Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Във формуляр на Access можете да използвате извличане на дата, за да въведете текущата дата. Ако полето е зададено като поле за дата и час, иконата за извличане на дата се показва, когато щракнете в полето. Щракнете върху иконата и след това щракнете върху бутона Днес под календара.

Извличане на дата с осветен бутон ''Днес''.

Клавишна комбинация   В настолна база данни на Access натиснете едновременно клавишите Ctrl и точка и запетая (;), за да попълните избраното поле с текущата дата.

За повече информация относно добавянето на поле за дата и час към таблица вижте Създаване на поле за съхраняване на дати и часове. За повече информация за формуляри вижте Създаване на формуляр на Access.

Като стойност по подразбиране за нов елемент

Повечето полета и контроли в Access имат свойство Стойност по подразбиране, където можете да въведете функция, която вмъква текущата дата всеки път, когато създадете нов елемент. Настолните бази данни и приложенията на Access използват функцията Now(), за да вмъкват текущите дата и час. Ако искате да вмъкнете само датата, използвайте функцията Date() в настолна база данни или функцията Today() в уеб приложение на Access.

Къде да въведа функцията?

Изберете нужната ви процедура на базата на вида на обекта, който искате да промените. Обърнете внимание, че ако зададете стойност по подразбиране в таблица, настройката за стойност по подразбиране ще се приложи към всички формуляри или изгледи, които се базират на тази таблица, така че това е най-често предпочитаният метод.

В таблица

В таблица в настолна база данни или уеб приложение на Access можете да намерите свойството "Стойност по подразбиране" по следния начин:

 1. Натиснете F11, за да отворите навигационния екран, ако не е отворен.

 2. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата и след това щракнете върху "Режим на проектиране".

 3. Щракнете върху полето, към което искате да добавите стойност по подразбиране, и след това под "Свойства на полето" въведете =Date(), =Today() или =Now() в полето на свойството Стойност по подразбиране.

  Задаване на стойността по подразбиране на поле за дата и час в таблица на Access.

Във формуляр (настолни бази данни)

 1. Натиснете F11, за да отворите навигационния екран, ако не е отворен.

 2. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра и след това щракнете върху "Изглед на оформление".

 3. Щракнете върху полето, където искате да бъде вмъкната днешната дата.

 4. Натиснете F4, за да отворите списъка със свойства, ако не е отворен.

 5. В раздела всички на списъка със свойства се уверете, че свойството Показвай извличане на дата е зададено на за дати.

  Покажи свойството избор на дата в списъка със свойствата за формуляр

 6. В раздела "Данни" на списъка със свойства въведете =Date() в свойството Стойност по подразбиране за полето.

  Списък със свойства, показващ свойството ''Стойност по подразбиране'', настроено на Date().

  Забележка:  Ако искате да включите текущия час заедно с датата, използвайте функцията Now() вместо Date(). Може да се наложи да настроите свойството Формат на полето (в раздела Формат на списъка със свойства), за да разрешите показването на часа.

В началото на отчет

За да покажете текущата дата в заглавка на отчет (само при настолни бази данни), отворете отчета в изглед на оформление и след това щракнете върху Структура > Дата и час.

За повече информация относно създаването на отчети вж. Въведение в отчетите в Access.

В SQL

В настолна база данни на Access можете да използвате заявка за актуализиране, за да промените поле за дата в текущата дата. Например:

UPDATE TASKS SET StartDate = Date() WHERE ID=1;

За повече информация за заявките за актуализиране вж. Създаване и изпълняване на заявка за актуализиране.

За да вмъкнете нов запис с текущата дата, използвайте заявка за добавяне като в този пример:

INSERT INTO TASKS ( TaskTitle, StartDate ) VALUES ("Задача2", Date());

За повече информация за заявките за добавяне вж. Добавяне на записи към таблица с помощта на заявка за добавяне.

Забележка:  Ако искате да включите текущия час заедно с датата, използвайте функцията Now() вместо Date().

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×