Съобщение за грешка: "Услугата "Автоматични актуализации" (WUAUSERV) не е стартирана или услугата "Фоново интелигентно прехвърляне" (BITS) е забранена. Грешка 0x8DDD0018" или кодове 0x80244019 или 0x80070422 при опит за ин...

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Източник: Поддръжка на Microsoft
БЪРЗО ПУБЛИКУВАНЕ
СТАТИИТЕ ТИП "БЪРЗО ПУБЛИКУВАНЕ" ДАВАТ ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКТНО ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА MICROSOFT. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ, Е СЪЗДАДЕНА В ОТГОВОР НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ УНИКАЛНИ ТЕМИ ИЛИ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ В БАЗАТА ЗНАНИЯ.
Симптоми
Когато се опитвате да търсите или изтегляте актуализации от уеб сайта Microsoft Windows Update или от уеб сайта Microsoft Update, може да получите съобщение за грешка, подобно на едно от следните:

Windows Update откри грешка и не може да покаже исканата страница. Необходимата услуга "Автоматични актуализации" (WUAUSERV) не е стартирана или услугата "Фоново интелигентно прехвърляне" (BITS) е забранена.
Грешка 0x8DDD0018

-или-

Сървърът не може да намери искания URI (единен идентификатор на ресурс)
Грешка 0x80244019


-или-


Услугата не може да бъде стартирана, защото е забранена или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.
Грешка 0x80070422

Освен това услугата "Автоматични актуализации" може да е забранена или да не работи на вашата система. Също така можете да не можете да разрешите и стартирате услугата за автоматични актуализации.

Причина
Този проблем може да възникне, ако "Автоматични актуализации" е забранена във вашата система или услугата "Фоново интелигентно прехвърляне" (BITS) в момента не работи.

Забележка: Някои вируси и злонамерен софтуер може да забранят услугата "Автоматични актуализации" и да причинят този проблем. Вижте раздела "Допълнителна информация" в края на тази статия за известни варианти, които причиняват проблема.За по-подробна информация за тези грешки кодове вижте раздела "Допълнителна информация" по-долу в тази статия.
Решение
За да отстраните този проблем, използвайте следните методи, започвайки с метод 1.

Метод 1: Изтегляне и изпълнение на инструмента за премахване на опасен софтуер (MSRT) и след това проверка дали необходимите услуги работят

Изтеглете и изпълнете най-новия MSRT за вашата система, като инструментът е наличен за 32-битови и 64-битови системи. Този инструмент проверява компютри с Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 и Windows Server 2003 и помага за отстраняване на инфекции от определен често разпространен злонамерен софтуер, включително Blaster, Sasser и Mydoom. След като инструментът MSRT бъде изпълнен, трябва да преминете към метод 3, за да се уверите, че необходимите услуги се изпълняват на вашата система, преди отново да опитвате да инсталирате актуализации.

За да изтеглите 32-битовата версия на инструмента за премахване на опасен софтуер, щракнете тук.

За да изтеглите 64-битовата версия на инструмента за премахване на опасен софтуер, щракнете тук.

За повече информация за инструмента за премахване на опасен софтуер щракнете върху връзката по-долу, за да видите статията в уеб сайта на Microsoft.


KB890830 Инструментът за премахване на опасен софтуер на Microsoft Windows спомага за премахване на специален, предимно злонамерен софтуер от изпълняващите Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP или Windows 2000 компютри.


ВажноСлед като инструментът MSRT бъде изпълнен, трябва да преминете към метод 3, за да се уверите, че необходимите услуги се изпълняват на вашата система, преди отново да опитвате да инсталирате актуализации.

Метод 2: Рестартиране на компютъра в безопасен режим и след това сканиране на вашата система за възможни инфекции от вирус или злонамерен софтуер

Стартирайте компютъра в безопасен режим и след това изпълнете своя антивирусен софтуер на компютъра, за да сканирате и премахнете всички възможни инфекции от вирус или злонамерен софтуер. След като сканирате системата си за инфекции от вирус или злонамерен софтуер, трябва да преминете към метод 3, за да се уверите, че необходимите услуги се изпълняват на вашата система, преди отново да опитвате да инсталирате актуализации.

