В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Инсталацията на Windows XP Service Pack 3 завършва неуспешно и се появява съобщение за грешка. В регистрационния файл на инсталацията на сервизния пакет се записва следната грешка: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
На компютър, работещ под Windows XP, се опитвате да инсталирате Windows XP Service Pack 3 (SP3). При опита за инсталиране се появява едно от следните съобщения за грешка.

Грешка 1

This Service Pack requires the machine to be on AC Power before setup starts. ("Сервизният пакет изисква машината да е на променливотоково захранване преди да започне инсталирането.")

Грешка 2

Service Pack 3 Setup has been canceled because Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP is not compatible with this version of Windows. ("Инсталацията на Service Pack 3 е отменена, защото Microsoft Shared Computer Toolkit за Windows XP е несъвместим с тази версия на Windows.") Before you can continue, you must: ("Преди да продължите, е необходимо да:") 1) Uninstall Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Optional) Install Windows SteadyState, the newer version of Microsoft Shared Computer Toolkit. ("1) деинсталирате Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (по желание) инсталирате Windows SteadyState - по-новата версия на Microsoft Shared Computer Toolkit.") За повече подробна информация посетете страницата Shared Access ("Споделен достъп") на уеб сайта на Microsoft.

Грешка 3

Service Pack 3 Setup has been canceled because Windows XP SP3 cannot be installed over RDP 6.0 MUI PACK (Update for Windows XP (KB925877)). ("Инсталирането на Service Pack 3 е отменено, защото Windows XP SP3 не може да бъде инсталиран върху RDP 6.0 MUI PACK (Актуализация за Windows XP (KB925877))"). Before you can continue, you must Uninstall KB925877. ("Преди да продължите, е необходимо да деинсталирате KB925877.")

Грешка 4

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 cannot be applied to Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). ("Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 не може да бъде приложен към Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP).") A unique SP3 update package for WinFLP will be made available at download.microsoft.com. ("Уникален пакет с актуализации на SP3 за WinFLP ще бъде достъпен за изтегляне от download.microsoft.com.")

Грешка 5

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 cannot be applied to Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). ("Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 не може да бъде приложен към Windows Embedded for Point of Service (WEPOS).") A unique SP3 update package for WEPOS will be made available at download.microsoft.com. ("Уникален пакет с актуализации на SP3 за WEPOS ще бъде достъпен за изтегляне от download.microsoft.com.")

Грешка 6

Setup cannot continue because one or more prerequisites required to install Service Pack 3 failed. ("Инсталационната програма не може да продължи работата си, защото поне едно от необходимите за инсталиране на Service Pack 3 условия не е изпълнено.") For More details check the Log File Drive_Letter:\windows\svcpack.log. ("За повече подробности вижте регистрационния файл на буква_на_дяла:\windows\svcpack.log")
Освен това всеки път в регистрационния файл на инсталацията на сервизния пакет се записва и следната грешка:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Бележка Регистрационният файл на сервизния пакет (svcpack.log) обикновено се намира в следната папка:
буква_на_устройството:\Windows\svcpack.log
ПРИЧИНА
Преди да инсталирате Windows XP SP3, е необходимо е бъдат удовлетворени следните условия. Ако някое от тях не е изпълнено, ще се появи една от грешките, описани в раздела "Симптоми". По-долу са описани причините за появяването на съответните съобщения за грешки, споменати в раздела "Симптоми":

Причина на грешка 1

Тази грешка се появява при инсталиране на сервизния пакет, когато компютърът се захранва от батерия. Тази проверка се извършва, за да се изключи възможността актуализацията да премине неуспешно поради изтощаване на батерията по време на инсталацията.

Причина на грешка 2

Тази грешка се появява при опит за инсталиране на сервизния пакет на компютър, на който е вече инсталиран “Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP”. Тази версия на набора от инструменти е несъвместима с Windows XP SP3.

