При инсталиране на Windows XP Service Pack 3 се появява съобщение за грешка: "You do not have enough free disk space on %SystemDrive% to install Service Pack 3" ("Няма достатъчно свободно пространство на %системен_дял%, за да инсталирате Service Pack 3")

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
При опит да инсталирате Windows XP Service Pack 3 (SP3) се появява следното съобщение за грешка:
Service Pack 3 Setup Error ("Грешка при инсталирането на Service Pack 3")
You do not have enough free disk space on %SystemDrive% to install Service Pack 3 ("Няма достатъчно свободно дисково пространство на %системен_дял%, за да инсталирате Service Pack 3")
При разглеждане на регистрационния файл на инструмента за актуализиране на Windows можете да откриете запис със следния код на грешка:
0x8007F003
При разглеждане на регистрационния файл на сервизния пакет можете да откриете запис, съдържащ следното съобщение относно състояние:
STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE
Notes ("Бележки")
 • Включената в съобщението за грешка променлива на средата %системен_дял% показва устройството, на което е инсталирана операционната система Windows. Обикновено това е устройство С.
 • Обикновено регистрационният файл на Windows Update се намира на следното място:
  C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • На свой ред регистрационният файл на сервизния пакет обикновено се намира на следното място:
  C:\Windows\WindowsUpdate.log
ПРИЧИНА
Този проблем възниква в случай, че свободното пространство на дела, на който е инсталирана операционната система Windows, е недостатъчно за инсталирането на сервизния пакет.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, изтрийте ненужни файлове. Така ще освободите дисково пространство. Минималното дисково пространство, което трябва да освободите, е посочено в съобщението за грешка. Можете да използвате инструмента за почистване на диска (Disk Cleanup), за да освободите пространство на твърдия диск чрез търсене на съхранявани на него файлове, които могат да бъдат безопасно отстранени. След това можете да решите да изтриете всички или някои от посочените файлове.

Възползвайте се от един от следните методи, за да стартирате инструмента за почистване на диска (Disk Cleanup):
 • Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете cleanmgr в полето Open ("Отвори") и натиснете ENTER.
 • Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), след това към Accessories ("Принадлежности"), оттам към System Tools ("Системни инструменти") и щракнете върху Disk Cleanup ("Почистване на диск").
 • В Windows Explorer или в My Computer щракнете с десния бутон върху диска, на който искате да освободите място, изберете Properties ("Свойства"). В раздела General ("Общи") натиснете върху Disk Cleanup ("Почистване на диск").
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
310312 Описание на инструмента Disk Cleanup (Почистване на диска) в Windows XP
Свойства

ИД на статията: 949385 – Последен преглед: 04/16/2008 13:17:54 – Редакция: 1.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kberrorsandwarnings kbservicepack kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbtshoot KB949385
Обратна връзка