За да сканирате компютъра си за вируси, трябва да имате антивирусна програма, инсталирана на компютъра. Ако нямате инсталирана антивирусна програма, можете да използвате безплатния скенер за безопасност в Windows Live, за да изпълните сканиране на компютъра. За да стартирате скенера за безопасност в Windows Live, щракнете върху връзката по-долу, за да посетите уеб сайта на Microsoft.


Забележка: За повече информация как да изпълните безплатния скенер за безопасност в изглед на безопасен режим, щракнете върху връзката по-долу, за да посетите уеб сайта на Microsoft.

968091 (Това може да е на английски)Как се инсталира скенерът за безопасност на Microsoft и се сканира компютъра в безопасен режим

Забележка: Сканирането на вашата система може да отнеме прекалено много време и на моменти тя може да изглежда застинала или неактивна. Оставете сканирането да завърши успешно.

Също така можете да изтеглите копие от следния сайт на Microsoft:


Сканирането на компютъра и премахването на вируси е различно при различните антивирусни програми. Трябва да погледнете в системата за помощ на антивирусната програма за стъпките, с които да премахвате вируси. Обикновено можете да намерите стъпките за вашата антивирусна програма в интернет. За да ги намерите, въведете "сканиране за вируси" и името на вашата антивирусна програма във вашата предпочитана търсачка, а след това щракнете върху "Търсене".

ВажноСлед като инструментът MSRT бъде изпълнен, трябва да преминете към метод 3, за да се уверите, че необходимите услуги се изпълняват на вашата система, преди отново да опитвате да инсталирате актуализации.

Метод 3: Проверка дали необходимите услуги са конфигурирани правилно и работещи

Проверете дали услугите, необходими за изтегляне и инсталиране на актуализации, са конфигурирани правилно и работят на вашия компютър и след това опитайте да изтеглите и инсталирате актуализации отново.


За да проверим вместо вас дали услугите са конфигурирани правилно и работят, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.
Забележки
  • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
  • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам


За Microsoft Windows 2000, за Windows XP или за Windows Server 2003 изпълнете следните стъпки:

За да се уверите, че необходимите услуги са правилно конфигурирани и работят, изпълнете следните стъпки:

1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете services.msc и щракнете върху OK.

2. Щракнете двукратно върху услугата BITS (Интелигентно прехвърляне във фонов режим).

3. В полето Тип стартиране щракнете върху Ръчно, след което щракнете върху Приложи.

4. В раздела "Влизане" се уверете, че услугата е разрешена във всеки хардуерен профил, който е в списъка.

5. В раздела "Общи" щракнете върху Старт.

6. Щракнете двукратно върху услугата Преглед на събитията.

7. Проверете дали Тип стартиране е настроено на Автоматично.

8. Ако в списъка Състояние на стартиране е посочено Спряна, щракнете върху Стартирай и след това щракнете върху OK.

9. Щракнете двукратно върху Автоматични актуализации.

10. Проверете дали Тип стартиране е настроено на Автоматично.

12. Ако в списъка Състояние на стартиране е посочено Спряна, щракнете върху Стартирай и след това щракнете върху OK.

13 Затворете прозореца Услуги и опитайте да инсталирате актуализации за Windows отново.


За Windows Vista и Windows Server 2008 изпълнете стъпките по-долу:

За да се уверите, че необходимите услуги са налични и работят, изпълнете следните стъпки:

1. Щракнете върху Старт, въведете services.msc в текстовото поле Начало на търсене и след това щракнете върху services.msc в списъка с програми. Ако се появи подкана за въвеждане на парола на администратор или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.

2. Щракнете двукратно върху услугата BITS (Интелигентно прехвърляне във фонов режим).

3. В полето Тип стартиране щракнете върху Ръчно, след което щракнете върху Приложи.

4. В раздела "Влизане" се уверете, че услугата е разрешена във всеки хардуерен профил, който е в списъка.

5. В раздела "Общи" щракнете върху Старт.

6. Щракнете двукратно върху услугата Преглед на събитията в Windows.

7. Проверете дали Тип стартиране е настроено на Автоматично.

