В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Съобщение за грешка 0x80070490, когато използвате Windows Update или Microsoft Update, за да инсталирате актуализации

Кратко изложение

Когато използвате Windows Update или Microsoft Update, за да инсталирате актуализации, е възможно да получите следното съобщение за грешка: 0x80070490, ако манифестът за компонентно базирано обслужване (CBS) е повреден.
Разрешение
За да отстраните проблема, изпълнете съответните стъпки за вашата конкретна операционна система.
Метод 1: Изпълнете инструмента за проверка на готовността на системата за актуализиране (Checksur.exe)

Windows 8

За да изпълните инструмента за проверка на готовността на системата за актуализиране, следвайте тези стъпки:
 1. Плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. (Ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца надолу и след това щракнете върху Търсене.)
 2. Въведете command prompt в полето за търсене.
 3. В списъка с резултати плъзнете надолу или щракнете с десния бутон върху Команден прозорец и след това натиснете или щракнете върху Изпълни като администратор.
 4. В командния прозорец на администратор въведете следните команди точно както са показани. Натискайте клавиша Enter след всяка команда:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. За да затворите командния прозорец на администратор, напишете Exit и натиснете Enter.
 6. Изпълнете отново Windows Update.

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista и Windows Server 2008

За да изпълните инструмента за проверка на готовността на системата за актуализиране, следвайте тези стъпки:
 1. Изтеглете и изпълнете инструмента за проверка на готовността на системата за актуализиране. Този инструмент извършва еднократно сканиране за несъответствия, които могат да попречат на бъдещи операции за обслужване.

  За да получите допълнителна информация как да изтеглите и изпълните инструмента Checksur.exe, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft: 947821Описание на инструмента за проверка на готовността на системата за актуализиране за Windows Vista, за Windows Server 2008, за Windows 7 и за Windows Server 2008 R2
 2. Опитайте се да инсталирате актуализациите отново.
Забележка След като изпълните инструмента, регистрационният файл Checksur.log се записва на следното местоположение: %systemroot%\Logs\CBS

Когато Windows е инсталиран по подразбиране, %systemroot% представлява директорията на Windows.

Ако този метод не отстрани проблема, преминете към метод 2.
Метод 2: Извършване на инсталиране с поправяне на Windows

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista или Windows Server 2008

 

Ако метод 1 не отстрани този проблем, можете да извършите инсталиране с поправяне на операционната система, за да възстановите текущата инсталация на Windows към версията на инсталационния DVD диск. Това ще направи необходимо и инсталирането на всички актуализации, които не са включени в инсталационния DVD диск.

Забележка Извършването на инсталиране с поправяне няма да повреди файловете и приложенията, които понастоящем са инсталирани на вашия компютър.

За да извършите инсталиране с поправяне на Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista или Windows Server 2008, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички стартирани приложения.
 2. Поставете инсталационния DVD диск за Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2 в DVD устройството на компютъра. 
 3. В прозореца Инсталиране щракнете върху Инсталирай сега.

  ЗабележкаАко Windows не разпознава автоматично DVD диска, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, бутона Старт , след което въведете Устройство (Drive):\setup.exe в полето Начало на търсене.

   Забележка Контейнерът Устройство (Drive) представлява буквата на DVD устройството на компютъра.
  2. В списъка Програми щракнете върху Setup.exe.
  3. В прозореца Инсталиране щракнете върху Инсталирай сега.
 4. Щракнете върху Премини онлайн за получаване на най-новите актуализации за инсталиране (препоръчително).
 5. Въведете CD ключа, ако се появи подкана за това.
 6. На страницата "Инсталиране на Windows" изберете операционната система, за която искате да извършите Надстройка или Актуализиране на място.[Въведете текст тук]
 7. Щракнете върху Да, за да приемете условията за лицензиране на софтуер на Microsoft.
 8. В екрана Какъв тип инсталация желаете? щракнете върху Надстройка.
 9. Когато инсталирането завърши, рестартирайте компютъра и опитайте да инсталирате актуализациите.

Windows XP, Windows Server 2003 и Windows 2000

За отстраняване на този проблем в Windows XP, Windows Server 2003 или Windows 2000 използвайте инструмента за проверка на системните файлове, за да проверите дали са налични правилните версии на системните файлове. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, а след това щракнете върху Изпълнение.
 2. Копирайте и след това поставете (или напишете) следната команда в полето Отвори, след което натиснете ENTER: cmd
 3. В командна среда въведете sfc /scannow и натиснете клавиша ENTER.

  Забележка Ако получите подкана за вашия инсталационен диск за Windows XP, поставете диска в CD устройството.
 4. След като инструментът за проверка на системните файлове завърши изпълнението си, опитайте да инсталирате актуализациите отново.
За допълнителна информация относно инструмента за проверка на системните файлове щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в Базата знания на Microsoft: 310747Описание на инструмента за проверка на системните файлове (Sfc.exe) в Windows XP и Windows Server 2003 (Това може да е на английски)Ако инструментът за проверка на системните файлове не отстрани проблема, трябва да извършите инсталиране с поправяне на Windows XP.

За допълнителна информация относно извършването на инсталиране с поправяне на Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в Базата знания на Microsoft: 315341Извършване на надстройка на място (преинсталиране) на Windows XP
След като инсталирането с поправяне завърши, опитайте да инсталирате актуализациите отново.

Забележка Извършването на инсталиране с поправяне няма да повреди файловете и приложенията, които понастоящем са инсталирани на вашия компютър.


Допълнителна информация
За да прегледате допълнителна информация относно отстраняването на проблеми при инсталиране чрез Windows Update в Windows 7, отидете на следния уеб сайт на Microsoft: 
Свойства

ИД на статията: 958044 – Последен преглед: 03/29/2013 12:04:00 – Редакция: 7.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044
Обратна връзка
html>