Когато опитате да инсталирате сервизен пакет за Windows XP, получавате съобщение за грешка "Достъпът е отказан" или "Инсталирането на сервизния пакет не завърши"

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Симптоми
При опит да инсталирате Windows XP Service Pack 2 (SP2) или Service Pack 3 (SP3) може да получите съобщение за грешка, подобно на някое от следните:
Грешка при инсталирането на Service Pack 3. Достъпът е отказан.
Грешка при инсталирането на Service Pack 3. Инсталирането на сервизния пакет не завърши
Или файлът Svcpack.log може да съдържа следното съобщение за грешка:
DoRegistryUpdates failed ("DoRegistryUpdates завърши неуспешно")
Причина
Тези грешки могат да възникнат, ако разрешенията за един или повече ключове на системния регистър са ограничени по начин, който не позволява актуализирането им от сервизния пакет. Ключовете на системния регистър могат да бъдат ограничени от някои програми, които променят списъците за контрол на достъпа до системата в системния регистър, така че акаунтите на администраторите не могат да ги променят. Инсталиращата програма на сервизния пакет се изпълнява под акаунт на администратор (Потребител) и затова не може да получи достъп до защитените ключове на системния регистър. Ако сервизният пакет на Windows XP не може да актуализира ключ на системния регистър, защото той е защитен от друга програма, инсталацията на сервизния пакет ще бъде неуспешна.

За да определите дали дадена актуализация на системния регистър е неуспешна, вижте раздела "Допълнителна информация".
Разрешение
За да разрешите проблема, използвайте следните методи за отстраняване на неизправности в последователността, в която са дадени. Тези методи са предназначени за потребители със средни познания до напреднали потребители.

Забележка Необходимо е да сте влезли в системата с потребителски акаунт с администраторски права, за да използвате тези методи. Ако това е вашият персонален компютър, вероятно вече сте влезли с администраторски акаунт. Ако компютърът е част от мрежа на вашето работно място, вероятно ще трябва да помолите за съдействие системния администратор. За да проверите дали сте влезли в Windows с потребителски акаунт, притежаващ администраторски права, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Метод 1: Рестартирайте компютъра, след което опитайте да изтеглите и инсталирате Windows XP SP3 от центъра на Microsoft за изтегляния

Ако се изпълнява програма с блокиран файл, рестартирането на компютъра може да отблокира файла. За да опитате да отблокирате файла, излезте от всички програми и рестартирайте компютъра. След това опитайте отново да изтеглите и инсталирате сервизния пакет.

Ако първоначално сте опитали да инсталирате Windows XP SP3 през Windows Update и е било неуспешно, изтеглете пълния пакет за инсталиране на Windows XP SP3 от центъра на Microsoft за изтегляния. След като изтеглите сервизния пакет, опитайте да го инсталирате.За допълнителна информация как да изтеглите Windows XP Service Pack 3 щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP
Ако този метод е разрешил проблема със съобщението за грешка и сте инсталирали успешно Windows XP SP3, значи сте готови.

За повече информация относно възстановяването на стойностите по подразбиране на настройките за защита Windows XP щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
313222 Как да възстановя стойностите по подразбиране на настройките за защита? (Това може да е на английски)


Ако този метод не е отстранил проблема, преминете към метод 2.

Метод 2: Рестартирайте компютъра, след което затворете или забранете всички антивирусни или противошпионски програми, които може да се изпълняват

Предупреждение Тези промени могат да направят компютъра или мрежата по-уязвими за атаки от злонамерени потребители или опасен софтуер, например вируси. Не препоръчваме това заобиколно решение, но предоставяме описанието, за да можете да се възползвате от него по своя преценка. Използвайте това заобиколно решение на свой собствен риск.

Можете да намалите риска от атака от злонамерени потребители или опасен софтуер, като не посещавате други уеб сайтове и не изтегляте файлове, докато антивирусната и противошпионска програма е затворена или забранена.

Една от най-честите причини за неуспешна инсталация е това, че програма на друг производител, например антивирусна програма, задържа файл в отворено състояние или блокира файл, необходим на инсталиращата програма на сервизния пакет. За да предотвратите този проблем, изпълнете следните стъпки, преди да инсталирате Windows XP SP3:
 1. Затворете всички програми и рестартирайте компютъра.
 2. След като рестартирате компютъра, затворете или забранете всички антивирусни или противошпионски програми, които може да се изпълняват.

  Забележка Можете да забраните тези програми от областта за уведомяване. За да направите това, щракнете с десния бутон върху иконата на програмата от друг производител, след което щракнете върху опция за затваряне или забраняване на приложението. Ако тази опция не е достъпна, вж. документацията на програмата или се свържете с производителя на програмата за инструкции.
 3. След като затворите антивирусната или противошпионска програма, инсталирайте Windows XP SP3 от пълния пакет за изтегляне, който изтеглихте в метод 1.
 4. След като инсталацията на Windows XP SP3 приключи, рестартирайте антивирусната или противошпионска програма, която забранихте в стъпка 2.
Ако този метод е разрешил проблема със съобщението за грешка и сте инсталирали успешно Windows XP SP3, значи сте готови.

