В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Инсталиране на Windows Vista Service Pack 1 след изтичане на срока за активиране на Windows Vista

ВЪВЕДЕНИЕ
Когато стартирате Windows Vista, е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Activate Windows Now ("Активирайте Windows сега")
Your activation period has expired and Windows is no longer working. ("Вашият период на активиране изтече и Windows вече не работи.")
To use Windows you must activate this copy of Windows. ("За да използвате Windows, трябва да активирате това копие на Windows.")
В този случай Windows Vista ще започне да работи в режим на намалена функционалност. Когато Windows Vista функционира в режим на намалена функционалност, лентата на задачите не се появява. Освен това достъпът до програмите и функциите на Windows Vista ще е ограничен.

В тази статия се описва инсталирането на Windows Vista Service Pack 1 (SP1), когато Windows Vista функционира в режим на намалена функционалност поради това, че срокът за активиране е изтекъл. След инсталацията на Windows Vista SP1 ще можете да осъществите достъп до данните.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За да инсталирате Windows Vista SP1, докато Windows Vista работи в режим на намалена функционалност, изпълнете стъпките по-долу.

Важно Ако инсталирате Windows Vista SP1, докато Windows Vista е в режим на намалена функционалност, няма да можете да деинсталирате Windows Vista SP1.
  1. Влезте на компютъра, работещ под Windows Vista.
  2. След като се появи съобщението, споменато в раздела "Симптоми", щракнете върху Access your computer with reduced functionality ("Достъп до вашия компютър с намалени функционални възможности").
  3. В Internet Explorer въведете един от следните URL в адресното поле:

    Windows Vista, 32-битови версииWindows Vista, 64-битови версии
  4. Изпълнете стъпките, за да изтеглите и инсталирате Windows Vista SP1.
Бележка След инсталирането на Windows Vista SP1 ще се появи подкана да активирате Windows Vista. Въпреки това достъпът до файлове, данни и програми няма да е ограничен. Това се случва, само ако срокът за активиране е изтекъл. В случай на наличие на дейност, неприсъща на оригиналния софтуер, ситуацията ще е различна.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно работата в режим на намалена функционалност на Windows Vista щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
925582 Работа в режим на намалена функционалност на Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно това, как да напуснете режима на намалена функционалност на Windows Vista, щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
925616 При стартиране на Windows Vista може да се появи следното съобщение за грешка: "Your activation period has expired" ("Вашият активационен период приключи")
Свойства

ИД на статията: 947874 – Последен преглед: 04/16/2008 14:44:37 – Редакция: 1.2

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

  • kbhowto kbexpertisebeginner kbprb KB947874
Обратна връзка