Вмъкване и възпроизвеждане на видеофайл от компютъра

Вмъкване и възпроизвеждане на видеофайл от компютъра

В зависимост от версията на PowerPoint, която използвате, може да вмъкнете вграден видеоклип (поведението по подразбиране) или връзка към видеофайл, който се съхранява на вашия компютър.

 • Вмъкването на вградено видео е удобно, но увеличава размера на презентацията.

 • Свързаното видео запазва размера на файла на презентацията по-малък, но е възможно връзките да бъдат прекъснати. Препоръчваме да съхранявате презентациите и свързаните видеоклипове в една и съща папка.

В диалоговия прозорец "Вмъкване на видео" можете да избирате между "Вмъкване" (което означава "Вграждане") или "Връзка към файл".

Поддържани формати за видео

В PowerPoint 2016 и по-нови версии ви препоръчваме да използвате. mp4 файлове, кодирани с H. 264 видео (известен още като MPEG-4 AVC) и AAC за аудио.

За повече подробности вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

Вграждане на видео, записано на компютъра ви

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху видеото, което искате, след което щракнете върху Вмъкни.

Добавяне на връзка към видео, съхранено на компютъра ви

За да предотвратите проблеми с прекъснати връзки, ви препоръчваме да копирате видеото в същата папка като презентацията и след това да ги свържете там.

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира връзката към видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху файла, към който искате да се свържете, щракнете върху стрелката надолу до бутона Вмъкване, след което щракнете върху Връзка към файл.

  Показва диалоговия прозорец "Вмъкване на видео" в PowerPoint

PowerPoint 2016 и по-нови версии поддържат възпроизвеждане на видео с няколко аудиозаписа. Поддържат и скрити надписи и субтитри, които са вградени във видеофайловете.  За повече информация вижте Направете своите презентации на PowerPoint достъпни.

Разберете къде се съхранява свързаното видео

Ако вече има видеофайл в даден слайд и искате да разберете къде се съхранява, отидете на Файл > Информация. Под Оптимизиране на мултимедийната съвместимост ще има информация за всички мултимедийни файлове в презентацията, независимо дали са свързани, или вградени във файла.  Ако има свързани видеоклипове, PowerPoint ви показва хипервръзка Покажи връзките. Щракнете върху нея, за да отворите диалоговия прозорец, който показва местоположението на свързаните файлове. 

Видео от YouTube

Ако искате да вмъкнете видео от YouTube, преминете към Вмъкване или свързване към видео в YouTube.

Визуализация на видео

Когато изберете видео в слайд, под видеото се появява лента с инструменти, съдържаща бутон за изпълнение/пауза, лента на напредъка, бутони за постъпково преминаване напред/назад, таймер и контрола за сила на звука. Щракнете върху бутона Изпълни в левия край на тази лента с инструменти, за да визуализирате видеото.

Контролите за възпроизвеждане на видео в слайд на PowerPoint

Възпроизвеждане на видео – автоматично или при щракване

По подразбиране в слайдшоу видеото се изпълнява като част от последователността от щраквания    Това означава, че когато щракнете някъде в слайда, за да преминете към следващата стъпка (или когато натиснете клавиша за интервал, стрелка надясно или друг клавиш за минаване на следващата стъпка), видеото се изпълнява. Това опция за стартиране се нарича В поредица щраквания.

Ако обаче предпочитате, може да направите така, че видеото да започва автоматично веднага щом се покаже на екрана или да се възпроизвежда при щракване върху него:

 1. Изберете рамката за видеото.

 2. От лентата, в раздел "Видеоинструменти – Възпроизвеждане" отворете списъка "Начало" и изберете предпочитаната опция:

  Опциите за възпроизвеждане на видео от вашия компютър са: "В поредица щраквания", "Автоматично" или "При щракване"

  Опция

  Описание

  В поредица щраквания

  Това е поведението по подразбиране, както е описано по-горе. Когато щракнете някъде в слайда, за да преминете към следващата стъпка, видеото се изпълнява.

  Автоматично

  Видеото започва автоматично.

  (Ако има стъпки с анимация преди него, първо ще се възпроизведат стъпките с анимация и след това видеото започва да се възпроизвежда автоматично. Ако няма други стъпки с анимацията преди видеото в слайда, видеото започва да се възпроизвежда веднага.) 

  При щракване

  Видеото започва само когато се щракне върху него.

