Вмъкване и изчисляване на прости математически формули в OneNote

Не ви е нужен калкулатор, за да намерите отговорите на прости математически задачи. Можете да нахвърлите математически формули набързо по време на събрание, конференция или в час, а OneNote може незабавно да изчисли резултатите вместо вас.

 1. Въведете формулата, която искате да изчислите. Например въведете 95+83+416, за да изчислите сумата на числата 95, 83 и 416 или SQRT(15), за да изчислите корен квадратен от 15.

 2. След уравнението, без да въвеждате интервал, въведете знак за равенство (=) и след това натиснете клавиша интервал. Отговорът ще се покаже след знака за равенство.

  Съвети: 

  • Не използвайте интервали във формулата. Въведете числата, операторите и функциите като един непрекъснат низ от текст.

  • Кодовете на функции не различават малки и главни букви. Например SQRT(3)=, sqrt(3)= или Sqrt(3)= ще изчисли един и същ отговор.

  • За да създадете нов ред след отговора, натиснете клавиша Enter (а не интервала) след знака за равно.

Ако искате само отговора в бележките си, след като е изчислен, можете да изтриете формулата преди него. Отговорът ще остане в бележките ви.

Примери за прости изчисления

По-долу има няколко примера на математически изрази, които OneNote може да изчислява.

 • Средните месечни продажби на продукт.    Например ако общата печалба на година е $215 000, въведете $215 000/12= и след това натиснете клавиша интервал.

 • Обща сума на месечните вноски.    Например въведете 48*$129,99= и натиснете клавиша интервал, за да изчислите цената на 48 месечни вноски като $129,99 на вноска.

 • Синус от 30-градусов ъгъл.    Например въведете sin(30)= и натиснете клавиша интервал.

 • По-сложни математически формули.    Например въведете (6+7) / (4*sqrt(3))= и след това натиснете клавиша интервал, за да изчислите отговора на (6+7) делено на (4 по корен от 3).

Поддържани аритметични оператори

Можете да използвате следните оператори във формулите си.

Оператор

Значение

Пример

+ (знак плюс)

Събиране

3+3

- (знак минус)

Изваждане
Смяна на знака

3-1
-1

* (звездичка)

Умножение

3*3

X (с малка или главна буква)

Умножение

3x3

/ (наклонена черта)

Деление

3/3

% (знак за процент)

Процент

20%

^ (карета)

Степенуване

3^2

! (удивителен знак)

Изчисление на факториел

5!

Поддържани аритметични и тригонометрични функции

Можете да използвате аритметични и тригонометрични функции в следната таблица за своите формули.

Забележка:  За да изчислите функция, въведете кода й (например SQRT за корен квадратен) и веднага след това въведете числото, ъгъла или променливите в скобите, както е показано в колоната "Синтаксис".

Функция

Описание

Синтаксис

ABS

Връща абсолютната стойност на число

ABS(число)

ACOS

Връща аркускосинуса на число

ACOS(число)

ASIN

Връща аркуссинуса на число

ASIN(число)

ATAN

Връща аркустангенса на число

ATAN(число)

COS

Връща косинуса от число

COS(число)

DEG

Преобразува ъгъл (в радиани) в градуси

DEG(ъгъл)

LN

Връща натуралния логаритъм от число

LN(число)

LOG

Връща натуралния логаритъм от число

LOG(число)

LOG2

Връща логаритъма на число при основа 2

LOG2(число)

LOG10

Връща логаритъма на число при основа 10

LOG10(число)

MOD

Връща остатъка от операция на деление

(число)MOD(число)

PI

Връща стойността на числото π като константа

PI

PHI

Връща стойността на Φ (златно сечение)

PHI

PMT

Изчислява вноска по заем на базата на постоянна лихва, постоянен брой плащания и предварително зададена стойност на общата сума

PMT(лихва;брой периоди;текуща стойност)

RAD

Преобразува ъгъл (в градуси) в радиани

RAD(ъгъл)

SIN

Връща синуса от даден ъгъл

SIN(ъгъл)

SQRT

Връща положителен квадратен корен

SQRT(число)

TAN

Връща тангенса на число

TAN(число)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×