В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Импортиране на структура на Project

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Когато импортирате файлове от различно приложение в Microsoft Project, можете да включите информация, която ще позволи на Microsoft Project да създаде структура на проекта за импортирания файл.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Не можете направо да импортирате полето с номера на структурата от файл, записан във формат, който не е стандартният формат на Microsoft Project. Възможно е обаче да импортирате различно поле, което ще създаде правилно същата структура.

Microsoft Project използва поле на задача, наречено Outline Level (Структурно ниво), заедно с реда, по който се импортират задачите, за да определи къде в структурата на проекта попадат задачите. Задачите със структурно ниво=1 се намират в най-високото ниво на структурата на проекта. Задачите със структурно ниво =2 са подчинени на задачите с ниво 1, задачите с ниво 3 са подчинени на задачите с ниво 2 и т. н. Например:

Във файл, съдържащ стойности, разделени със запетая, (CSV) се съдържа следният текст:
  1,Обобщена задача 1  2,Задача А  2,Задача Б  2,Обобщена задача 2  3,Задача В  3,Задача Г  1,Обобщена задача 3  2,Задача Д  2,Задача Е				
Ако този файл се импортира в Microsoft Project, като се използва таблица на задачите със структурно ниво и име, като първите й две полета, задачите ще се импортират със следната структура:
   Структурно   ниво   Име   --------------------------     1    1 Обобщена задача 1     2     1.1 Задача А     2     1.2 Задача Б     2     1.3 Обобщена задача 2     3       1.3.1 Задача В     3       1.3.2 Задача Г     1    2 Обобщена задача 3     2     2.1 Задача Д     2     2.2 Задача Е				
ЗАБЕЛЕЖКА: Номерът на структурата и отстъпът на името са показани за ясно показване на структурата.
prj2000 1.10 3.00a PRJ PRJ2002 PRJ2003 PRJ2007
Свойства

ИД на статията: 97831 – Последен преглед: 09/18/2011 00:36:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 1.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 for Macintosh, Microsoft Project 4.0 for Macintosh, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010

 • kbinfo kbusage KB97831
Обратна връзка
dy>/body>c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">html>body>/body>=">/html>