За повече подробности относно опциите за изпълнение на видеото в слайдшоу вижте Задаване на опциите за изпълнение на видео.

Поддържани формати за видео

В PowerPoint 2013 ви препоръчваме да използвате. mp4 файлове, кодирани с H. 264 видео (известен още като MPEG-4 AVC) и AAC за аудио.

За повече подробности вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

Вграждане на видео, записано на компютъра ви

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху видеото, което искате, след което щракнете върху Вмъкни.

Добавяне на връзка към видео, съхранено на компютъра ви

За да предотвратите проблеми с прекъснати връзки, ви препоръчваме да копирате видеото в същата папка като презентацията и след това да ги свържете там.

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира връзката към видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху файла, към който искате да се свържете, щракнете върху стрелката надолу до бутона Вмъкване, след което щракнете върху Връзка към файл.

  Показва диалоговия прозорец "Вмъкване на видео" в PowerPoint

Разберете къде се съхранява свързаното видео

Ако вече има видеофайл в даден слайд и искате да разберете къде се съхранява, отидете на Файл > Информация. Под Оптимизиране на мултимедийната съвместимост ще има информация за всички мултимедийни файлове в презентацията, независимо дали са свързани, или вградени във файла.  Ако има свързани видеоклипове, PowerPoint ви показва хипервръзка Покажи връзките. Щракнете върху нея, за да отворите диалоговия прозорец, който показва местоположението на свързаните файлове. 

Видео от YouTube

Ако искате да вмъкнете видео от YouTube, преминете към Вмъкване или свързване към видео в YouTube.

Визуализация на видео

Когато изберете видео в слайд, под видеото се появява лента с инструменти, съдържаща бутон за изпълнение/пауза, лента на напредъка, бутони за постъпково преминаване напред/назад, таймер и контрола за сила на звука. Щракнете върху бутона Изпълни в левия край на тази лента с инструменти, за да визуализирате видеото.

Контролите за възпроизвеждане на видео в слайд на PowerPoint

Възпроизвеждане на видео – автоматично или при щракване

По подразбиране видеото в слайдшоу се изпълнява, когато се щракне върху него. Ако обаче предпочитате, може да направите така, че видеото да започва автоматично веднага щом се покаже на екрана:

 1. Изберете рамката за видеото.

 2. На лентата на PowerPoint, в раздела Видеоинструменти – Възпроизвеждане отворете списъка Стартиране и изберете Автоматично:

  За видеоклипове, вмъкнати от компютъра, можете да изберете да започват автоматично или при щракване.

За повече подробности относно опциите за изпълнение на видеото в слайдшоу вижте Задаване на опциите за изпълнение на видео.

Поддържани формати за видео

В PowerPoint 2010 препоръчваме да използвате .wmv файлове.

За повече подробности вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

Вграждане на видео, записано на компютъра ви

 1. В нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да вградите видеото.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Видео.

 3. Изберете Видео от файл, след което отидете до местоположението на видеото и го изберете.

 4. Щракнете върху стрелката надолу върху бутона Вмъкване и след това щракнете върху Вмъкване.

Добавяне на връзка към видео, съхранено на компютъра ви

За да предотвратите проблеми с прекъснати връзки, ви препоръчваме да копирате видеото в същата папка като презентацията и след това да ги свържете там.

 1. В раздела Слайдове, в Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да добавите видео или анимиран GIF файл.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Видео.

 3. Изберете Видео от файл, след което отидете до местоположението на видеото и го изберете.

 4. Върху бутона Вмъкване щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Връзка към файл.

  Свързване към видеофайл

Разберете къде се съхранява свързаното видео

Ако вече има видеофайл в даден слайд и искате да разберете къде се съхранява, отидете на Файл > Информация. Под Оптимизиране на мултимедийната съвместимост ще има информация за всички мултимедийни файлове в презентацията, независимо дали са свързани, или вградени във файла.  Ако има свързани видеоклипове, PowerPoint ви показва хипервръзка Покажи връзките. Щракнете върху нея, за да отворите диалоговия прозорец, който показва местоположението на свързаните файлове. 

Визуализация на видео

Когато изберете видео в слайд, под видеото се появява лента с инструменти, съдържаща бутон за изпълнение/пауза, лента на напредъка, бутони за постъпково преминаване напред/назад, таймер и контрола за сила на звука. Щракнете върху бутона Изпълни в левия край на тази лента с инструменти, за да визуализирате видеото.

