Вмъкване на номера на страници в работни листове

Ако искате при отпечатване на работен лист на Microsoft Excel да се показват номера, можете да вмъкнете номера на страници в горните или долните колонтитули на страниците на работния лист. Номерата на страниците, които вмъквате, не се показват в работния лист в нормален изглед – те се показват само в изгледа "Оформление на страниците" и на отпечатаните страници.

Забележка: Екранните снимки в тази статия са направени в Excel 2016. Ако имате друга версия, това, което виждате, може да е малко по-различно, но освен ако не е упоменато друго, функциите са същите.

Добавяне на номера на страници в един работен лист

 1. Щракнете върху работния лист, за който искате да вмъкнете номера на страници.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изгледа "Оформление на страниците". Можете също да щракнете върху оформление на страниците , за Изображение на бутон на лентата на състоянието, за да се покаже този изглед.

 3. В работния лист щракнете върху Щракнете, за да добавите горен колонтитул или върху Щракнете, за да добавите долен колонтитул.

  Това показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. За да укажете къде да се показва номерът на страницата в горния или долния колонтитул, щракнете в полето Ляв раздел, Централен раздел или Десен раздел на горния или долния колонтитул.

 5. В раздела Проектиране, в групата Елементи на горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  В групата ''Елементи на горен и долен колонтитул'' щракнете върху ''Номер на страница''

  Контейнерът &[Страница] се показва в избрания раздел.

  Ако искате да добавите общия брой страници, въведете интервал след &[Страница], въведете думата от, последвана от интервал, а след това в групата Елементи на горен и долен колонтитул щракнете върху Брой страници.

  Контейнерът &[Страница] от &[Страници] се показва в избрания раздел.

 6. Щракнете някъде извън областта на горния или долния колонтитул, за да покажете настоящите номера на страниците в изгледа "Оформление на страниците".

 7. След като приключите работата в изгледа "Оформление на страниците", в раздела Изглед, в групата Изгледи на работна книга щракнете върху Нормален.

  В раздела "Изглед" щракнете върху "Нормален"

  Можете също да щракнете върху нормален Изображение на бутон в лентата на състоянието.

  Можете да вмъквате номера на страници за работен лист в изгледа "Оформление на страниците", където можете да ги видите, или пък можете да използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците, ако искате да вмъкнете едновременно номера на страници за повече от един работен лист. За другите типове листове, като например листове с диаграма, можете да вмъкнете номера на страници само с помощта на диалоговия прозорец Настройка на страниците.

Добавяне на номера на страници в множество работни листове

Можете да вмъкнете номера на страници в множество работни листове в работната книга, като използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците. Ако например работната ви книга съдържа два работни листа, всеки от които е с дължина две страници, първият работен лист ще съдържа две страници, които са номерирани 1 и 2. Вторият работен лист също ще съдържа две страници, номерирани с 1 и 2.

Съвет: За да добавите последователно номера на страници към всички работни листове в работна книга, трябва да промените номера, с който започва всеки работен лист. За повече информация вижте Задаване на различен номер за началната страница.

 1. Щракнете върху работните листове или листовете с диаграми, към които искате да добавите номера на страници.

За да изберете

Направете следното

Единствен лист

Щракнете върху раздела на листа.

Щракнете върху раздела на листа

Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

Щракнете върху стрелките за превъртане на разделите

Два или повече съседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

Два или повече несъседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

Всички листове в работна книга

Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

Съвет: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете.

 1. В раздела оформление на страниците , в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

 2. В диалоговия прозорец Настройка на страниците, в раздела Колонтитули щракнете върху Горен колонтитул по избор или върху Долен колонтитул по избор.

 3. За да укажете къде да се показва номерът на страницата в горния или долния колонтитул, щракнете в полето Ляв раздел, Централен раздел или Десен раздел.

 4. За да вмъкнете числа, щракнете върху бутона Вмъкване на номер на страница Изображение на бутон .

  Контейнерът &[Страница] се показва в избрания раздел.

  Забележки: 

  • Ако искате да добавите общия брой страници, въведете интервал след & [страница], въведете думата от , последвана от интервал, а след това щракнете върху бутона Вмъкване на брой страници Изображение на бутон .

  • Контейнерът &[Страница] от &[Страници] се показва в избрания раздел.

Задаване на различен номер за началната страница

За да номерирате всички страници на работни листове в работната книга последователно, първо добавете номера на страници към всички работни листове в работната книга, след което използвайте следната процедура, за да започнете началната страница за всеки един работен лист с подходящия номер. Ако например работната ви книга съдържа два работни листа, всеки от които се отпечатва на две страници, бихте могли да използвате тази процедура, за да започнете номерирането на страниците за втория работен лист с номера 3.

 1. В раздела оформление на страниците , в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

 2. В раздела Страница, в полето Номер на първата страница въведете номера, който искате да използвате за първата страница.

  За да използвате системата за номериране по подразбиране, въведете Автоматично в полето Номер на първата страница.

Промяна на реда, по който се номерират страниците

По подразбиране Excel номерира и отпечатва страници отгоре надолу и после отляво надясно в работния лист, но вие можете да промените посоката, за да номерира и печата страници отляво надясно и после отгоре надолу.

 1. Щракнете върху работния лист, за който искате да промените реда на номериране.

 2. В раздела оформление на страниците , в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

 3. В раздела Лист под Ред на страниците щракнете върху Надолу и после встрани или Встрани и после надолу.

  Посоката на всяка опция се показва в полето за визуализиране.

Изтриване на номера на страници

 1. Щракнете върху работните листове или листовете с диаграми, за които искате да премахнете номерата на страници.

