В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Актуализации за Communications Server 2007 R2

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия съдържа списък на наличните актуализации за Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 R2 и установява приложимостта на актуализациите за всяка роля на сървъра.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Актуализации, които са издадени за Communications Server 2007 R2

 • Актуализация за Application Host
  967832 Описание на пакета за актуализация за Communications Server 2007 R2 Application Host: април 2009 г.
 • Актуализация за Application Sharing Server
  2404588 Описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Application Sharing Server: ноември 2010 г.
 • Актуализация за Administration Tools
  2400402 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Administration Tools: септември 2010 г.
 • Актуализация за Audio/Video Conferencing
  2403679 Описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Audio/Video Conferencing Server: ноември 2010 г.
 • Актуализация за Core Components
  2404575 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Core Components: ноември 2010 г.
 • Актуализация за Communicator Web Access
  983469 Описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Communicator Web Access: юли 2010 г.
 • Актуализация за Conferencing Attendant
  2403680 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Conferencing Attendant: ноември 2010 г.
 • Актуализация за Conferencing Announcement Service
  2410679 Описание на пакета за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Conferencing Announcement Service: ноември 2010 г.
 • Актуализация за Monitoring Server
  971298 Описание на пакета за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Monitoring Server: юли 2009 г.
 • Актуализация за Mediation Server
  2404578 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Mediation Server: ноември 2010 г.
 • Актуализация за Outside Voice Control
  980372 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Outside Voice Control: април 2010 г.
 • Актуализация за Response Group Service
  2400367 Описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Response Group Service: септември 2010 г.
 • Актуализация за издание Standard/Enterprise на Server
  2549046 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2: юни 2011 г.
 • Актуализация за издание Standard/Enterprise на Server Back End
  2512777 Описание на пакета за сборна актуализация за база данни на Office Communications Server 2007 R2: март 2011 г.
 • Актуализация за Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit
  2501720 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit: март 2011 г.
 • Актуализация за Web Conferencing Server
  2501717 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Web Conferencing Server: март 2011 г.
 • Актуализация за Web Components Server
  2501721 Описание на пакета за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Web Components: март 2011 г.
 • Актуализация за Adoption Reporting Tool
  2501718 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Adoption Reporting Tool за Office Communications Server 2007 R2: март 2011 г.
 • Актуализация за Unified Communications Managed API 2.0 Windows Workflow Activities Redist
  2502324 Описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Microsoft Unified Communications Managed API 2.0 Windows Workflow Activities Redist: март 2011 г.

Методи за инсталиране

За да инсталирате актуализации за Office Communications Server 2007 R2, използвайте един от следните методи:

Метод 1: Програма за инсталиране на сборна актуализация на сървър

За да инсталирате тези актуализации, трябва да приложите актуализациите с помощта на програмата за инсталиране на сборна актуализация на сървър и след това ръчно да изпълните надстройката на базата данни от юли 2010 г. за сървърната база данни на Office Communications Server.

Забележка Програмата за инсталиране на сборна актуализация на сървър прилага с едно щракване всички актуализации за съответната роля на сървъра.

За да използвате програмата за инсталиране на сборна актуализация на сървър, изпълнете следните стъпки.

Забележка Ако управлението на потребителските акаунти (UAC) е включено, трябва да стартирате програмата за инсталиране на сборна актуализация на сървър, като използвате повишени разрешения. Това осигурява правилното инсталиране на всички актуализации.
 1. Изтеглете програмата за инсталиране на сборна актуализация на сървър За да направите това, посетете следния уеб сайт на Центъра на Microsoft за изтегляния:

  ИзтеглянеИзтеглете пакета ServerUpdateInstaller.exe сега.
 2. Изпълнете програмата за инсталиране на сборна актуализация на Server с помощта на потребителския интерфейс или с помощта на команден ред.

  Забележка Потребителският интерфейс предоставя ясна индикация кои актуализации са инсталирани, когато щракнете върху "Инсталирай актуализациите".

  За да изпълните инсталиращата програма с помощта на командния ред, използвайте следната команда заедно с подходящите ключове:
  ServerUpdateInstaller.exe [/silentmode [/forcereboot]] | [/extractall]
  Забележки

  Ключът /silentmode/forcereboot прилага мълчаливо всички приложими актуализации и ако е необходимо, след това автоматично рестартира сървъра в края на процеса на инсталиране.

  Ключът /extractall превключва актуализациите от инсталиращата програма и поставя актуализациите в подпапка, наречена "Extracted" (Извлечени) в папката, в която изпълнявате командата.
 3. Приложете актуализацията за сървърна база данни на Office Communications Server 2007 R2, ако още не е приложена. За да получите тази актуализация, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  2512777 Описание на пакета за сборна актуализация за база данни на Office Communications Server 2007 R2: март 2011 г.

Метод 2: Microsoft Update

Забележка Можете да използвате Microsoft Update, ако вече сте приложили сборната актуализация за Office Communication Server 2007 R2: юли 2009 г.