Ако този метод не е успял да отстрани проблема и смятате, че ще се справите с отстраняването на неизправности за напреднали потребители, преминете към раздела "Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)". Ако не сте сигурни, че можете да изпълните стъпките за напреднали потребители, преминете към раздела "Следващи стъпки".
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ (ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ)
Този раздел включва метод за отстраняване на неизправности за напреднали потребители, който можете да опитате, ако стъпките в раздела "Решение" не работят. Този метод е предназначен само за напреднали потребители.

Инициализиране на системния регистър и файловите разрешения

За да инициализираме системния регистър и файловите разрешения вместо вас, отидете в раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да включите "Автоматични актуализации" сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".


Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.
Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50389

Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. Така в случай на възникване на проблем ще можете да възстановите системния регистър чрез това копие. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
За да рестартирате системния регистър и файловите разрешения, изпълнете следните стъпки:
 1. Изтеглете и инсталирайте файла Subinacl.exe. За целта посетете следния сайт на Microsoft:
 2. Стартирайте Бележника (Notepad).
 3. Копирайте и поставете следния текст в Notepad.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft предоставя примери на програмиране само за илюстративни цели, без изрични или подразбиращи се гаранции. Това включва като минимум подразбиращите се гаранции за продаваемост или пригодност за друга конкретна цел. Подразбира се, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, използвани за създаване на процедури и отстраняване на програмни грешки в тях. Инженерите по поддръжката на Microsoft могат да ви съдействат с обяснение на функциите на конкретна процедура. Те няма да модифицират тези примери с цел предоставяне на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.
 4. Запишете този файл на Notepad като Reset.cmd.
 5. Щракнете двукратно върху файла Reset.cmd, за да стартирате скрипта.

  Забележка Изпълнението на този файл със скрипт може да отнеме дълго време. Трябва да изпълните този скрипт като администратор.
 6. Инсталирайте Windows XP SP3.
Ако този метод е разрешил проблема със съобщението за грешка и сте инсталирали успешно Windows XP SP3, значи сте готови.

Ако този метод не е решил проблема, отидете на раздела "Следващи стъпки".
Допълнителна информация

Начин на установяване дали актуализацията на системния регистър е неуспешна

 1. Щракнете върху Старт, Изпълни, въведете %windir%\svcpack.log и след това щракнете върху OK. Отваря се файлът Svcpack.log.
 2. В менюто Редактиране изберете Търсене.
 3. В полето Търсене въведете DoRegistryUpdates failed и щракнете върху Намери следващ.

  Ако има неуспешна актуализация на системния регистър, във файла ще бъде показано съобщение за грешка "DoRegistryUpdates failed". Това показва, че има проблем, който пречи на актуализирането на системния регистър. Това съобщение за грешка прилича на следното:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates завърши неуспешно.
  xxxx.xxx: Достъпът е отказан.
  xxxx.xxx: Съобщение, което се показва на потребителя: Достъпът е отказан.
  Забележка В това съобщение xxxx.xxx представлява клеймото с дата и час на всеки запис.

Антивирусен софтуер

Антивирусните програми за предназначени за защита на компютъра ви от вируси. Когато антивирусната ви програма е забранена, не трябва да изтегляте или да отваряте файлове от източници, на които нямате доверие, да посещавате уеб сайтове, на които нямате доверие, или да отваряте прикачени файлове към имейла. За допълнителна информация относно компютърните вируси щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
129972 Компютърни вируси: описание, предпазване и възстановяване
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
Ако тези методи не са решили вашия проблем, можете да използвате и уеб сайта за услуги за поддръжка на клиентите на Microsoft, за да намерите други решения на своя проблем. Някои от услугите, които предоставят уеб сайтовете за услуги за поддръжка на клиентите на Microsoft, включват:
 • База знания за търсене: Търсене на информация за техническа поддръжка и инструменти за самостоятелна помощ за продукти на Microsoft.
 • Центрове за решения: Преглед на често задавани въпроси за конкретен продукт и основните точки за поддръжка.
 • Други опции за поддръжка: Използване на интернет за задаване на въпрос, връзка с услугите за поддръжка на клиенти на Microsoft или предоставяне на обратна връзка.
Ако все още имате проблеми, може да се свържете с техническата поддръжка:
winxpsp3 windowsxpsp3 fixit fix it
Свойства

ИД на статията: 949377 – Последен преглед: 07/25/2013 12:09:00 – Редакция: 9.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377
Обратна връзка