При инсталиране на Windows XP Service Pack 3 се появяват следните съобщения за грешка: "Service Pack 3 installation did not complete" ("Инсталирането на Service Pack 3 не е завършило") и "An internal error occurred" ("Възникна вътрешна грешка")

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
При опит да инсталирате Windows XP Service Pack 3 (SP3) е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Service Pack 3 installation did not complete ("Инсталирането на Service Pack 3 не е завършило")
Ако натиснете бутона OK в това съобщение за грешка, ще се появи следното съобщение за грешка:
An internal error occurred ("Възникна вътрешна грешка").
Освен това е възможно да се появят следните грешки, които се записват във файла C:\Windows\Svcpack.log:
165.672: An internal error occurred. ("Възникна вътрешна грешка.") 165.672: Service Pack 3 installation did not complete. ("Инсталирането на Service Pack 3 не е завършило.") 165.672: Update.exe extended error code = 0x1ffe054f 165.672: ("Разширен код на грешката на Update.exe = 0x1ffe054f 165.672:") Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance ("Връщаният код на Update.exe е маскиран с 0x643 за спазване на условията на MSI за персон. действия")
Бележка В тази статия папката C:\Windows представлява папката, в която обикновено се инсталира Windows XP.
ПРИЧИНА
Споменатите в раздела "Симптоми" грешки могат да възникнат поради съмнителните файловете или повредени ключове на системния регистър. Можете да намерите причината чрез търсене на сродни записи във файла Svcpack.log. Конкретните записи ще идентифицират конкретни причини за възникване на проблема в съответствие с бележките в разделите "Причина" по-долу.

Причина 1

Определете дали следните записи са добавени към файла Svcpack.log:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.578: Trying CheckVLKForBlock again 142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.594: Error: CheckVLKForBlock failed
Тези записи посочват, че проблемът се дължи на файла Licdll.dll. Файлът Licdll.dll може да е променен, повреден или подозрителен. Файлът Licdll.dll се намира в следната папка:
C:\Windows\System32\

Причина 2

Проверете дали следните записи присъстват във файла Svcpack.log:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID Failed: 0x80004005 213.125: Trying CheckVLKForBlock again 142.594: Error: CheckVLKForBlock failed
Тези записи посочват, че неправилна ИД информация в системния регистър причинява този проблем.

Причина 3

Проверете дали следните записи са добавени във файла Svcpack.log:
299.031: Trying CheckVLKForBlock again 299.531: Error: CheckVLKForBlock failed
Тези записи сочат, че проблемът се дължи на повредени или променени ключове на системния регистър в предварително инсталираните програми.

Бележка Една от програмите, които причиняват този проблем е Micrografx - Picture Publisher Professional 10. За начини за заобикаляне на този проблем вижте раздела "Заобиколно решение за причина 3".
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите или заобиколите тези причини, използвайте решението или заобиколното решение, отговарящо на причината.

Разрешение за причина 1

За да разрешите този проблем, трябва да смените наличното копие на файла Licdll.dll с копието от оригиналния носител с Windows XP. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете компактдиска с Windows XP в CD устройството.
 2. Натиснете Exit ("Изход") в Setup Wizard ("Съветника за инсталиране"), когато той се стартира.
 3. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 4. Копирайте (или въведете) следната команда в полето Open ("Отвори") и натиснете ENTER:
  explorer
 5. Щракнете върху My Computer ("Моят компютър").
 6. Запомнете буквата на устройството, съдържащо компактдиска с Windows XP.
 7. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 8. Копирайте (или въведете) следната команда в полето Open ("Отвори") и натиснете ENTER:
  cmd
 9. В прозореца на командния ред въведете или копирайте следния текст, след което натиснете клавиша ENTER:
  Разгънете буква_на_устройството_с_компактдиска:\i386\licdll.dl_ C:\Windows\system32\Licdll.dll
  Бележка В командата на ред 9 сменете буква_на_устройството_с_компактдиска с буквата на дяла, който сте запомнили в стъпка 6.
 10. За да инсталирате Windows XP SP3, посетете следния уеб сайт на Microsoft Windows Update:

Разрешения за причина 2

За да разрешите този проблем, е необходимо да смените неправилния запис с ИД на продукта в системния регистър с правилния продуктов идентификатор. За тази цел изпълнете стъпките, описани в разделите "Намерете и запомнете продуктовия ИД" и "Открийте и променете записа с продуктов ИД в системния регистър".

