Стъпки, които трябва да предприемете, преди инсталиране на Windows XP Service Pack 3

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Важно Тази статия съдържа информация, която ви показва как да понижите настройките за защита или как да изключите функциите за защитата на компютъра. Можете да направите тези промени, за да заобиколите конкретен проблем. Препоръчително е да оцените рисковете, които са свързани с изпълнението на това решение във вашата конкретна работна среда, преди да направите тези промени. Ако изпълните това решение, предприемете всички подходящи допълнителни стъпки, за да подобрите защитата на компютъра.
ВЪВЕДЕНИЕ
За да се уверите, че ще инсталирате безпроблемно Windows XP Service Pack 3 (SP3), винаги е добре да проверявате дали компютърът ви е готов за Windows XP SP3. Тази статия представя предварителните условия за инсталиране на Windows XP SP3. Освен тези предварителни условия тази статия предоставя и някои предложения за още по-добри резултати.

В допълнение към това, статията може да ви помогне да отстраните неизправностите при някои чести съобщения за грешки, които може да получите при инсталирането на Windows XP SP3.
Допълнителна информация

Предварителни изисквания за инсталиране на Windows XP SP3

Преди да започнете инсталирането на Windows XP SP3, проверете дали компютърът ви отговаря на следните предварителни изисквания:
 1. Първо проверете пространството на твърдия диск, преди да изтеглите и инсталирате Windows XP SP3.

  Има минимален размер на свободното пространство на системния диск, с което трябва да разполагате, в зависимост от това откъде сте получили Windows XP SP3.
  • Препоръчително е да разполагате най-малко с 1500 мегабайта (МБ) свободно пространство на системния диск, за да инсталирате Windows XP SP3 от центъра за изтегляния на Microsoft.
  • Препоръчително е да разполагате с около 1100 МБ свободно пространство, за да инсталирате Windows XP SP3 от споделена мрежова папка.
  • Препоръчително е да разполагате с около 1765 МБ свободно пространство, за да инсталирате Windows XP SP3 от компактдиск.
  За повече информация относно изискванията за твърдия диск щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  947311 Изисквания на Windows XP Service Pack 3 за свободно място на твърдия диск
 2. Ако имате следните актуализации на компютъра, ги премахнете

  Windows XP SP3 не може да се инсталира, ако следните актуализации са инсталирани на компютъра ви:
  • Microsoft Shared Computer Toolkit
  • Remote Desktop Connection (RDP) 6.0 MUI пакет (актуализация 925877 за Windows XP)
  Премахнете тези актуализации, преди да инсталирате Windows XP SP3, ако едната или и двете от тях са инсталирани на компютъра. Следвайте тези стъпки, за да деинсталирате тези актуализации:
  1. Щракнете върху бутона Старт, а след това изберете Изпълнение.
  2. В полето Отваряне въведете appwiz.cpl.
  3. Щракнете върху Microsoft Shared Computer Toolkit или Връзка с отдалечен работен плот.
  4. Щракнете върху Премахни.
  За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
  949388 Инсталацията на Windows XP Service Pack 3 завършва неуспешно и се появява съобщение за грешка. В регистрационния файл на инсталацията на сервизния пакет се записва следната грешка: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
 3. Ако имате безжичен мрежов адаптер от трета страна, се уверете, че той се поддържа

  Ако имате безжичен мрежов адаптер от трета страна, се уверете, че устройството се поддържа от Windows XP SP3 или че производителят на адаптера предлага нови драйвери, които поддържат Windows XP SP3, преди да изпълните инсталирането. Ако не сте сигурни, се свържете с производителя на безжичния мрежов адаптер.
 4. Ако използвате антивирусен софтуер, го забранете

  Предупреждение Това решение може да направи компютъра или мрежата уязвими на атаки на злонамерени потребители или злонамерен софтуер, като например вируси. Това решение не се препоръчва, но информацията за него се предоставя, за да може да го използвате по ваше усмотрение. Използвайте това решение на собствен риск.

  Въпреки че забраняването на антивирусния софтуер обикновено не се препоръчва, някои антивирусни софтуерни приложения възпрепятстват промяната на определени системни файлове. Това може да е причина за неуспешно инсталиране на Windows XP SP3. Забранете временно антивирусния софтуер включително противошпионски софтуер и програми за защитна стена на трети лица, за да се уверите, че ще можете успешно да инсталирате Windows XP SP3. За да направите това, щракнете с десния бутон върху иконата на антивирусната програма, след което върху Забрани. Иконата на антивирусната програма обикновено се показва в долния десен ъгъл на екрана на компютъра.

