В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Таблиците AsyncOperationBase и WorkflowLogBase нарастват прекалено много и се появяват проблеми със скоростта, когато използвате много работни потоци в Microsoft Dynamics CRM 4.0

СИМПТОМИ
Използвате много работни потоци в Microsoft Dynamics CRM 4.0. Таблиците AsyncOperationBase и WorkflowLogBase нарастват прекалено много и се появяват проблеми с производителността.
ПРИЧИНА
Проблемът се дължи на това, че когато се стартират правила в работния поток, в таблиците AsyncOperationBase и WorkflowLogBase на базата данни MSCRM се създават екземпляр на работния поток и запис за работния поток. Обаче, когато екземплярът на работния поток бъде завършен, записът за работния поток остава в базата данни. Поради това таблиците AsyncOperationBase и WorkflowLogBase продължават да нарастват. В крайна сметка това води до намаляване на производителността.

Забележка Свойството AsyncOperationType за тези записи е зададено като 10.
РАЗРЕШЕНИЕ
Този проблем е отстранен в най-новия сборен пакет с актуализации за Microsoft Dynamics CRM 4.0. За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
949256 Актуализации и актуални корекции за Microsoft Dynamics CRM 4.0


Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем, чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За повече информация как да направите резервно копие на системния регистър или как да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


За да разрешите тази актуална корекция, изпълнете стъпките по-долу:
 1. Щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
 2. В редактора на системния регистър намерете следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Проверете дали в системния регистър има запис DWORD с име AsyncRemoveCompletedWorkflows. Данните за стойността за записа в системния регистър AsyncRemoveCompletedWorkflows трябва да са със стойност 1.
 4. Ако в системния регистър не съществува запис AsyncRemoveCompletedWorkflows, създайте го. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. С десния бутон щракнете върху MSCRM, посочете към New (Създай), щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD), след което въведете AsyncRemoveCompletedWorkflows в полето Name (Име).
  2. Щракнете двукратно върху AsyncRemoveCompletedWorkflows, след което въведете 1 в полето Value data (Данни за стойността).
  3. Щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете iisreset и щракнете върху OK.

   Забележка Ако стойността в полето Value data (Данни за стойността) на DWORD стойността за AsyncRemoveCompletedWorkflows се върне в 0, Microsoft Dynamics CRM ще продължи да пази записите за работните потоци в базата данни, дори когато задачите са приключени.
Забележка Тази актуална корекция действа само върху новите записи. Следователно, когато инсталирате и активирате корекцията, само новите записи за работни потоци ще се изтриват автоматично. Ако таблиците AsyncOperationBase и WorkflowLogBase вече са големи в резултат от записите за работни потоци, трябва да изчистите таблиците с помощта на скрипта за изчистване на Microsoft SQL Server, който е включен в следната статия в базата знания на Microsoft:
968520 Ниска скорост, когато таблицата AsyncOperationBase стане прекалено голяма в Microsoft Dynamics CRM 4.0
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
За повече информация относно терминологията във връзка с актуалните корекции и пакетите за актуализиране на Microsoft Business Solutions CRM, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
887283 Стандарти за имената на актуалните корекции и пакетите за актуализиране на софтуера на Microsoft Business Solutions CRM
CRM 4.0, AsyncOperationBase, работен поток, производителност, нарастване на базата данни
Свойства

ИД на статията: 968755 – Последен преглед: 10/11/2011 07:51:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbsworkflow kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe KB968755
Обратна връзка