В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Информация за версии на Internet Explorer

ВАЖНО: Тази статия е преведена с използване на софтуер за машинен превод на Microsoft и може да бъде коригирана чрез технологията Рамка за превод от общността (CTF). Microsoft предлага статии, преведени машинно, допълнително редактирани от общността, и статии, преведени от хора, за да може да предостави достъп на много езици до всички статии в нашата База знания. Статиите, преведени машинно и редактирани допълнително, може да съдържат грешки в лексиката, синтаксиса и/или граматиката. Microsoft не носи отговорност за каквито и да било неточности, грешки или вреди, предизвикани от неправилен превод на съдържанието или използването му от нашите клиенти. Повече за CTF – на http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/bg.

Щракнете тук, за да видите версия на тази статия на английски: 969393
Кратко изложение
Тази статия съдържа информация за версиите на Internet Explorer. В тази статия се разглежда също как да определите коя версия на Internet Explorer е инсталирана на вашия компютър.

Версии на Internet Explorer за Windows

Номерата на версиите на Internet Explorer за Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Мe), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 използват следния формат:
основна версия.второстепенна версия.номер на компилация.subbuild номер
В тази таблица са показани възможните номера на версии на Internet Explorer.

ВерсияПродукт
4.40.308Internet Explorer 1.0 (Plus! за Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 и 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 платформа предишен 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 платформа предишен 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 Developer Preview (бета 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 бета (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, компилация 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, компилация 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, компилация 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, компилация 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 и Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 и Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 SP3 само)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows 2000 SP4 само)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (бета)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & интернет инструменти Beta
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 за Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 разширена защита поверителност бета
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 публични Преглед (бета)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 публични Преглед (бета) обновяване
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 за Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 за Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 (версия)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 SP1 и Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 за Windows Server 2003 SP1 и Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 за Windows XP и Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 за Windows XP и Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 за Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 за Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 за Windows XP SP2 x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 за Windows Server 2008 и Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 за Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 и Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 за Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 за Windows 7 и Windows Server 2008 R2 (версия)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 Release Preview
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 за Windows 8
Internet Explorer 11 ще има версията, която започва с 11 (например 11.0.9600). Номерът на версията ще се променя според актуализации, инсталирани за Internet Explorer. За да видите номера на версията и инсталирана най-новата актуализация, отидете на менюто " помощ " и изберете За Internet Explorer.

Бележки
 • Номерата на второстепенните версии, номерата на компилацията и subbuild номерата може да се показват без крайните нули. Например версия 7.00.5730.1100 може да се покаже като 7.0.5730.11.
 • Всички версии на Internet Explorer 5.0 (и по-нови версии), които са персонализирани с Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) съдържат един от следните низове след номера на версията. За да видите тази информация, щракнете върху Относно в менюто Помощ :
  IC = интернет доставчик на съдържание
  Е = интернет доставчик на услуги
  CO = корпоративен администратор
 • Internet Explorer версия 4.0 и следващите версии включват ред Актуализация на версии, който съдържа всички инсталирани актуализации или спешни корекции в текущата версия на Internet Explorer. Актуализации за Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 или Internet Explorer 5.0 и по-нови версии са показани със съответните им номера в базата със знания на Microsoft.
 • Номерата на версии на Internet Explorer в списъка се базират на версиите на Windows. Номерата в списъка може да се променят от най-новите актуални корекции.
 • Номера на компилацията на Internet Explorer в издадената версия на Windows Vista е същият, както в останалите версии.
 • За информация относно разликите между версия 7.00.5730.1100 и версия 7.00.5730.1300 на Internet Explorer 7, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Промени в диалоговия прозорец за Internet Explorer в Internet Explorer 9 и Internet Explorer 10

Можете да отворите диалоговия прозорец За Internet Explorer като щракнете върху Помощ и след това върху За Internet Explorer. Или натиснете Alt + X и след това натиснете A.