  Важно Уверете се, че сте разрешили антивирусния софтуер след инсталирането на Windows XP SP3.

  Забележка Антивирусните програми за предназначени за защита на компютъра ви от вируси. Когато антивирусната ви програма е забранена, не трябва да изтегляте или да отваряте файлове от източници, на които нямате доверие, да посещавате уеб сайтове, на които нямате доверие, или да да отваряте прикачени файлове към електронна поща. За повече информация относно компютърните вируси щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  129972 Компютърни вируси: описание, предпазване и възстановяване
След като се уверите, че всички предварителни условия са изпълнени, отидете на раздела "Препоръчителни стъпки преди инсталиране на Windows XP SP3".

Препоръчителни стъпки преди инсталиране на Windows XP SP3

Преди да започнете инсталирането на Windows XP SP3, ви препоръчваме да извършите и следните стъпки:
 1. Извършете пълно архивиране на файловете, които имате на компютъра, на външен носител

  Препоръчва се да направите пълно архивиране на файловете, които имате на компютъра, на външен носител, като например външен твърд диск, DVD, компактдиск, USB флаш устройство или мрежова папка. Можете да използвате съветника за архивиране и възстановяване, за да архивирате документи, картини и други файлове. За допълнителна информация посетете уеб сайта на центъра за помощ и поддръжка на Microsoft и вижте раздела "Архивиране на файлове и папки" или прегледайте следната статия от базата знания на Microsoft:
  308422 Използване на помощната програма за архивиране за архивиране на файлове и папки в Windows XP Home Edition
 2. Създайте набор за автоматично възстановяване на системата (ASR), ако използвате Windows XP Professional.

  Забележка Пропуснете тази стъпка, ако използвате Windows XP Home. Автоматичното възстановяване на системата не е достъпно за Windows XP Home.

  Преди да започнете инсталирането, се препоръчва да създадете набора за автоматично възстановяване на системата (ASR), ако използвате Windows XP Professional. Това ще ви помогне да поправите настройките си, ако инсталирането е неуспешно. Следвайте тези стъпки, за да създадете набора за автоматично възстановяване на системата чрез архивиране:
  1. Отворете Архивиране.

   Съветникът за архивиране и възстановяване стартира по подразбиране, ако не е забранен. Можете да използвате съветника за архивиране и възстановяване, за да създадете набора за автоматично възстановяване на системата (ASR).
  2. Щракнете върху връзката Разширен режим в съветника на архивиране и възстановяване.
  3. В менюто Инструменти щракнете върху Съветник за ASR.
  4. Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана.

   Важно Ще ви е необходима празна 1,44 МБ дискета, за да запишете системните настройки, и носител за архивните файлове.
  За повече информация посетете уеб сайта на Microsoft TechNet и вж. "Създаване на набор за автоматично възстановяване на системата с помощта на архивиране" или "Възстановяване след системна грешка с помощта на автоматичното възстановяване на системата".
 3. Вижте коя е вашата версия на Internet Explorer. За да определите версията на браузъра си, щракнете върху За Internet Explorer в менюто Помощ.

  Ако използвате Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8, имайте предвид, че не можете да се върнете на Internet Explorer 6 след надстройването до Windows XP SP3.

  Ако имате желание да използвате Internet Explorer 6, деинсталирайте Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8 преди надстройването до Windows XP SP3. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
  927177 Деинсталиране на Internet Explorer 7
  За да инсталирате Internet Explorer 7 след надстройването до Windows XP SP3, посетете следния уеб сайт на Microsoft: Или, за да инсталирате Internet Explorer 8, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
След като извършите тези препоръчителни стъпки, отидете на раздела "Задължителни стъпки преди инсталирането на Windows XP SP3".

