Актуализиране на порта на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM след инсталиране на Microsoft Dynamics CRM 4.0

ВЪВЕДЕНИЕ
Статията описва как да актуализирате порта на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM, след като сте инсталирали Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Забележка След като актуализирате порта на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM, трябва да актуализирате клиента на Microsoft Dynamics CRM за Microsoft Office Outlook, диспечера на миграция на данни в Microsoft Dynamics CRM и имейл маршрутизатора на Microsoft Dynamics CRM за Exchange, така че да използват информацията за новия порт на уеб сайта. За повече информация вижте раздел "Актуализиране на компонентите, засегнати от новия URL адрес на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM".
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем, чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За повече информация как да направите резервно копие на системния регистър или как да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

За да актуализирате порта на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM, изпълнете следващите стъпки.

Забележки
 • В тази статия се предполага, че всички роли на сървъри на Microsoft Dynamics CRM са инсталирани на един и същ компютър. За повече информация относно ролите на сървърите вижте ръководството за внедряване на Microsoft Dynamics CRM. За да изтеглите ръководството за внедряване, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 • В тази статия се предполага, че актуализирате URL адреса на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM от http://<crmserver>:5555 на http://<crmserver>:81. При това ще се актуализира и URL адресът за разполагането с достъп през интернет (IFD) от http://<crm>.<domain>.com:5555 на http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. Актуализирайте порта на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM в Интернет информационните услуги (IIS). За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете inetmgr и щракнете върху OK.
  2. Разгънете Сървър, след това разгънете Уеб сайтове.
  3. Щракнете с десния бутон върху уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM и след това щракнете върху Свойства.
  4. В раздела Уеб сайт, въведете 81 за номера на TCP порт и щракнете върху OK.
 2. Актуализирайте подключовете на системния регистър на сървъра на Microsoft Dynamics CRM. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
  2. Намерете следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Щракнете с десния бутон върху записа в системния регистър ServerUrl, след което щракнете върху Modify (Модифицирай).
  4. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 81.

   Забележка Актуализираната стойност изглежда подобно на следното:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Щракнете върху OK.
  6. Щракнете с десния бутон върху записа в системния регистър LocalSdkPort, след което щракнете върху Modify (Модифицирай).
  7. В раздела Base (Основа), щракнете върху Decimal (Десетична). След това въведете 81 в полето Данни за стойността.
  8. Щракнете върху OK.
 3. Изтеглете инструмента за конфигуриране на разполагане. За тази цел изпълнете стъпките по-долу.

  За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  949079 Използване на инструмента за конфигуриране на разполагане на Microsoft Dynamics CRM за Microsoft Dynamics CRM 4.0
  1. Разархивирайте инструмента за конфигуриране на разполагане и след това го поставете в местоположение на CRM сървъра.
  2. Направете резервно копие на базите данни MSCRM_Config и OrgName_MSCRM.
  3. В командна среда въведете пътя до директорията, съдържаща файла Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe file, след което изпълнете следните команди, за да коригирате тази настройка:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection> 
   Забележка Контейнерът <NewConnection> представлява URL адрес без "http://" в началото на URL адреса. Командата е подобна на следното:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Забележка Ако задавате и URL адреса за разполагането с достъп през интернет (IFD), трябва да промените още две колони в таблицата DeploymentProperties. За целта изпълнете следните команди:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. Рестартирайте асинхронните услуги за обработка на Microsoft Dynamics CRM. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете services.msc и щракнете върху OK.
  2. Щракнете с десния бутон върху Асинхронна услуга за обработка на Microsoft Dynamics CRM, след което щракнете върху Рестартирай.
 5. Влезте в уеб приложението на Microsoft Dynamics CRM, като използвате новия URL адрес.

Актуализиране на компонентите, засегнати от новия URL адрес на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM

Трябва да актуализирате клиента на Microsoft Dynamics CRM за Outlook, диспечера на миграция на данни в Microsoft Dynamics CRM и имейл маршрутизатора на Microsoft Dynamics CRM за Exchange, така че да използват новия URL адрес на уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM.