IE9RTMIE 10 - за Internet Explorer диалогов прозорецЕдна промяна в сравнение с предишни версии на Internet Explorer е как използваме полето Актуализация на версии . Полето се актуализира всеки път, когато Internet Explorer 9 или Internet Explorer 10 е актуализиран. Номерът на версията има следните компоненти:

 • Полето на основната версия на приложението (App Major) ще остане 9 или 10.
 • Полето на вторичната версия на приложението (App Minor) ще остане 0.
 • Полето за редакция на актуализацията ще нараства с 1 за всяка актуализация на Internet Explorer, която е пусната.

IE9Parts


Всяка актуализация е свързана знания статия (например KB2360131 -MS10-071: кумулативна актуализация на защитата за Internet Explorer). Статията съдържа подробна информация за това какво е е включено в актуализацията и също така предоставя подробна информация за бинарните файлове, които се актуализират. Диалоговият прозорец За Internet Explorer предоставя връзка към Microsoft статията в базата знания, свързана с най-наскоро инсталирана актуализация на Internet Explorer като лесен начин да получите повече информация.

Например, ако първата актуализация за Internet Explorer 9 е инсталиран, диалоговият прозорец За Internet Explorer ще има връзка към "Актуализиране на версиите: 9.0.1 ()KB2530548)."


IE9Update
Как да проверите версията на Internet Explorer за Windows

За да определите версията на Internet Explorer, използвайте някой от следните методи:
 • Във всички версии на Internet Explorer, щракнете върху За Internet Explorer в менюто Помощ. Информация за продукта и версията се показват в диалоговия прозорец, който се появява.
 • Използване на системния регистър. Можете да определите версията на Internet Explorer, като прегледате следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  Ако се появява стойност "версия" в този ключ, инсталиран е Internet Explorer 4.0 или по-нова версия. Стойността на низа на версията съдържа номера на версията на Internet Explorer 4.0 (или по-нова версия), която е инсталирана на вашия компютър. (Например стойността на низа на версията на Internet Explorer 5 е "5.0.2014.0216"). Имайте предвид, че само една нула се съхранява в системния регистър за номера на вторичната версия, ако вторичната версия е 00. Ако вторичната версия не е 00, стойността на пълната версия се съхранява. (Например 5.50.4807.2300 се съхранява в системния регистър като 5.50.4807.2300.)

  Забележка Стойността на низа на версията на Internet Explorer 10 е 9.10.9200.16384, а стойността на низа на svcVersion е 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x Не добавяйте версия стойността в системния регистър. Вместо това добавя стойност "компилация" към същия ключ в системния регистър и актуализира стойността на низа "IVer" до "103." За обратна съвместимост, Internet Explorer 4.0 и по-нови версии променете или добавете стойността на текущата версия. За Internet Explorer 3.x, компилация стойността е низ, който съдържа номерът на компилацията четири знака. (Например "1300" е стойността на текущата версия на Internet Explorer 3.02). За Internet Explorer 4.0 и по-нови версии, стойността на номера на текущата версия е низ, който съдържа пет знака, последвани от точка и още четири знака в следния формат:
  основна версияномернатекущаверсия.номернаподверсия
  Например стойността на "текущата версия" за Internet Explorer 5 е "52014.0216."
 • Инсталираната версия на Internet Explorer theShdocvw.dll файл:

  За Internet Explorer 3.0 до 6, браузърът е внедрен във файла Shdocvw.dll (Shell Document Object and Control Library) Можете да използвате версията на файла Shdocvw.dll, за да проверите версията на Internet Explorer 3.0 до 6, която е инсталирана на вашия компютър. За да определите номера на версията на Internet Explorer 7, трябва да определите номера на версията на Iexplore.exe. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, посочете Намерии след това щракнете върху Файлове или папки.
  2. Въведете в полето Namedshdocvw.dll, след което щракнете върху Намери сега.
  3. В списъка с файлове, щракнете с десния бутон върху файла Shdocvw.dll и след това щракнете върху Свойства.
  4. Щракнете върху раздела Версия .
  5. Повторете стъпки от 2 до 4, но в стъпка 2, вместо тип iexplore.exe. Ако версията на Iexplore.exe е 7.x, Е инсталиран Internet Explorer 7. Използвайте таблицата за версии на Internet Explorer по-горе в тази статия, за да сравните номера на версията с номерата на издаване на Internet Explorer 7.
  Тази таблица съдържа различните версии на файла Shdocvw.dll и съответните версии на Internet Explorer.
  ВерсияПродукт
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 и 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 платформа предишен 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 Developer Preview (бета 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 бета (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, компилация 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, компилация 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, компилация 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, компилация 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 и Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 и Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 SP3 само)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows 2000 SP4 само)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (бета)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & интернет инструменти Beta
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 за Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 разширена защита поверителност бета
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 публични Преглед (бета)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 публични Преглед (бета) обновяване
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 за Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 за Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 актуализация v.01 Developer Preview (SP1b бета)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 актуализация v.04 Developer Preview (SP1b бета)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 (версия)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 SP1 и Windows XP x 64


