В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Може да получите код на грешка "0x8007F0F4", когато опитате да инсталирате актуализации от уеб сайта на Windows Update или от уеб сайта на Microsoft Update

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
Когато се опитате да инсталирате актуализации от уеб сайта на Windows Update или от уеб сайта на Microsoft Update, може да получите следния код на грешка:
0x8007F0F4
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне, ако един от следните сценарии съществува в компютъра:
 • Може да опитате да актуализирате лаптопа, когато работи на захранване от батерията.
 • Програмата за инсталиране на актуализацията открива, че актуализацията е неправилна за компютъра.
 • Задължителните актуализации не са инсталирани на компютъра.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да решите този проблем, използвайте методите по-долу, които важат за вашия сценарий.

Забележка Може да получите съобщението за грешка 0x8007F0F4, когато се опитате да инсталирате актуализацията на защитата 2686509. За повече информация относно начина на отстраняване на този проблем щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft: 
2686509 MS12-034: Описание на актуализацията на защитата за CVE-2012-0181 в Windows XP и Windows Server 2003: 8 май 2012 г. (Това може да е на английски)

Метод 1: Свързване на лаптопа към променливотоково захранване

Ако се опитвате да актуализирате преносим компютъра, докато работи на захранване от батерията, временно свържете преносимия компютър с променливотоково захранване, след което опитайте да инсталирате актуализациите отново.

Метод 2: Скриване на неправилната актуализация

Ако приложението за инсталиране на актуализацията е открило, че актуализацията е неправилна за вашия компютър, едно от следните условия може да е вярно:
 • Актуализацията може вече да е инсталирана.
 • Актуализацията е по-стара от текущо инсталираната актуализация.
 • Актуализацията е несъвместима с вашия компютър.
Тази актуализация трябва да се игнорира или скрие в интерфейса на Windows Update или Microsoft Update.

За да скриете актуализацията, така че да не се предлага отново, изпълнете следните стъпки:
 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft Update:
 2. След като сканирането за актуализации завърши, щракнете върху По избор на страницата Добре дошли в Microsoft Update.
 3. В навигационния екран щракнете върху Хардуер, по избор. Наличните актуализации са описани на страницата Избор на актуализации за хардуера по избор.
 4. Потърсете драйвера за хардуера, свързан с грешката, щракнете върху името на актуализацията за разширяване на подробностите за актуализацията, след което щракнете, за да активирате квадратчето за отметка Не показвай повече тази актуализация.
 5. Щракнете върху Преглед и инсталиране на актуализации.
 6. Проверете дали скритата актуализация за хардуера е налична, след което щракнете върху Инсталиране на актуализации.

Метод 3: Изтеглете и инсталирайте актуализацията ръчно

За да изтеглите и инсталирате актуализацията ръчно, изпълнете следните стъпки:
 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft Update:
 2. Щракнете върху Преглед на актуализираната хронология, за да прегледате хронологията на актуализиране или да разгледате съобщението за грешка, за да определите актуализацията, която искате да инсталирате ръчно.
 3. Посетете следния уеб сайт на Microsoft Update:
 4. Въведете номера на статията от базата знания на Microsoft в прозореца за търсене на страницата Изтегляния, след което щракнете върху Старт.

  Например, ако номерът на статията, определена за актуализацията, е KB123456, въведете 123456 в полето за търсене, след което щракнете върху Старт.
 5. Прегледайте списъка с върнатото съдържание, след което намерете статията в базата знания, която има връзка към изтеглянето.
 6. В статията от базата знания намерете, след което щракнете върху връзката, подобна на следното:
  Изтегляне на пакета сега
  Забележка Ако получите подкана за проверка на оригиналността на Windows, изпълнете инструкциите за проверка на оригиналността на копието на Windows, след което продължете с изтеглянето на актуализацията.
 7. Щракнете върху Изтегляне, след което изберете Записване в диалоговия прозорец Изтегляне на файл.
 8. От списъка Записване в изберете опцията Работен плот, след което щракнете върху Запиши.
 9. Намерете изтегления на работния плот файл, след което щракнете двукратно върху файла, за да инсталирате актуализацията.
Забележка Инсталирането на актуализацията може да е неуспешно, ако актуализацията е неправилна за вашия компютър.

Метод 4: Проверете съществуващ регистрационен файл за неуспешната актуализация

Ако методът 1, 2 или 3 не реши този проблем, може да се използва регистрационен файл за събиране на повече информация. Microsoft Installer създава регистрационен файл за някои актуализации, след което го поставя в директорията на Windows. Ако този файл съществува, служител по поддръжката на Microsoft може да прегледа този файл, за да установи причината за проблема. Ако .log файлът не съществува, метод 5 описва стъпките, които трябва да следвате, за да създадете този .log файл.

