Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Компютърът ви може да застине или да се рестартира с черен екран и съобщение за грешка "0xc0000034", след като инсталирате Windows 7 Service Pack 1 или сервизен пакет на Windows Vista

СИМПТОМИ
Нека да разгледаме следната ситуация: Инсталирате Windows 7 Service Pack 1 (SP1) или сервизен пакет на Windows Vista на вашия компютър. След инсталирането на сервизния пакет компютърът може да застине или да се рестартира. Ако компютърът се рестартира, получавате съобщение за грешка с черен екран, което е подобно на следното:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Забележка Ако рестартирате компютъра, получавате същото съобщение за грешка.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да отстраните този проблем, използвайте описаните по-долу методи, в зависимост от вашата текуща версия на Windows.

Действия за отстраняване на проблема за потребители на Windows 7

За да отстраните този проблем, изпълнете стъпките в метод 1. Ако метод 1 не разреши проблема или ако не се чувствате готови да опитате със стъпките в метод 1, препоръчваме да използвате метод 2.

Метод 1: Изтрийте POQ записите от Pending.xml

Този метод е предназначен за разрешаване на проблема чрез създаване и изпълнение на .vbs скрипт. След успешното създаване и изпълнение на .vbs скрипта, инсталирането на Windows 7 Service Pack 1 би трябвало да завърши успешно.

Забележки

 • Този .vbs скрипт е приложим само при код на грешка 0xc0000034 и не бива да се използва за проблеми, различни от грешка 0xc0000034.
 • Препоръчваме този метод, ако сте напреднал потребител.
 • За да използвате този метод, е препоръчително да имате достъп до втори компютър и до сменяем носител, като USB флаш памет.
Преди да започнете

Преди да започнете, намерете следното:
 • Намерете втори компютър с достъп до интернет. Вторият компютър ще ви послужи за създаване на файл със скрипта (.vbs). За да създадете файла със скрипта (.vbs), копирайте текста на скрипта от тази статия от базата знания.
 • Намерете сменяем носител, като USB флаш памет. Копирайте на сменяемия носител файла със скрипта (.vbs), който сте създали. След това прехвърлете файла със скрипта (.vbs) на компютъра, в който е открит проблемът.
Забележка Ако нямате достъп до втори компютър и до сменяем носител, може да създадете файла със скрипта (.vbs) на компютъра, в който е открит проблемът. За тази цел отидете на Опции за възстановяване на системата, отворете командния прозорец и след това стартирайте Notepad от командния прозорец. Създайте ръчно файла със скрипта (.vbs), като въведете текста на скрипта от тази статия от базата знания. Запишете файла със скрипта (.vbs) на вашето локално устройство. След това ще можете да изпълните скрипта, за да завършите стъпките.

Част 1: Създаване на файла със скрипта (.vbs)

За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете втори компютър с достъп до интернет.
 2. Отворете Notepad.
 3. Копирайте и поставете следния текст в Notepad.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Грешка! Няма указан XML файл.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Неуспешно зареждане на XML файл " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ възела бяха отстранени. Изпълнението на скрипта завърши.")
 4. Щракнете върху Файл и след това върху Запиши като.
 5. Дайте на файла име Script.vbs и запишете файла на сменяем носител, като USB флаш памет.

Част 2: Стартирайте файла със скрипта (.vbs)

Забележка Следващите стъпки предполагат, че сте копирали файла със скрипта (.vbs) на USB флаш памет. Ако сте използвали друг вид сменяем носител, стъпките може да са малко различни.

За да направите това, изпълнете следните стъпки:

 1. Рестартирайте компютъра и започнете да натискате клавиша F8 на клавиатурата. Трябва да натиснете F8, преди да се появи емблемата на Windows. Ако емблемата на Windows се появи преди това, трябва да опитате отново, като изчакате да се покаже подканата за влизане в Windows, изключите компютъра и го рестартирате.
  Забележка: Ако компютърът е конфигуриран да стартира няколко операционни системи, можете да натиснете клавиша F8, когато се появи менюто за стартиране.
 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Поправяне на вашия компютър в областта Разширени опции за стартиране и след това натиснете Enter. Ако се появи подкана, изберете инсталацията на Windows 7, която да се поправи, и след това щракнете върху Напред.
 3. Изберете езика и метод на въвеждане от клавиатурата и след това щракнете върху Напред.
 4. Изберете потребителско име, въведете вашата парола и след това щракнете върху ОК.
 5. В Опции за възстановяване на системата вижте буквата на устройството с Windows 7, посочена на реда под Избор на инструмент за възстановяване.

  Може например да видите нещо като това.

  Операционна система: Windows 7 на (C:) <VolumeName>

  Забележка В този пример буквата на устройството с Windows 7 е "C".
 6. Под "Опции за възстановяване на системата" щракнете върху "Команден прозорец".
 7. Поставете сменяемия носител с файла (.vbs) със скрипта, който вече сте създали в компютъра.
 8. В командния прозорец, отидете до устройството и директорията, съдържаща файла със скрипта (.vbs), който вече сте създали.