Контролите за възпроизвеждане на видео в слайд на PowerPoint

Възпроизвеждане на видео – автоматично или при щракване

По подразбиране видеото в слайдшоу се изпълнява, когато се щракне върху него. Ако обаче предпочитате, може да направите така, че видеото да започва автоматично веднага щом се покаже на екрана:

 1. Изберете рамката за видеото.

 2. На лентата на PowerPoint, в раздела Видеоинструменти – Възпроизвеждане отворете списъка Стартиране и изберете Автоматично:

  Опции за видео

За повече подробности относно опциите за изпълнение на видеото в слайдшоу вижте Задаване на опциите за изпълнение на видео.

В PowerPoint 2016 за Mac и по-нови версии ви препоръчваме да използвате. mp4 файлове, кодирани с H. 264 видео (известен още като MPEG-4 AVC) и AAC за аудио.

За повече подробности вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

За да получите правилните инструкции, изберете версията на Office, която използвате:

Вмъкване на видеоклип, записан на вашия компютър

 1. В изглед Нормален изберете слайда, към който искате да добавите видеоклипа.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Видео, след което щракнете върху Филм от файл.

 3. В диалоговия прозорец Изберете филм изберете файла, който искате да вмъкнете.

  • Ако искате да вградите видеоклипа в слайд, просто щракнете върху Вмъкване.

  • Ако искате да поставите връзка към видеоклипа в слайда, щракнете върху Опции в долния ляв ъгъл на диалоговия прозорец, а след това изберете Връзка към файл и после щракнете върху Вмъкване.

След като сте добавили видеоклип към вашата презентация, можете да добавите ефекти и да изберете дали видеоклипът да се възпроизвежда автоматично, или когато се щракне върху него.

Съвет: Започвайки с PowerPoint 2016 за Mac, можете да възпроизвеждате видео, което има няколко аудио тракове. Поддържат се и скритите надписи и субтитри, които са вградени във видео файловете.  За повече информация вижте Направете своите презентации на PowerPoint достъпни.

Свързване към филмов файл от компютъра в PowerPoint 2011 for Mac

 1. В менюто Изглед щракнете върху Нормален.

 2. В горния край на навигационния екран щракнете върху раздела Slides Раздел "Слайдове" (Слайдове), след което щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран, ще видите или разделите, наречени Раздел с име "Слайдове" и Раздел с име "Структура" , или разделите с икони Slides Раздел "Слайдове" (Слайдове) и Outline Раздел "Структура" (Контур).

 3. В раздела Начало, под Вмъкване щракнете върху Мултимедия, след което щракнете върху Филм от файл.

  Раздел "Начало", група "Вмъкване"

 4. Щракнете върху желания от вас филмов файл и след това отметнете квадратчето Връзка към файл.

 5. Щракнете върху Вмъкни.

  • Ако изпращате презентацията на други хора, не забравяйте да включите филмовия файл, свързан към презентацията; в противен случай той няма да се възпроизведе по време на слайдшоуто.

  • За да бъде възпроизведен филмът, без да се налага да търсите файла на вашия компютър, поставете свързания файл с видеоклипа в същата папка като презентацията.

Вграждане на филм в PowerPoint 2011 for Mac

 1. В менюто Изглед щракнете върху Нормален.

 2. В горния край на навигационния екран щракнете върху раздела Слайдове Раздел "Слайдове" , след което щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран, ще видите или имената на разделите Раздел с име "Слайдове" и Раздел с име "Структура" , или иконите на разделите Слайдове Раздел "Слайдове" и Структура Раздел "Структура" .

 3. Направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Вмъкване на филм от файл

  В раздела Начало, под Вмъкване щракнете върху Мултимедия, след което щракнете върху Филм от файл.

  Раздел "Начало", група "Вмъкване"

  Изберете файла с филма и след това изберете Вмъкни.

  Вмъкнете филма от папката "Филми", iMovie, iTunes или Photo Booth.

  В раздела Начало, под Вмъкване щракнете върху Мултимедия, а след това щракнете върху Браузър за филми.

  Раздел "Начало", група "Вмъкване"

  В контекстното меню щракнете върху iMovie, Филми, Photo Booth или iTunes и след това щракнете върху филм и го плъзнете в слайда.

  Photo Booth and iTunes се виждат, ако имате снимки във вашата папка Photo Booth или iTunes.

Искате вместо това да вмъкнете онлайн видео?

За всички подробности отидете на Вмъкване видео от YouTube.

Вж. също

Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×