Можете да използвате Microsoft Update само за да приложите актуализациите за Office Communications Server 2007 R2, ако сте инсталирали актуализациите от юли 2009 г. за Office Communications Server 2007 R2 и актуализацията на Office Communication Server 2007 R2 за сървърната база данни, описана в статия 969834 на Базата знания на Microsoft.

Ако всички актуализации от юли 2009 г. вече са приложени, Microsoft Update актуализира сървъра до най-новите актуализации за Office Communication Server 2007 R2 (юли 2010 г.).

Метод 3: Ръчно инсталиране

Ако сте избрали да инсталирате ръчно тези актуализации, тази статия ви помага да определите съответствието между актуализациите и другите роли на сървъра. Трябва обаче да имате предвид следните препоръки за ръчно разполагане:
 • Всички актуализации за една роля трябва да бъдат разположени. Освен това всички актуализации в една и съща роля на сървъра трябва да бъдат на най-новото ниво на актуализация.
 • Communications Server Standard Edition и Communications Server Enterprise Edition Consolidated изискват също всички актуализации за всички роли, които са разположени на сървъра. Всички актуализации трябва също да бъдат на най-новото ниво на актуализация.
 • Освен това за Office Communication Server 2007 R2 Distributed Enterprise Edition могат да се направят следните препоръки:
  • Актуализирайте цялата топология с най-новите актуализации за всеки компонент едновременно. Това е възможно в по-малки работни среди.
  • Първо актуализирайте набора и управляващите програми, които обслужват набора. Същевременно актуализирайте доколкото е възможно допълнителните набори с управляващите програми за тези набори. Ако една управляваща програма обслужва повече от един набор, тя се актуализира, докато се актуализира първият набор, който тя обслужва. Сървърите на външния набор трябва да се актуализират, след като се актуализира наборът, който те обслужват.
  • (CWA и носител) Ако един сървър на външен набор обслужва повече от един набор, той ще бъде актуализиран, след като се актуализират всички набори, които обслужва.

Списък с роли на сървъри и актуализациите, които се отнасят за тях.

Communications Server 2007 R2 – Standard Edition Server

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Application Sharing Server - KB 2404588
 • Актуализация за Outside Voice Control - KB 980372 
 • Актуализация за Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Актуализация за Conferencing Announcement Service – KB 2410679
 • Актуализация за Response Group Service - KB 2400367
 • Актуализация за Application Host – KB 967832
 • Актуализация за Standard Edition Server – KB 2549046
 • Актуализация за Standard Edition Database – KB 979857
 • Актуализация за Conferencing Server – KB 2501717
 • Актуализация за Audio/Video Conferencing Server – KB 2403679
 • Актуализация за Web Components Server - KB 2501721

Communications Server 2007 R2 – Enterprise Edition Consolidated

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Application Sharing Server - KB 2404588
 • Актуализация за Outside Voice Control - KB 980372 
 • Актуализация за Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Актуализация за Conferencing Announcement Service – KB 2410679
 • Актуализация за Response Group Service - KB 2400367
 • Актуализация за Application Host – KB 967832
 • Актуализация за Enterprise Edition Server – KB 2549046
 • Актуализация за Conferencing Server – KB 2501717
 • Актуализация за Audio/Video Conferencing Server – KB 2403679
 • Актуализация за Web Components Server - KB 2501721

Communications Server 2007 R2 – Enterprise Edition Back End

 • Актуализация за Enterprise Edition Backend – KB 2512777

Communications Server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – Front-end

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Outside Voice Control - KB 980372 
 • Актуализация за Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Актуализация за Conferencing Announcement Service – KB 2410679
 • Актуализация за Response Group Service - KB 2400367
 • Актуализация за Application Host – KB 967832
 • Актуализация за Enterprise Edition Server – KB 2549046

Communications Server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – Application Sharing MCU

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Application Sharing Server - KB 2404588

Communications Server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – Web Conferencing MCU

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Conferencing Server – KB 2501717

Communications Server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – Audio Video Conferencing MCU

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Audio/Video Conferencing Server – KB 2403679

Communications Server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – Web Components Server

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Web Components Server - KB 2501721
  Забележка Актуализирането на сървъра за уеб компоненти ще бъде неуспешно, ако премахнете http привързването по подразбиране на уеб сайт. Следователно трябва да обвържете порт за http протокол, преди да инсталирате пакета с актуални корекции във всички сървъри за уеб компоненти.

Communications Server 2007 R2 – Monitoring Server

 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Monitoring Server – KB 971298

Communications Server 2007 R2 – Edge Server

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Edge Server – KB 2549046

Communications Server 2007 R2 – Communicator Web Access

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Communicator Web Access – KB 983469

Communications Server 2007 R2 – Mediation Server

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Mediation Server – KB 2404578

Communications Server 2007 R2 – Administration Tools

 • Актуализация за Core Components - KB 2404575
 • Актуализация за Administration Tools – KB 2400402
Свойства

ИД на статията: 968802 – Последен преглед: 10/09/2011 16:15:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition

 • kbsurveynew kbinfo KB968802
Обратна връзка