Причина на грешка 3

Тази грешка се появява, когато на компютъра е инсталирана "Update for Windows XP (KB925877)" ("Актуализация за Windows XP (KB925877)"). Тази актуализация включва многоезичния потребителски интерфейсен пакет (MUI) за Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Този MUI пакет е несъвместим с Windows XP SP3.

Причина на грешка 4

Тази грешка се появява при опит за инсталиране на Windows XP SP3 върху операционната система “Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)”. Тази версия на сервизния пакет не е приложима към операционната система WinFLP.

Причина на грешка 5

Тази грешка се появява при опит за инсталиране на Windows XP SP3 върху операционната система “Embedded for Point of Service (WEPOS)”. Тази версия на сервизния пакет не е приложима към операционната система WEPOS.

Причина на грешка 6

Тази грешка се появява при опит за инсталиране на Windows XP SP3 върху Windows XP Media Center Edition или върху Windows XP Media Center Edition 2003.

Бележка Грешката не се появява, ако инсталирате Windows XP SP3 върху Windows XP Media Center Edition 2004 или нейни по-късни версии.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да елиминирате тези грешки, е необходимо да предприемете специфични стъпки, съответстващи на полученото от вас съобщение за грешка. Тези стъпки са описани в разделите по-долу.

Разрешение на грешка 1

Свържете компютъра към източник на променливотоково захранване, например в контакт на ел. мрежа. За допълнителна информация относно изискванията по отношение на захранването на компютъра се свържете с неговия производител.

Разрешение на грешка 2

Деинсталирайте набора от инструменти Microsoft Shared Computer Toolkit. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start ("Старт"), щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") и след това върху Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми").
  2. Щракнете върху Microsoft Shared Computer Toolkit и след това върху Remove ("Премахни").
  3. След отстраняването на програмата инсталирайте Windows XP SP3.
Ако искате да разполагате с функционалността на Microsoft Shared Computer Toolkit, можете да инсталирате Windows SteadyState. Това е най-новата версия на набора от инструменти. За да изтеглите Windows SteadyState, посетете следния уеб сайт на Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове:

От центъра на Microsoft за изтегляния можете да изтеглите следния файл:

Софтуер за изтеглянеИзтеглете пакета SteadyState_Setup_ENU.exe сега.

Разрешение на грешка 3

Използвайте Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми"), за да деинсталирате "Update for Windows XP (KB925877)." ("Актуализация за Windows XP (KB925877).") Тази актуализация включва многоезичния потребителски интерфейсен пакет (MUI) за Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start ("Старт"), щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") и след това върху Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми").
  2. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Show Updates ("Покажи актуализациите") на-горе на страницата.
  3. Щракнете върху Update for Windows XP (KB925877) ("Актуализация за Windows XP (KB925877)") и натиснете Remove ("Премахни").
  4. След отстраняването на актуализацията KB925877 инсталирайте Windows XP SP3.

Разрешения за грешка 4 и грешка 5

Тази версия на Windows XP SP3 е несъвместима с операционната система WinFLP или WEPOS, инсталирана на вашия компютър. Планира се издаването на уникален пакет с актуализации на сервизния пакет за операционната система WinFLP и за операционната система WEPOS в Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове.

Допълнителна информация как да изтеглите тази уникална актуализация за Windows XP SP3 от центъра на Microsoft за изтегляния ще можете да намерите в следната статия от базата знания на Microsoft:
322389 Как да получа на най-новия сервизен пакет за Windows XP

Разрешение на грешка 6

За да инсталирате Windows XP SP3 на компютър, работещ под Windows XP Media Center Edition или под Windows XP Media Center Edition 2003, е необходимо първо да инсталирате Windows XP Service Pack 2 (SP2). Можете да използвате Automatic Updates ("Автоматични актуализации") или Windows Update ("Актуализация на Windows"), за да изтеглите Windows XP SP2.
winxpsp3 windowsxpsp3
Свойства

ИД на статията: 949388 – Последен преглед: 10/13/2009 12:56:47 – Редакция: 2.2

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388
Обратна връзка
/html>