8. Ако в списъка Състояние на стартиране е посочено Спряна, щракнете върху Стартирай и след това щракнете върху OK.

9. Щракнете двукратно върху услугата Windows Update.

10. Проверете дали Тип стартиране е настроено на Автоматично.

12. Ако в списъка Състояние на стартиране е посочено Спряна, щракнете върху Стартирай и след това щракнете върху OK.

13. Щракнете двукратно върху Лицензиране на софтуер.

14. Проверете дали Тип стартиране е настроено на Автоматично.

15. Ако в списъка Състояние на стартиране е посочено Спряна, щракнете върху Стартирай и след това щракнете върху OK.

16. Затворете прозореца Услуги и опитайте да инсталирате актуализации за Windows отново.

Забележка: Ако след изпълнение на стъпките в списъка на метод 1 и метод 3 откриете, че все още не можете да изтегляте и инсталирате актуализации, трябва да се върнете и да изпълните стъпките в метод 2, за да отстраните проблема. В тези стъпки се използва инсталираният в момента софтуер за сканиране за вируси и злонамерен софтуер или безплатния скенер за безопасност на Microsoft Security Essentials, като компютърът ви работи в безопасен режим, за да отстраните проблема.


Това реши ли проблема?

  • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
  • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Как да получите поддръжка, свързана с компютърни вируси и защитаЗа Съединените щати и Канада

Екипът за компютърна безопасност е на разположение за поддръжка, свързана с компютърни вируси и защита 24 часа на ден в Съединените щати и в Канада.


За да получите поддръжка във връзка с компютърни вируси и защитата, изпълнете следните стъпки:

Преди да се свържете с инженер по поддръжката, непременно изпълнете актуализирания антивирусен софтуер и актуализирания софтуер за премахване на злонамерен софтуер на заразения компютър.За повече информация как да получите безплатно сканиране на защитата на компютъра, посетете следния уеб сайт на Microsoft:


За повече информация относно противошпионски софтуер посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Обадете се на 1-866-PCSAFETY или на 1-866-727-2338, за да се свържете с поддръжката за защитата.За местоположения извън Северна АмерикаЗа да получите поддръжка, свързана с компютърни вируси и защита за местоположения извън Северна Америка, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Разширени стъпки
Повече информация

Симптомите, които клиентите виждат, когато са засегнати от такива "троянски коне", зависи от операционната и съответния "троянски кон". Често срещаните сценарии за тези проблеми се основават на версиите на Windows и са следните:

Windows XP, Windows Server 2003


Грешка 0x8DDD0018 може да се срещне при сканиране за или изтегляне на актуализации.Код на грешката: 0x8DDD0018

Низ на грешка: ErrorAUDisabled

Описание: Грешка в сайта:Описание за тази грешка: "Програмата е издала команда, но командата има невярна дължина". Това е грешка, която се връща от сървърите на Windows Update и показва, че клиентът на Windows Update не е конфигуриран за автоматични актуализации.Сценарий 1: Автоматичните актуализации не могат да се включат.Съществуват няколко сценария, при които ще се прояви този симптом:

1. Потребителите може да забележат, че автоматичните актуализации не са разрешени.

2. Центърът за защита на Windows може да предупреждават потребителите, че автоматичните актуализации не са разрешени.

3. Софтуер за защита, като Microsoft Security Essentials, може да информира потребителите, че автоматичните актуализации не са разрешени.

4. Когато автоматичните актуализации три от услугите, които се изискват, са забранени (услугата BITS (Интелигентно прехвърляне във фонов режим), услугата за регистриране на събития и услугата за автоматични актуализации). Когато потребителят се опита да разреши трите услуги, като зададе услугата на автоматична; услугата BITS (Интелигентно прехвърляне във фонов режим) и услугата за регистриране на събития могат да се върнат в начално състояние, но услугата за автоматични актуализации показва грешка за събитие 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED – Услугата не може да се стартира – или защото е забранена, или защото с нея няма свързани разрешени устройства).ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено потребителите могат да разрешат автоматичните актуализации, но може да не знаят, че автоматичните актуализации може да са разрешени от приложения, разрешени от AU EULA, които изпълняват това, за да се уверят, че системата е актуализирана с най-новите корекции за защита.Сценарий 2: Автоматичните актуализации могат да остават изключениПотребителите могат отново да разрешат автоматичните актуализации, но след като системата се рестартира, настройката "Автоматични актуализации" се забранява отново. Това се случва, когато "троянският кон", който забранява настройката "Автоматични актуализации", все още присъства в машината и се активира при рестартиране.Windows Vista & Windows Server 2008Сценарий 1: Грешка 0x80244019 е получена при опит за изтегляне на актуализацииКод на грешка: 0x80244019