Задължителни стъпки преди инсталирането на Windows XP SP3

Преди да инсталирате Windows XP SP3, непременно изпълнете тези стъпки:
 1. Стартирайте компютъра си, след което влезете като администратор

  Забележка Администраторите имат пълен и неограничен достъп до операционната система и нейните настройки. За да влезете, можете да използвате потребителското име на администратора или друг акаунт, който е член на групата на администраторите. За да определите групите, към които принадлежите, щракнете върху Старт, щракнете върху Контролен панел, след което щракнете върху Потребителски акаунти. Ако ви е необходима помощ, за да проверите дали сте администратор на компютъра, щракнете върху следната връзка за проверка на работната ви среда:
 2. Ако компютърът е на батерии, включете го в захранването, така че той да не се изключи по време на процеса на инсталиране.
 3. Ако към компютъра ви има няколко потребителски акаунта, които могат да влязат едновременно в компютъра, и използвате бързо превключване на потребителите, се уверете, че всички други потребители за излезли, преди да инсталирате Windows XP SP3. За повече информация посетете уеб сайта на центъра за помощ и поддръжка на Windows XP и вижте "Бързо превключване на потребителите".
 4. Излезте от всички отворени програми.
Вече сте готови да инсталирате Windows XP SP3. За повече информация за получаването на Windows Service Pack 3 щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP
Ако не можете да инсталирате Windows XP SP3, отидете на раздела "Отстраняване на неизправности при инсталиране на Windows XP SP3".
Отстраняване на неизправности при инсталиране на Windows XP SP3
В този раздел са описани някои от най-честите съобщения за грешки, които може да получите при инсталирането на Windows XP SP3. Вж. статията в базата знания на Microsoft, която е свързана с всяко съобщение за грешка, за възможни решения. Ако получите съобщение за грешка, което не се съдържа в тази статия, опитайте стъпките, които са описани в следната статия в базата знания на Microsoft:
950718 Отстраняване на грешки, водещи до неуспешна инсталация на Windows XP Service Pack 3

Отстраняване на неизправности за начинаещи и средно напреднали потребители

Ако по време на инсталиране на Windows XP SP3 се показват съобщения за грешки, използвайте информацията в този раздел, за да отстраните грешките в инсталацията. Този раздел е предназначен за начинаещи и средно напреднали потребители. Ако смятате, че не можете да се справите със стъпките по отстраняването на неизправностите, може да помолите някой приятел за помощ.

Недостатъчно свободно дисково пространство

При опит да инсталирате Windows XP SP3 е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Грешка при инсталирането на Service Pack 3
Нямате достатъчно свободно място на диска на %SystemDrive%, за да инсталирате Service Pack 3.
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
949375 При инсталиране на Windows XP Service Pack 3 се появява съобщение за грешка: "Няма достатъчно пространство на %системен_дял% за архивиране на деинсталационните файлове"

Недостатъчно свободно дисково пространство за архивиране на файловете

При опит да инсталирате Windows XP SP3 е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Грешка при инсталирането на Service Pack 3
Нямате достатъчно свободно място на диска на %SystemDrive%, за да архивирате файловете за деинсталиране.
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
949375 При инсталиране на Windows XP Service Pack 3 се появява съобщение за грешка: "Няма достатъчно пространство на %системен_дял% за архивиране на деинсталационните файлове"

Извършва се друга актуализация

При опит да инсталирате Windows XP SP3 е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Програмата за инсталиране откри друга актуализация, която се изпълнява в момента. Завършете това инсталиране или премахване и опитайте пак.
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
949381 При инсталиране на Windows XP Service Pack 3 се появява съобщение за грешка: "Инсталационната програма откри друга актуализация, която се изпълнява. Довършете я или я премахнете и опитайте отново"

Грешка в предварителните изисквания

При опит да инсталирате Windows XP Service Pack 3 (SP3) се появява едно от следните съобщения за грешка:
 • Съобщение 1
  Този сервизен пакет изисква компютърът да е на променливотоково захранване, преди да се стартира програмата за инсталиране.
 • Съобщение 2
  Инсталирането на Service Pack 3 е отказано, тъй като приложението Microsoft Shared Computer Toolkit за Windows XP не е съвместимо с тази версия на Windows. Преди да можете да продължите, трябва да: 1) Деинсталирате Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (По избор) Инсталирате Windows SteadyState – по-новата версия на Microsoft Shared Computer Toolkit. За по-подробна информация посетете страницата за споделен достъп в уеб сайта на Microsoft.
 • Съобщение 3
  Инсталирането на Service Pack 3 е отказано, тъй като Windows XP SP3 не може да се инсталира върху RDP 6.0 MUI PACK (актуализация за Windows XP (KB925877)). Преди да можете да продължите, трябва да деинсталирате KB925877.
 • Съобщение 4
  Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 не може да се приложи към Windows Fundamentals за Legacy PC (WinFLP). На адрес download.microsoft.com ще е достъпен уникален пакет за актуализиране на SP3 за WinFLP.
 • Съобщение 5
  Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 не може да се приложи към Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). На адрес download.microsoft.com ще е достъпен уникален пакет за актуализиране на SP3 за WEPOS.
 • Съобщение 6
  Инсталирането не може да продължи, тъй като едно или няколко от задължителните за инсталиране на Service Pack 3 предварителните условия не са изпълнени успешно. За повече информация проверете регистрационния файл Буква_На_Устройство:\windows\svcpack.log.
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
949388 Инсталацията на Windows XP Service Pack 3 завършва неуспешно и се появява съобщение за грешка. В регистрационния файл на инсталацията на сервизния пакет се записва следната грешка: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
За повече информация за кодовете на грешки, които може да се получат в регистрационните файлове на сервизния пакет, вж. раздела "Отстраняване на неизправности при кодове на грешки, които се показват в регистрационните файлове на актуализациите или на сервизния пакет".