Клиент на Microsoft Dynamics CRM за Outlook

За да актуализирате клиента на Microsoft Dynamics CRM за Outlook, така че да използва новия URL адрес, използвайте един от следните методи.

Метод 1: На всеки клиент изпълнете помощната програма съветник за конфигуриране
 1. Щракнете върху Старт, върху Програми, върху Microsoft Dynamics CRM 4.0 и след това върху Съветник за конфигуриране.
 2. Изпълнете стъпките в помощната програма Съветник за конфигуриране, след което въведете новия URL адрес за сървъра на Microsoft Dynamics CRM.

  Забележка Ако задавате URL адреса за разполагане с достъп през интернет (IFD), трябва да изчистите квадратчето за отметка Използвай същия уеб адрес. След като сте направили това, ще можете да използвате новия URL адрес за разполагане с достъп през интернет (IFD), когато влизате в уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM през интернет.
Метод 2: Актуализиране на подключовете на системния регистър на всеки клиентски компютър
 1. Щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
 2. Намерете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Щракнете с десния бутон върху следващите записи в системния регистър, щракнете върху Modify (Модифицирай) и след това актуализирайте стойността, като въведете новия номер на порт:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Забележка Ако задавате URL адреса за разполагане с достъп през интернет (IFD), трябва да актуализирате следващите записи в системния регистър, като въведете новия номер на порт:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Имейл маршрутизатор на Microsoft Dynamics CRM за Exchange

За да актуализирате имейл маршрутизатора на Microsoft Dynamics CRM, така че да използва новия URL адрес, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, върху Програми, върху Имейл маршрутизатор на Microsoft Dynamics CRM и след това върху Диспечер за конфигуриране на имейл маршрутизатора на Microsoft Dynamics CRM.
 2. В раздела Внедрявания актуализирайте всички внедрявания, които са конфигурирани да използват сървъра на Microsoft Dynamics CRM, който използва новия URL адрес.
 3. Щракнете върху Публикувай, за да запишете промените.

Диспечер на миграция на данни в Microsoft Dynamics CRM

За да актуализирате диспечера на миграция на данни в Microsoft Dynamics CRM, така че да използва новия URL адрес, използвайте един от следните методи.

Метод 1: Деинсталиране и повторно инсталиране на диспечера на миграция на данни в Microsoft Dynamics CRM

Метод 2: Актуализиране на подключовете на системния регистър на всеки компютър, на който е инсталиран диспечерът на миграция на данни в Microsoft Dynamics CRM
 1. Щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
 2. Намерете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Щракнете с десния бутон върху следващите записи в системния регистър, щракнете върху Modify (Модифицирай) и след това актуализирайте стойностите, като въведете новия номер на порт:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Забележки
  • Ако активирате опцията Моята фирма в диспечера на миграция на данни в Microsoft Dynamics CRM, URL адресът ще бъде URL адресът на интранет. URL адресът е подобен на следния:
   http://<crmserver>:81
  • Ако имате разполагане с достъп през интернет (IFD) и ако активирате опцията Доставчик на онлайн услуги в диспечера на миграция на данни в Microsoft Dynamics CRM, URL адресът ще бъде URL адресът на IFD. URL адресът е подобен на следния:
   http://<crm>.<domain>.com:81
Забележки
 • Ако искате да актуализирате заглавката на хоста в уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM, изпълнете стъпките в раздел "Повече информация", за да актуализирате подключовете на системния регистър и колоните в базата данни на SQL сървър.
 • Конекторът на Microsoft Dynamics CRM за услугите за отчет на SQL сървър не трябва да се актуализира, тъй като в системния регистър не се съхранява информация за URL адреса на сървъра.
Свойства

ИД на статията: 947423 – Последен преглед: 09/12/2011 01:27:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423
Обратна връзка