За да проверите за .log файл, създаден по време на неуспешната актуализация, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, Всички програми, след което изберете Windows Update или Microsoft Update.
 2. В уеб сайта на Windows Update или Microsoft Update щракнете върху Преглед на хронологията на актуализиране.
 3. В колоната Състояние открийте неуспешната актуализация и си отбележете номера на статията в базата знания, свързан с тази актуализация.

  Забележка Ако няма статия в базата знания, свързана с неуспешната актуализация, опитайте метод 5.
 4. Затворете прозореца Windows Update или Microsoft Update.
 5. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете %systemroot%, след което щракнете върху OK.
 6. Намерете .log файла с името на статията от базата знания за неуспешната актуализация, която си отбелязахте в стъпка 3. Например, за неуспешна актуализация, свързана с KB123456, намерете .log файла с име 123456.log.
 7. Ако този .log файл съществува, се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft, след което посочете номера на статията от базата знания, когато разговаряте със служителя по поддръжката. За повече информация как да се свържете с поддръжката на Microsoft, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 8. Ако .log файлът не съществува, опитайте метод 5.

Метод 5: Разрешете регистрирането на Microsoft Installer, след което се свържете с отдела за поддръжка

Важно Този раздел, метод или задача съдържа стъпки с информация за промяна на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилно модифициране на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го модифицирате. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще може да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
Ако предишният метод не разреши проблема, трябва да се свържете с поддръжката на Microsoft за помощ. За да спестите време, можете да разрешите и да генерирате регистър за инсталиране на Microsoft, преди да се свържете с поддръжката на Microsoft. За да разрешите регистриране на инсталационната програма на Microsoft и за генериране на регистрационния файл, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете notepad и след това щракнете върху OK.
 2. Въведете командите по-долу в Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"=dword:voicewarmupx"Debug"=dword:00000007
 3. В менюто Файл на Notepad щракнете върху Запиши като.
 4. Изберете опцията Работен плот от списъка Записване в.
 5. В полето Име на файл въведете LoggingOn.reg, изберете опцията Всички файлове в списъка Запиши като тип и след това щракнете върху Запиши.
 6. На работния плот щракнете двукратно върху файла LoggingOn.reg, за да добавите ключовете на системния регистър в системния регистър на Windows.
 7. Когато видите диалогов прозорец, който показва, че инсталирането е било успешно, щракнете върху OK.
 8. Опитайте се да инсталирате актуализацията отново, за да запазите информация за грешката в .log файла на Windows Installer.
Забележка Събирането на информацията за регистрационния файл може да отнеме няколко минути и процесът на актуализиране може да не функционира правилно. Изчакайте процеса да завърши.

Важно Веднага след като Windows Update или Microsoft Update завърши, забранете регистрирането на Microsoft Installer. Ако регистрирането остане разрешено, инсталирането на актуализации може да отнеме дълго време, компютърът може да се забави и може да се създадат регистрационни файлове, изискващи голямо дисково пространство.

За да забраните регистрирането на Microsoft Installer, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете notepad и след това щракнете върху OK.
 2. Въведете командите по-долу в Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"=-"Debug"=-
 3. В менюто Файл на Notepad щракнете върху Запиши като.
 4. В списъка Запиши в, изберете опцията Работен плот.
 5. Въведете LoggingOff.reg в полето Име на файл, изберете опцията Всички файлове от списъка Запиши като тип, след което щракнете върху Запиши.
 6. На работния плот щракнете двукратно върху файла LoggingOff.reg, за да премахнете стойностите в системния регистър от системния регистър на Windows.
 7. Когато видите диалогов прозорец, който показва, че инсталирането е било успешно, щракнете върху OK.
 8. Изтрийте файловете LoggingOn.reg и LoggingOff.reg от работния плот.
Свържете се с поддръжката на Microsoft за помощ и посочете тази статия от базата знания на Microsoft, когато говорите със служителя по поддръжката.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Регистрационният файл на Microsoft Installer обикновено започва с "msi", и завършва с разширението ".log". Например, регистрационният файл на Windows Installer може да има име, подобно на следното:
msib3a6g.log
Този файл се намира в следната директория:
C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp\
За да отворите тази директория, щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете %temp%, след което щракнете върху OK.

Забележка В тази информация се приема, че Windows се инсталира на диск C. Ако в случая това не е така, променете името на устройство в пътя на папката, така че да отговаря на диска на инсталацията.
БИБЛИОГРАФИЯ
За повече информация за това как да активирате регистрирането на събития от Windows Installer щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
314852 Начин на активиране на регистрирането на събития от Windows Installer в Windows XP (Това може да е на английски)
0x8007F0F4 8007F0F4
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 958051 – Последен преглед: 06/29/2012 18:39:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbtshoot kbPubTypeKC kberrmsg kbprb KB958051
Обратна връзка
html>