Ако тези стъпки за отстраняване на неизправностите не разрешават проблема, отидете на раздела "Следващи стъпки", за да получите информация как да се свържете с поддръжката.

Отстраняване на неизправности за напреднали потребители

Ако по време на инсталиране на Windows XP SP3 се показват съобщения за грешки, използвайте информацията в този раздел, за да отстраните грешките в инсталацията. Този раздел е предназначен само за напреднали потребители.

Забранен достъп

При опит да инсталирате Windows XP SP3 се появява едно от следните съобщения за грешка:

Съобщение 1
Грешка при инсталирането на Service Pack 3. Отказан достъп.
Съобщение 2
Грешка при инсталирането на Service Pack 3. Инсталирането на сервизния пакет не завърши.
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
949377 При инсталиране на Windows XP Service Pack 3 се появява съобщение за грешка: "Достъпът е отказан" или "Инсталирането на сервизния пакет не завърши"

Недостатъчни разрешения

При опит да инсталирате Windows XP SP3 е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Нямате разрешение да актуализирате Windows XP. Свържете се със системен администратор.
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
951244 При опит за инсталиране на актуална корекция или на актуализация се появява съобщение за грешка: "Нямате разрешение да актуализирате Windows XP" (Това може да е на английски)

Вътрешна грешка

При опит да инсталирате Windows XP SP3 е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Инсталирането на Service Pack 3 не завърши
След като щракнете върху OK в съобщението за грешка, ще получите следното съобщение за грешка:
Възникна вътрешна грешка
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
949384 При инсталиране на Windows XP Service Pack 3 се появява съобщение за грешка: "Възникна вътрешна грешка"

Грешки, свързани с криптографската услуга

Може да наблюдавате един или повече от следните симптоми:
 • Когато опитвате да инсталирате програма или актуализация, може да се покаже следното съобщение за грешка:
  Не е намерен цифров подпис
  Цифровият подпис на Microsoft потвърждава, че софтуерът е тестван от Windows и че не е променян след тестването.
  Софтуерът, който искате да инсталирате, не съдържа цифров подпис на Microsoft. Следователно не може да се гарантира, че този софтуер ще работи правилно с Windows.

  Име на софтуерен пакет
  Ако искате да потърсите софтуер, който има цифров подпис на Microsoft, посетете уеб сайта за актуализиране на Windows на адрес http://update.microsoft.com, за да видите дали има такъв софтуер в наличност.
  Искате ли да продължите инсталирането?
  Ако щракнете върху Още информация, ще получите следното съобщение за грешка:
  Microsoft Windows
  Подписът на софтуерния пакет, който искате да инсталирате, е невалиден. Софтуерният пакет не е подписан правилно.
  След като щракнете върху OK в диалоговия прозорец на първото съобщение за грешка, може да получите съобщение, че инсталирането е успешно, или може да получите следното съобщение за грешка:
  Име на пакет на актуализация
  Операцията за шифроване не успя поради локална настройка на опция за защитата.
 • Когато се опитвате да инсталирате актуализация или сервизен пакет, може да получите съобщение за грешка, подобно едно от следните:
  • Име на пакет на актуализация
   Програмата за инсталиране не може да провери целостта на файла Update.inf. Уверете се, че криптографската услуга се изпълнява на компютъра.
  • Неуспешно инсталиране на каталожни файлове.
  • Софтуерът, който инсталирате, не е преминал тестването за емблемата на Windows за проверката на съвместимостта му с Windows XP. (Кажи ми защо това тестване е важно.)
   Този софтуер няма да се инсталира. Свържете се със системния администратор.
  • Софтуерът, който инсталирате, не е преминал тестването за емблемата на Windows за проверката на съвместимостта му с тази версия на Windows. (Кажи ми защо това тестване е важно.)
  • Програмата за инсталиране на Service Pack 1 не можа да провери целостта на файла. Уверете се, че криптографската услуга се изпълнява на компютъра
 • Когато се опитвате на инсталирате пакет от уеб сайта за актуализиране от Windows или от Microsoft, може да получите съобщение, подобно на следното:
  Софтуерът на е преминал тестването за емблемата на Windows и няма да се инсталира.
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
822798 Не можете да инсталирате някои актуализации или програми
Ако тези стъпки за отстраняване на неизправностите не разрешават проблема, отидете на раздела "Следващи стъпки", за да получите информация как да се свържете с поддръжката.