  Бележки
  • Номерата на второстепенните версии, номерата на компилацията и subbuild номерата може да се показват без крайните нули. Например версия 7.00.5730.1100 може да се покаже като 7.0.5730.11.
  • Shdocvw.dll се инсталира в папката %Windir%\System в Windows 95, Windows 98 и Windows Millennium Edition. Shdocvw.dll се инсталира в папката %Windir%\System32 в Windows NT 4.0, Windows 2000, в Windows XP и Windows Server 2003. Ако Shdocvw.dll файлът не съществува, Internet Explorer или неправилно инсталиран или не е инсталиран.
  • Ако версията на файла Shdocvw.dll на вашия компютър не е включена в тази таблица, вие сте инсталирали хотфикс за Internet Explorer, актуализация или актуализация на защитата, която съдържа по-нова версия на файла Shdocvw.dll. Например Shdocvw.dll версия 6.0.2800.1170 за Internet Explorer 6 SP1 е включен в MS03-015: април 2003 г, кумулативна поправка за Internet Explorer (813489) пакет. Ако вашата версия на Shdocvw.dll не е включена в тази таблица, която изпълнявате версия на Internet Explorer, която е най-близо версия номер, по ранна от номера на версията. За да определите кои Internet Explorer корекция, актуализация или актуализация на защитата е инсталиран, потърсете Shdocvw.dll версията на вашия компютър и "Shdocvw.dll" в базата знания на Microsoft.
  • Internet Explorer 6 актуализация v.01 и v.04 са предварителни версии на Internet Explorer 6, които променят поведението на Internet Explorer, когато програмата зарежда ActiveX контроли. Предварителна тези актуализации са инсталирани в side-by-side режим и няма да засегне инсталирането или версия броя на Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Internet Explorer 6 актуализация v.01 и v.04 изискват Windows XP Service Pack 1. За повече информация относно тези предварителна актуализации посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  • Номерата на версии на Internet Explorer в списъка се базират на версиите на Windows. Номерата в списъка може да се променят от най-новите актуални корекции.
 • Инсталираната версия на Internet Explorer с помощта на скрипт:

  Всички версии на Internet Explorer изпрати версия информация в заглавката Hypertext Transfer Protocol (HTTP) потребителски агент информация. Тази информация може да се прочете от скрипт за уеб страница. За информация как да използвате скрипт, за да получите номера на версията на Internet Explorer вижте следните статии в базата знания на Microsoft:
  167820 Как да определите версията на браузъра от скрипт
  272413 Как да определите типа на браузъра в сървъра скрипт без BrowserType обект
  Уеб разработчиците могат да използват тази информация да се възползвате от новите функции в по-късни версии на Internet Explorer (например Динамични или канали в Internet Explorer 4.x) и понижаване за по-стари версии на Internet Explorer, които не поддържат тези функции.

  Ако трябва да се идентифицират Internet Explorer версия 5.0 или по-нови версии на програмата (Microsoft Win32 и UNIX платформи само), използвайте метода isComponentInstalled или getComponentVersion CLIENTCAPS поведение. За информация относно тези методи вижте следните уеб сайтове на Microsoft: Забележка: Тези методи не работят, ако клиентът не е Internet Explorer 5 или по-нова версия (на Microsoft Win32 и UNIX платформи само).

Версии на Internet Explorer за други операционни системи

Internet Explorer за Windows 3.1, Internet Explorer за UNIX на Sun Solaris, Internet Explorer за UNIX на HP-UX и Internet Explorer за Macintosh вече не са достъпни от или се поддържа от Microsoft.