Низ на грешка: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

Описание: HTTP състояние 407 - изисква се прокси удостоверяванеКогато се опитвате да изтеглите актуализации получавате тази грешка: "Сървърът не може да намери искания URI (единен идентификатор на ресурс)". Това обикновено се свързва със защитна стена или прокси настройки, които са неправилни. В този проблем изглежда, че "троянският кон" преднамерено смущава преобразуването на име на сайта за актуализиране. Един пример (макар и не корелация с проблема AU) би бил "троянският кон" DNSChanger (Trojan:Win32/Dnschanger).

Сценарий 2: Грешка при изтегляне на актуализации 0x80070422.Код на грешката: 0x80070422

Низ на грешка: ERROR_SERVICE_DISABLED

Описание: Услугата не е стартиранаКогато се опитват да се свържат с Windows Update, потребителите може да получат грешка 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED - Услугата не е стартирана). Грешката посочва, че услугата BITS (Интелигентно прехвърляне във фонов режим), услугата за регистриране на събития и услугата за автоматични актуализации трябва да се зададат на "Автоматично". Услугата BITS и услугата за регистриране на събития могат да се върнат в начално състояние, но услугата за автоматични актуализации издава грешка 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED - Услугата не може да бъде стартирана, защото е забранена или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея).Някои потребители могат да изпитат и проблема, при който не се стартира услугата за лицензиране на софтуер, независимо от ранга на разрешенията на потребителя.В регистъра на събитията може да се покаже следната грешка:Грешка в приложение

Услугата за лицензиране на софтуер не можа да стартира. hr=0xD0000022, [2, 4] планирането за активиране на лиценз (SLUINotify.dll) е неуспешно със следния код на грешка: 0xC0000022

Автоматичните актуализации могат да са забранени от вирус или зловреден софтуерНякои вируси и злонамерен софтуер може да забранят услугата "Автоматични актуализации" и да причинят този проблем.

Познати патогени, които ще доведат до тази дейност:

· TrojanDownloader:Win32/Zlob Family

· Trojan:Win32/Vundo.gen!T

· Trojan:Win32/Vundo.gen!R

· Trojan:Win32/Vundo.gen!E

· Червей: Win32/Conflicker.B· Червей: Win32/Conflicker.CЗабележка: за повече информация за вируса или злонамерения софтуер щракнете върху елемента, за да видите информацията в уеб сайта на Microsoft.

За да видите информация за най-важните заплахи от вируси и злонамерен софтуер, щракнете върху връзката по-долу, за да посетите сайта в уеб сайта на Microsoft.

Откриване на най-важни заплахи


За да търсите информация за други инфекции от вируси и злонамерен софтуер, щракнете върху връзката по-долу, за да посетите сайта в уеб сайта на Microsoft.

Център на Microsoft за защита от опасен софтуер
fixit fix it fixme
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПРИГОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ДОКУМЕНТИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ("МАТЕРИАЛИ") ЗА КАКВИТО И ДА Е ЦЕЛИ. МАТЕРИАЛИТЕ МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ ТЕХНИЧЕСКИ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ И МОГАТ ДА БЪДАТ КОРИГИРАНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

ДО МАКСИМАЛНАТА РАЗРЕШЕНА СТЕПЕН ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТХВЪРЛЯТ И ИЗКЛЮЧВАТ ВСЯКАКВИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ ПРЕДВИДЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА, НЕНАРУШАВАНЕ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБИ ИЛИ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 959894 – Последен преглед: 02/27/2012 16:30:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

  • kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894
Обратна връзка