Отстраняване на неизправности при кодове на грешки, които се показват в регистрационните файлове на актуализациите или на сервизния пакет

Ако инсталацията ви на Windows XP SP3 е неуспешна, обикновено във файла %windir%\WindowsUpdate.log или %windir%\svcpack.log се записва код на грешка. Обикновено тези файлове се намират в директорията C:\Windows. В следната таблица са показани някои от най-честите кодове на грешки, които могат да се появят в тези регистрационни файлове. Базата знания на Microsoft предлага възможни решения за всяка от тези грешки.
Код на грешка, който се показва във файла WindowsUpdate.logОписание на кода на грешката (както може да се покаже в файла Svcpack.log)Статия от базата знания, която описва възможните решения
0x8007F0F4STATUS_PREREQUISITE_FAILED949388
0x80246007SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED949386
0x8007F003STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE949385
0x80070005ERROR_ACCESS_DENIED949377
0x800706BERPC_S_CALL_FAILED950718
0x8007F02BSTATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST949375
0x87FF0004Error_Too_Many_Open_Files950718
0x8007054FError_Internal_Error949384
0x8007001FERROR_GEN_FAILURE950718
0x8007F070STATUS_SETUP_ERROR950718
0x8007F205STR_UPDATE_ALREADY_RUNNING949381
0x8007F004STATUS_INSUFFICIENT_PRIVS951244 (Това може да е на английски)
0x80070001ERROR_INVALID_FUNCTION950718
0x80070002ERROR_FILE_NOT_FOUND950718
0x8007F0CCSTATUS_KERNEL_NONSTD327101
0x87FF054FНяма данни950718
0x87FF36B7Няма данни950718
Ако информацията в тези раздели за отстраняване на неизправности не помогне, вж. раздела "Следващи стъпки".
Библиография
За повече информация щракнете върху следните номера на статии, за да прегледате статиите в базата знания на Microsoft:
936929 Бележки по изданието за Windows XP Service Pack 3 Release Candidate
946480 Списък с корекции (fixes), включени в Windows XP Service Pack 3
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
Ако не можете да инсталирате Windows XP SP3, след като след следвали предварителните условия и препоръчителните стъпки в тази статия, и стъпките за отстраняване на неизправности не са помогнали, може да помолите някой, когото познавате, за помощ. Може да използвате и уеб сайта за услуги за поддръжка на клиентите на Microsoft, за да намерите други решения. Някои от услугите, които уеб сайта за услуги за поддръжка на клиентите на Microsoft предоставя, включват следните:
 • База знания за търсене: Търсене на информация за техническа поддръжка и инструменти за самостоятелна помощ за продукти на Microsoft.
 • Центрове за готови решения: Преглед на често задаваните въпроси за конкретен продукт и основните точки за поддръжка.
 • Други опции за поддръжка: Използване на интернет за задаване на въпрос, връзка с услугите за поддръжка на клиенти на MIcrosoft или предоставяне на обратна връзка.
Ако все още имате въпроси, след като използвате тези уеб сайтове на Microsoft, или ако не можете да намерите решение на уеб сайта на службите за поддръжка на Microsoft, щракнете върху следната връзка, за да се свържете с поддръжката:
winxpsp3 windowsxpsp3
خصائص

رقم الموضوع: 950717 - آخر مراجعة: 06/10/2013 03:11:00 - المراجعة: 9.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Windows Fundamentals for Legacy PCs

 • kbexpertiseinter kbinfo KB950717
تعليقات