите 800 МБ свободно място на твърдия диск. 800-те МБ от мястото на твърдия диск се използват основно за съхранение на временната папка, която съдържа извлечените файлове на сервизния пакет.

Забележки за инсталирането на Windows XP SP3 на един компютър
 • Числата, изредени в тези таблици, са само ориентировъчни. Вашата система може да се различава съществено. Затова тези цифри служат само като указание, за да знаете приблизително колко свободно място е необходимо.
 • В тези таблици под Работно пространство се разбира свободното място на твърдия диск, необходимо за файлове, които се използват само по време на инсталационния процес. Изискването за работно пространство е временно и не се смята като част от нужното общо пространство на твърдия диск.
 • Действителният размер на папката %Windir%\SoftwareDistribution\име_временна_папка е приблизително 600 МБ.
 • В тези таблици под Файлове за деинсталиране на Windows XP SP3 се подразбира мястото на твърдия диск, необходимо за съхраняване на файловете и настройките, които се променят по време на инсталирането на сервизния пакет. Можете автоматично да направите резервно копие на файловете по време на инсталацията на сервизния пакет. Тези файлове са необходими за евентуално премахване на сервизния пакет на по-късен етап.
 • Размерът на файла за изтегляне на Windows XP SP3 от уеб сайта на Windows Update е приблизително 70 МБ. Размерът на файла за изтегляне обаче може да е по-голям в зависимост от вече инсталираните на компютъра актуализации.

Свободно място на твърдия диск, необходимо за инсталиране на Windows XP SP3 на повече от един компютър

Ако искате да инсталирате Windows XP SP3 на повече от един компютър по локална мрежа, можете да използвате режим на инсталиране UNC (универсална именна конвенция).

За да инсталирате Windows XP SP3 чрез режим на инсталиране UNC, изпълнете следните стъпки:
 1. Копирайте съдържанието на компактдиска с Windows XP SP3 в споделена папка в мрежата.
 2. Щракнете върху Старт и Изпълнение.
 3. Въведете cmd и след това натиснете ENTER.
 4. В командна среда въведете следната команда и натиснете клавиша ENTER:
  windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe /x:име на споделената папка
  Забележка В тази команда име на споделената папка е контейнер за папката в мрежата, в която искате да извлечете Windows XP SP3.
 5. Под споделената папка в мрежата намерете и след това щракнете двукратно върху папката Update.

  Забележка Папката Update се намира под папката i386.
 6. Щракнете двукратно върху файла Update.exe, за да инсталирате Windows XP SP3.
Ако по някаква причина тези стъпки не ви свършат работа, щракнете върху тази връзка, за да се свържете с поддръжката.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно изискванията за свободно място на твърдия диск за инсталиране на Windows XP Service Pack 1 щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
326583 Изисквания за свободно място на твърдия диск за Windows XP Service Pack 1 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно изискванията за свободно място на твърдия диск за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
837783 Изисквания на Windows XP Service Pack 2 за свободно място на твърдия диск (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно системните изисквания за операционните системи Windows XP щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
314865 Системните изисквания за операционните системи от семейството Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
winxpsp3 windowsxpsp3
Свойства

ИД на статията: 947311 – Последен преглед: 03/24/2010 16:46:20 – Редакция: 4.3

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB947311
Обратна връзка