أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Има налична актуализация, която позволява потенциална икономия на енергия в многоядрен процесор AMD, на който работи x64-базирана версия на Windows Vista SP2, на Windows Server 2008 SP2, на Windows 7 или на Windows Server 2008 R2.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описва актуализация, която позволява на операционната система а използва подобреното C1 състояние (C1E) за по-ниска консумация на енергия, предлагана от многоядрен процесор AMD. Тази актуализация се отнася за x64-базирани версии на следните операционни системи:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за актуализацията

Локалният таймер на разширен програмируем контролер на прекъсвания (APIC) се програмира да брои дори и когато не се използва. Следователно, локалният таймер на APIC работи в състояние на заспиване C1 непрекъснато при постоянна скорост, независимо от преходите на състоянието на изпълнение (P-състояние). Това поведение причинява консумиране на ненужно много мощност от компютъра. Процесорите AMD обаче поддържат неактивно състояние за моментите, в които таймерът APIC на централния процесор не се използва. Следователно, един процесор AMD може да влиза в състоянието на ниска консумация C1E. Това състояние на ниска консумация спестява допълнително до 10 процента консумация.

Ако вашият процесор поддържа състоянието C1E, можете да приложите тази актуализация, за да позволите потенциални допълнителните икономии от консумация на състоянието на заспиване C1E.

Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Имайте предвид, че тази актуална корекция е предназначена само за отстраняване на описания в тази статия проблем. Прилагайте тази корекция само към системи, изпитващи конкретния проблем, описан в тази статия. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Поради това, ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващата актуализация на софтуера, която ще съдържа тази актуална корекция.

Ако актуалната корекция е налична за изтегляне, в горната част на тази статия в базата знания има раздел "Налична актуална корекция за изтегляне". Ако този раздел не се показва, свържете се с отдела за обслужване и поддръжка на клиенти на Microsoft, за да получите актуалната корекция.

Забележка Ако възникнат допълнителни проблеми или се наложи отстраняване на неизправности, може да се окаже наложително да създадете отделна заявка за обслужване. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към конкретната актуална корекция. За да видите пълния списък с телефонни номера на отдела за обслужване и поддръжка на клиенти на Microsoft или да създадете отделна заявка за обслужване, отидете на следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Формулярът "Налична актуална корекция за изтегляне" показва езиците, на които можете да намерите актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това означава, че за този език няма актуална корекция.

Предварителни условия

За да се приложи тази актуална корекция, на компютъра трябва да се изпълнява x64-базирана версия на следните операционни системи:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

Изисква се рестартиране

Трябва да рестартирате компютъра, след като приложите тази актуална корекция.

Информация за заместване на актуалната корекция

Тази актуална корекция не замества никакви други актуални корекции.

Информация за файловете

Англоезичната версия на тази актуална корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано световно време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Часова зона на елемента Дата и час от контролния панел.
За всички поддържани x64-базирани версии на Windows Server 2008 SP2 и на Windows Vista SP2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Hal.dll6.0.6002.22205232,00820-Aug-200912:23x64SP2
Hal.infNot Applicable2,92620-Aug-200907:20Not ApplicableSP2
За всички поддържани x64-базирани версии на Windows 7 и на Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hal.dll6.1.7600.16416263,25601-Sep-200906:34x64
Hal.dll6.1.7600.20519263,24001-Sep-200907:03x64
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft


Допълнителна информация за Windows Server 2008, за Windows Vista, за Windows 7 и за Windows Server 2008 R2

Допълнителни файлове за всички поддържани x64-базирани версии на Windows Server 2008 SP2 и на Windows Vista SP2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_hal.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22205_none_61afc36bd68c3d03.manifestNot Applicable1,65620-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70520-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43820-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70120-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43020-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70520-Aug-200918:43Not Applicable
Package_for_kb974090_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43820-Aug-200918:43Not Applicable

Допълнителни файлове за всички поддържани x64-базирани версии на Windows 7 и на Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-hal_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16416_none_076a95ef732190e3.manifestNot Applicable7,54901-Sep-200906:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-hal_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20519_none_07f733988c3c7cb2.manifestNot Applicable7,54901-Sep-200907:27Not Applicable
Package_for_kb974090_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14201-Sep-200922:28Not Applicable
Package_for_kb974090_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18101-Sep-200922:28Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87601-Sep-200922:28Not Applicable
خصائص

رقم الموضوع: 974090 - آخر مراجعة: 03/30/2010 13:20:04 - المراجعة: 1.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

  • kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew KB974090
تعليقات
="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>