  Ако например вече сте записали създадения от вас файл script.vbs в главната директория на USB флаш паметта и буквата на устройство за USB флаш паметта е устройство "E", просто въведете следното в командния прозорец и натиснете Enter.

  E:

  ЗабележкаАко не сте сигурни кое устройство съдържа сменяемия носител, може да използвате Diskpart за показване на списък с устройствата. За да стартирате Diskpart, изпълнете следните стъпки.
  1. Въведете Diskpart и натиснете Enter.
  2. Въведете List volume и натиснете Enter.
  3. Отбележете си кое устройство съдържа сменяемия носител с файла със скрипта (.vbs), който вече сте създали. Ако приемем че сте използвали USB флаш памет, видът на устройството ще се покаже като "Сменяемо".
  4. За да излезете от Diskpart, въведете Exit и натиснете Enter.

 9. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_буква_устройство>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Където <Windows _7_буква_устройство> е буквата на устройството, на което е инсталирана операционната система Windows 7.

  Това ще доведе до изпълнение на скрипта във файла Script.vbs. След като изпълнението на скрипта приключи, може да се покаже съобщение, подобно на следното:

  2 POQ възела бяха отстранени. Изпълнението на скрипта завърши
 10. За да излезете от командния прозорец, въведете Exit и натиснете Enter.
 11. Рестартирайте компютъра. Сега инсталирането на Service Pack 1 би трябвало да завърши успешно.

Метод 2: Възстановяване на компютъра до по-ранен момент във времето с използване на "Възстановяване на системата"


Тези методи целят да ви помогнат да върнете компютъра си в състояние, позволяващо стартиране, без да е инсталиран сервизният пакет. След като успешно върнете компютъра си в състояние, позволяващо стартиране, трябва да се опитате отново да инсталирате сервизния пакет.

"Възстановяване на системата" ще възстанови вашия компютър до по-ранен момент във времето, който е преди възникването на проблема, и след това ще рестартира компютъра. За да възстановите системата, направете следното:
 1. Рестартирайте компютъра и започнете да натискате клавиша F8 на клавиатурата. Трябва да натиснете F8, преди да се появи емблемата на Windows. Ако емблемата на Windows се появи преди това, трябва да опитате отново, като изчакате да се покаже подканата за влизане в Windows, изключите компютъра и го рестартирате.

  Забележка Ако компютърът е конфигуриран да стартира няколко операционни системи, можете да натиснете клавиша F8, когато се появи менюто за стартиране
 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Поправяне на вашия компютър в областта Разширени опции за стартиране и след това натиснете Enter.
  Ако се появи подкана, изберете инсталацията на Windows 7, която да се поправи, и след това щракнете върху Напред.
 3. Изберете езика и метод на въвеждане от клавиатурата и след това щракнете върху Напред.
 4. Изберете потребителско име, въведете вашата парола и след това щракнете върху ОК.
 5. Под Опции за възстановяване на системата щракнете върху Възстановяване на системата.
 6. В прозореца "Възстановяване на системата" щракнете върху Напред.
 7. Изберете точката на възстановяване за Windows 7 Service Pack 1, ако има налична такава. Ако такава не е налична, изберете точка на възстановяване, която считате, че е била създадена преди възникването на проблема, и след това щракнете върху Напред.

  Забележка Ако не виждате точки на възстановяване, поставете отметка в квадратчето Покажи още точки на възстановяване.
 8. В прозореца Потвърдете вашата точка на възстановяване щракнете върху Готово и след това върху Да, когато получите подкана за това.
 9. Когато се появи съобщение, че възстановяването на системата е приключило успешно, щракнете върху Рестартирай.

  Забележка Ако виждате черен екран със същото или подобно съобщение за грешка, може да се наложи да повторите тези действия, за да възстановите компютъра до състояние от по-ранна дата.

Действия за отстраняване на проблема за потребители на Windows Vista

За да отстраните този проблем, използвайте следните методи, като започнете с метод 1. Ако чрез метод 1 проблемът не се реши, преминете към метод 2. Препоръчваме да опитвате метод 3 само ако сте напреднал потребител.

Тези методи целят да ви помогнат да върнете компютъра си в състояние, позволяващо стартиране, без да е инсталиран сервизният пакет. След като успешно върнете компютъра си в състояние, позволяващо стартиране, трябва да се опитате отново да инсталирате сервизния пакет.

Забележка Следните методи изискват DVD диск на Windows Vista. Ако производителят на вашия компютър не е предоставил DVD диск на Windows Vista, вероятно е възможно да се стартира с "Инструменти за поправяне". За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Рестартирайте компютъра, след което натиснете клавиша F8 по време на процеса на рестартиране, за да отворите менюто Разширени опции за стартиране. Или изчакайте, за да изберете опцията Меню за разширени опции.
 2. В менюто изберете опцията за поправяне на компютъра.
 3. Изберете Администратор и след това натиснете Enter.
 4. Отидете на стъпка 4 от метод 1 или метод 2.