Намерете и запомнете продуктовия ИД

 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. Копирайте (или въведете) следната команда в полето Open ("Отвори") и натиснете ENTER:
  sysadm.cpl
 3. В раздела General ("Общи") намерете продуктовия идентификатор. Той представлява 20-цифрен номер и се намира под раздела Registered to ("Регистрирано на името на").
 4. Запомнете продуктовия ИД, който ще използвате в раздела "Открийте и променете записа с продуктов ИД в системния регистър".

Намерете записа на системния регистър за продуктовия ИД и го променете.

Важно Тази статия, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на регистъра, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да възстановите регистъра щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. Копирайте (или въведете) следната команда в полето Open ("Отвори") и натиснете ENTER:
  regedit
 3. Намерете и щракнете върху подключа на системния регистър, подобен на следния:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Бележка Поредицата от X представлява контейнер за низ от 21 знака.
 4. Възможно е да има няколко подключове, приличащи на формата, описан в стъпка 3. За да определите правилния подключ, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху всеки подключ в панела за навигация.
  2. В панела с подробна информация сравнете стойността на низа за записа ProductID на системния регистър под колоната Data ("Данни") с номера, който сте запомнили в стъпка 4 на раздела "Намерете и запомнете продуктовия ИД".
  3. Подключът на системния регистър, чиято стойност на записа ProductID съвпада с номера, който сте запомнили в раздела "Намерете и запомнете продуктовия ИД", е подключът, който ви е необходим.
 5. В панела за навигация щракнете с десния бутон на мишката върху подключа на системния регистър, който сте открили по време на стъпка 4с, и изберете опцията Export ("Експортиране").
 6. Съхранете подключа на работния плот като temp.reg.
 7. С десния бутон на мишката щракнете върху файла temp.reg на работния плот и натиснете Open With ("Отвори с").
 8. Изберете Notepad ("Бележник") и натиснете OK.
 9. В отворения temp.reg файл намерете следния текст:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. Сменете текста, споменат в стъпка 9, със следния:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Щракнете върху File ("Файл"), изберете опцията Save ("Запиши") и затворете Notepad ("Бележник").
 12. Щракнете двукратно върху файла temp.reg и в диалоговия прозорец изберете Yes ("Да"), когато се появи подкана да добавите информацията към системния регистър. След това натиснете OK.
 13. За да инсталирате Windows XP SP3, посетете следния уеб сайт на Microsoft Windows Update:

Разрешение за причина 3

За да разрешите този проблем, е необходимо да изтриете подключа на системния регистър InprocServer32. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. Копирайте (или въведете) следната команда в полето Open ("Отвори") и натиснете ENTER:
  regedit
 3. Намерете и щракнете върху подключа на системния регистър, приличащ на следния подключ:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. Разгънете този подключ и щракнете върху InprocServer32.
 5. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Delete ("Изтрий") и след това върху Yes ("Да").
 6. Затворете редактора на системния регистър.
 7. За да инсталирате Windows XP SP3, посетете следния уеб сайт на Microsoft Windows Update:

Заобиколно решение за причина 3

Една от програмите, за които е известно, че причиняват споменатия в причина 3 проблем, е Micrografx - Picture Publisher Professional 10. Временно деинсталирайте програмата Micrografx и инсталирайте Windows XP SP3, за да заобиколите този проблем. Когато инсталацията на Windows XP SP3 завърши, преинсталирайте програмата Micrografx.

Продуктите на други разработчици, които се обсъждаха в тази статия, са произведени от компании, които не зависят от Microsoft. Microsoft не предоставя никакви гаранции, нито подразбиращи се, нито явни, за производителността или надеждността на тези продукти.
Свойства

ИД на статията: 949384 – Последен преглед: 05/17/2011 02:45:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbdll kbservicepack kbregistry kbupdate kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949384
Обратна връзка