Internet Explorer за Macintosh и Windows 3.1

В Internet Explorer щракнете върху За Internet Explorer в менюто помощ . Macintosh щракнете върху За Internet Explorer в менюто Apple . Номерът на версията се показва в диалоговия прозорец, който се появява. Възможни версии са следните:
Windows 3.1Macintosh класически *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2.
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5.
5.1.6
5.1.7
Забележка: Ако версията е 3.0, трябва също да проверите номерът на компилацията до версията. За да определите дали използвате силно криптиране 128-битова версия на Internet Explorer за Macintosh, щракнете върху За Internet Explorer в менюто Apple и щракнете върху поддръжка. Полето за шифроване трябва да съдържа текущото ниво на шифроване. Ето примери:
 • 40 битова международна/експортиране
 • 128 битова САЩ домашни (не за експортиране)
Друг начин да определите дали използвате силно криптиране 128-битовата версия е да използвате командата за Получаване на информация в един от следните файлове (в зависимост от вашия процесор PowerPC или 68xxx) и след това прегледайте информацията за версията:
 • Системна папка: разширения: MS библиотека папка: MS InternetLibrary (PPC)
 • Системна папка: разширения: MS библиотека папка: MS InternetLibrary (68K)

Internet Explorer за UNIX на Sun Solaris

За да определите версията на Internet Explorer, която е инсталирана на компютъра Solaris SPARC, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете терминален прозорец. Определяне на пътя на инсталираните файлове на Internet Explorer. (По подразбиране пътят е/ЮЕсАр/местни/microsoft /, който се използва в следващите стъпки като пример Пътят).
 2. При подкана въведете CD/usr/local/microsoft, след което натиснете Enter.
 3. Тип LS -d т.е. *, след което натиснете Enter. Ако се показва "ie4", която изпълнявате Internet Explorer 4.0. Ако се показва "ие", която изпълнявате Internet Explorer 5.0.
 4. При подкана въведете CD т.е * / sunos5, след което натиснете Enter.
 5. Тип LS -l libschannel.so, след което натиснете Enter.
 6. Сравнете информацията за файла за следната таблица todetermine версия на Internet Explorer, която е инсталирана на yourcomputer.
  ФайлВерсияРазмер наПродукт
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-бита
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128-битово шифроване
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40-бита
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128-битово шифроване
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128-битово шифроване

Internet Explorer за UNIX на HP-UX

За да определите версията на Internet Explorer, която е инсталирана на HP-UX компютър, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете терминален прозорец. Определяне на пътя на инсталираните файлове на Internet Explorer. (По подразбиране пътят е/ЮЕсАр/местни/microsoft /, който се използва в следващите стъпки като пример Пътят).
 2. При подкана въведете CD/usr/local/microsoft, след което натиснете Enter.
 3. Тип LS -d т.е. *, след което натиснете Enter. Ако се показва "ie4", която изпълнявате Internet Explorer 4.0. Ако се показва "ие", която изпълнявате Internet Explorer 5.0.
 4. При подкана въведете CD т.е * / ux10, след което натиснете Enter.
 5. Ако имате Internet Explorer 4.0, въведете LS-llibschannel.sl, след което натиснете Enter. Ако имате Internet Explorer 5.0, въведете LS -l libcrypt32.sl, след което натиснете Enter.
 6. Сравнете информацията за файла за следната таблица todetermine версия на Internet Explorer, която е инсталирана на yourcomputer.
  ФайлВерсияРазмер наПродукт
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-бита
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128-битово шифроване
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40-бита
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128-битово шифроване


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 текущата irelease ActiveX

Предупреждение: Тази статия е преведена машинно

Свойства

ИД на статията: 969393 – Последен преглед: 12/27/2014 02:22:00 – Редакция: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbmt KB969393 KbMtbg
Обратна връзка
t type="text/javascript"> Asimov.clickstreamTracker.init(); t type="text/JavaScript" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" Venezuela - Español
0&did=1&t=">p;t=">m/ms.js"> >>mp;t="> + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");