Метод 1: Възстановяване на компютъра до по-ранен момент във времето с използване на "Възстановяване на системата"

"Възстановяване на системата" ще възстанови вашия компютър до до по-ранен момент във времето, който е преди възникването на проблема, и след това ще рестартира компютъра. За да възстановите системата, направете следното:
 1. Поставете DVD диска на Windows Vista в DVD устройството и след това рестартирайте компютъра от DVD диска.

  Забележка Когато получите подкана Натиснете произволен клавиш, за да стартирате от CD или DVD, натиснете произволен клавиш на клавиатурата, за да рестартирате компютъра си с използване на DVD диска на Windows Vista.
 2. Изберете вашата езикова настройка и след това щракнете върху Напред.
 3. Изберете Поправяне на вашия компютър.
 4. Изберете инсталацията на Windows Vista, която да се поправи, след това щракнете върху Напред.
 5. Под Опции за възстановяване на системата, щракнете върху Възстановяване на системата и след това натиснете Enter.

  Забележка Ако процесът на поправка открие проблем при стартирането на Windows Vista, той ще изпълни "Поправка при стартиране", за да отстрани автоматично проблема. В такъв случай щракнете върху Отказ и след това щракнете върху Покажи допълнителните опции за възстановяване и поддръжка на системата.
 6. В съветника за възстановяване на системата щракнете върху Напред.
 7. Изберете точка за възстановяване с дата, предхождаща датата, на която сте получили съобщение за грешка, и след това щракнете върху Напред.

  Забележка В повечето случаи това е най-новата по време точка за възстановяване в списъка.
 8. Щракнете върху Напред.
 9. Щракнете върху Готово. "Възстановяване на системата" ще завърши процеса и ще рестартира компютъра.  
Забележка Ако виждате черен екран със същото или подобно съобщение за грешка, може да се наложи да повторите тези действия, за да възстановите компютъра до състояние от по-ранна дата.

Метод 2: Използване на "Поправка при стартиране" за опит да поправите проблеми при стартирането на вашия компютър

За да стартирате Windows от DVD диска на Windows Vista и да използвате "Опции за възстановяване на системата", изпълнете следните стъпки:

 1. Поставете DVD диска на Windows Vista в DVD устройството и след това рестартирайте компютъра от DVD диска.

  Забележка Когато получите подкана Натиснете произволен клавиш, за да стартирате от CD или DVD, натиснете произволен клавиш на клавиатурата, за да рестартирате компютъра си с използване на DVD диска на Windows Vista.
 2. Изберете вашата езикова настройка и след това щракнете върху Напред.
 3. Изберете Поправяне на вашия компютър.
 4. Изберете инсталацията на Windows Vista, която да се поправи, след това щракнете върху Напред.
 5. Под Опции за възстановяване на системата, изберете Поправка при стартиране и след това натиснете Enter.

  Забележка Ако процесът на поправка открие проблем при стартирането на Windows Vista, той ще изпълни "Поправка при стартиране", за да отстрани автоматично проблемите. В такъв случай щракнете върху Отказ и след това щракнете върху Покажи допълнителните опции за възстановяване и поддръжка на системата.
 6. Щракнете върху Готово, когато процесът на "Поправка при стартиране" приключи.
 7. Под Опции за възстановяване на системата щракнете върху Рестартирай.
Забележка Ако виждате черен екран със същото съобщение за грешка, опитайте метод 3.

Метод 3: Изтриване на записа poqexec от стойността SetupExecute (само за напреднали потребители)

Забележка Препоръчваме да опитвате метод 3 само ако сте напреднал потребител. 

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате: 322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

За да изтриете записа poqexec от стойността SetupExecute (REG_MULTI_SZ), трябва да изчистите стойността. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете DVD диска на Windows Vista в DVD устройството и след това рестартирайте компютъра от DVD диска.

  Забележка Когато получите подкана Натиснете произволен клавиш, за да стартирате от CD или DVD, натиснете произволен клавиш на клавиатурата, за да рестартирате компютъра си с използване на DVD диска на Windows Vista.
 2. Изберете вашата езикова настройка и след това щракнете върху Напред.
 3. Изберете Поправяне на вашия компютър.

  Забележка Ако получите подкана да извършите "Възстановяване на системата", изберете Не и натиснете Enter.
 4. Под "Опции за възстановяване на системата" изберете "Поправка при стартиране" и след това натиснете Enter.

  Забележка Ако процесът на поправка открие проблем при стартирането на Windows Vista, той ще изпълни "Поправка при стартиране", за да отстрани автоматично проблемите. В такъв случай щракнете върху Отказ и след това щракнете върху Покажи допълнителните опции за възстановяване и поддръжка на системата.
 5. Под Опции за възстановяване на системата, щракнете върху Команден прозорец и след това натиснете Enter.
 6. В командния прозорец въведете следните команди: Натискайте Enter след всяка команда: 

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. В командния прозорец въведете exit и след това натиснете Enter.
 8. Рестартирайте компютъра.
0xc0000034 boot reboot
Vlastnosti

ID článku: 975484 - Poslední kontrola: 09/26/2011 18:33:00 - Revize: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Váš názor
le="display:none;" onerror="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>