За да изберете

Направете следното

Единствен лист

Щракнете върху раздела на листа.

Щракнете върху раздела на листа

Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

Щракнете върху стрелките за превъртане на разделите

Два или повече съседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

Два или повече несъседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

Всички листове в работна книга

Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

Съвет: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 1. В раздела оформление на страниците , в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

 2. В раздела Колонтитули, в падащото поле Горен колонтитул или Долен колонтитул щракнете върху (няма).

  Забележка: Може да се наложи да превъртите до горния край на списъка, за да щракнете върху (няма).

 • Коя версия използвате?
 • По-нови версии
 • Excel for Mac 2011

Добавяне на номера на страници

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Excel автоматично се променя на изгледа "оформление на страниците".

 2. В раздела & долен колонтитул на горен колонтитул щракнете върху горния или долния колонтитули след това изберете желания формат на номерата на страниците.

  Номерата на заглавни страници се показват в горния край на отпечатаната страница и номерата на страниците в долния колонтитул се показват в долната част.

 3. Когато сте готови, можете да останете в изглед "оформление на страниците" или да превключите на нормален изглед, като щракнете върху " нормален " в раздела " изглед ".

Задаване на различен номер за началната страница

Можете да направите първия отпечатан лист да започва с номер на страница, различен от 1. Това е полезно, ако има и други отпечатани страници, които ще се появят преди листа. Например можете да отпечатате документ на Word с 2 страници, който ще бъде акаунт за Pages 1 и 2, а след това вашият лист на Excel ще започва на страница 3.

 1. В раздела оформление на страниците щракнете върху Настройка на страниците.

 2. В раздела страница , в полето номер на първата страница въведете желания номер за първия номер на страница. Например, ако искате първият номер на страница да бъде 3, можете да въведете числото 3.

 3. Щракнете върху OK.

Ако използвате формат на номера на страница, който Преброява общия брой страници, например: страница 3 от 7, ще трябва да направите корекция на второто число. Тази корекция гарантира, че няма да свършите с нещо подобно на това: страница 10 от 7.

 1. В Настройка на страницитещракнете върху раздела горен/долен колонтитул и след това щракнете върху Горен колонтитул по избор или долен колонтитул по избор.

 2. След като страницата & [страница] от & [страници], въведете знака плюс (+) и след това въведете броя на страниците, които са преди първия ви номер на страница.

  Например ако 3 е първият ви номер на страница, трябва да включите 2 страници в общия брой страници. Така че да въведете a + 2 в края: page & [страница] от & [страници] + 2 , след което щракнете върху OK.

 3. Щракнете върху OK отново.

Промяна на реда, в който се номерират страниците

 1. В раздела оформление на страниците щракнете върху Настройка на страницитеи след това щракнете върху лист.

 2. Под ред на страницитеизберете желания ред за номериране на страници.

Премахване на номера на страници

 1. В раздела оформление на страниците щракнете върху Настройка на страницитеи след това щракнете върху Горен/долен колонтитул.

 2. Под Горен колонтитул или долен колонтитулизберете (няма).

  Може да се наложи да превъртите, за да намерите (няма) в горната част на списъка.

Добавяне на номера на страници

 1. В раздела " оформление ", под " Настройка на страниците" щракнете върху " горен колонтитул" в &.

 2. В изскачащото меню под Горен или долен колонтитулизберете формата на номерата на страниците, които искате да добавите.

  Форматите на горен колонтитул се показват в горния край на отпечатаната страница и форматите на долните колонтитули.

  Съвети: 

  • Можете да видите как ще се появяват номерата на страниците, като разглеждате вашия лист в режим на предварителен преглед. В раздела оформление , под печатщракнете върху Визуализация.

  • За да добавите номера на страници към множество листове във вашата работна книга едновременно, изберете листовете, които искате, преди да щракнете върху горния & долния колонтитул. Форматът на номерата на страниците, които изберете, ще бъде приложен към всички избрани листове.

  • Можете да създадете напълно потребителски горен или долен колонтитул с номера на страници, като щракнете върху Персонализиране на горен колонтитул или Персонализиране на долени следвате инструкциите.

Задаване на различен номер за началната страница

 1. В раздела " оформление ", под " Настройка на страниците" щракнете върху " горен колонтитул" в &.

 2. Можете да добавите номера на страниците в желания от вас формат.

 3. Щракнете върху Персонализиране на горен или Персонализиране на долен колонтитул, в зависимост от мястото, където се появяват номерата на страниците.

 4. Потърсете кода за номер на страница & [страница]и щракнете върху непосредствено след него, за да прехвърлите точката на вмъкване в това местоположение.

 5. Въведете знак плюс (+) и след това въведете броя на страниците, по които искате да преминете към началната страница. Например, за да започнете от страница 4, увеличавате номера на началната страница с три страници, така че въвеждате + 3. Кодът сега се появява като & [страница] + 3.

 6. Щракнете върху OK.

  В полето Горен или долен колонтитул се показва новият горен или долен колонтитул на първа страница.

  Забележка: Ако искате да използвате формат на номера на страница, който включва общия брой страници, например страница 4 от 7, уверете се, че можете да добавите знака плюс (+) и номер на страница, за да се увеличи кодът за общо страници, & [страници].

Промяна на реда, в който се номерират страниците

 1. В раздела " оформление ", под " Настройка на страниците" щракнете върху " горен колонтитул" в &.

 2. В раздела лист , под ред на страницитеизберете желаната от вас последователност на номерирането на страниците.

Премахване на номера на страници

 1. В раздела " оформление ", под " Настройка на страниците" щракнете върху " горен колонтитул" в &.

 2. В изскачащото меню под Горен или долен колонтитулизберете (няма).

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×