В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Получаване на нов продуктов ключ за игри на Microsoft за Windows, Streets &Trips или MapPoint

ВЪВЕДЕНИЕ
Когато инсталирате или преинсталирате програми като игри за Windows, Microsoft Streets & Trips или Microsoft MapPoint, се появява подкана да въведете продуктовия ключ. Продуктовият ключ се използва по време на инсталирането на софтуер на Microsoft за "отключване" на продукта. Ако не въведете продуктовия ключ, когато като бъдете подканени, е възможно програмата да не се зареди или да работи само за ограничен период от време.

В тази статия се описва къде да намерите продуктовия ключ. Описва се също и как да получите нов продуктов ключ, ако не можете да го откриете или сте го изгубили.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Намиране на продуктовия ключ

Продуктовият ключ може да се намира на различни места. Къде да го откриете зависи от това как сте получили продукта – на CD/DVD, чрез изтегляне, с абонамент или инсталиран на компютъра, който сте закупили. За да откриете продуктовия ключ, проверете:
 • Стикера на кутията на компактдиска или друга опаковка
 • Сертификата за автентичност (COA), предоставен заедно с програмата
 • Имейл съобщението за потвърждение, получено при покупка от интернет
 • Стикер на компютъра
 • Ръководството за потребителя или друга документация, предоставена в комплект с компютъра
Ако не можете да намерите продуктовия ключ, вижте следващия раздел.

Замяна на повреден или изгубен продуктов ключ

Ако не можете да откриете своя продуктов ключ, можете да го замените с нов. За целта се свържете с Отдела за поддръжка на клиентите на Microsoft:
Streets & Trips/MapPoint: (866) 834-8317
Игри за Windows: (800) 537-8324

Забележка Възможно е да ви таксуват за получаването на нов продуктов ключ.
Преди да се свържете с Microsoft за получаването на нов продуктов ключ, уверете се, че разполагате със следното:
 • CD или DVD на продукта, ако сте получили продукта на диск
 • Компютъра, на който искате да инсталирате продукта
 • Четливите части на оригиналния продуктов ключ, ако има такива
 • Номерът от "вътрешния кръг" на диска на продукта
  Забележка Този номер започва с "X" и се състои от 7 цифри, например:
  disc graphic
Свойства

ИД на статията: 973457 – Последен преглед: 09/29/2011 15:33:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Dungeon Siege II, Microsoft Encarta Premium 2008, Microsoft Encarta 2008 Standard, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Halo 2 for Windows Vista, Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbsurveynew kbhowto KB973457
Обратна връзка