Водене и форматиране на бележки

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Воденето на бележки в OneNote е толкова лесно, колкото и писането в хартиен бележник, но в OneNote може лесно да създавате свободно място и да добавяте страници, където и когато ви потрябват, да премествате и форматирате текста навсякъде в страницата, да търсите и незабавно да намирате нужната ви информация и да маркирате важни бележки за проследяване.

В OneNote вашите бележки могат да включват и произволна комбинация от текст, въведен от клавиатурата, картини и графики – включително произволен текст и изображения, които сте заснели от уеб страници и други програми – както и цифров ръкопис, аудио- и видеоразговори, списъци и връзки.
 

Какво искате да направите?

Въвеждане или писане на бележки на страница

Преместване на текст на страница

Добавяне на свободно място на страница

Създаване на нова страница

Промяна в реда на страниците

Вмъкване на час и дата

Създаване на списък с водещи символи или номера

Добавяне или редактиране на връзка

Добавяне на етикети към важни бележки

Запис на бележки

Въвеждане или писане на бележки на страница

Направете някое от следните неща:

 • За да въведете бележки, щракнете някъде върху страницата, на която искате да се появят бележките, след което въведете вашия текст. Можете да продължите да въвеждате в текущия контейнер за бележка, който се вижда около вашия текст, или да щракнете някъде другаде в страницата, за да създадете нова бележка.

 • Ако използвате устройство за въвеждане с перо или ако използвате OneNote на компютър със сензорен екран, щракнете или докоснете раздела Рисуване на лентата и после, в групата Инструменти щракнете или докоснете цвета на перото, който да използвате за ръкописно въвеждане на бележки някъде в страницата. За да се върнете към въвеждане от клавиатура по всяко време, щракнете върху бутон Въвеждане от раздела Рисуване на лентата.
   

Преместване на текст на страница

Направете някое от следните неща:

 • За да преместите текст в рамките на същата страница, преместете показалеца на мишката върху текста. Когато се появи контейнерът на бележката, щракнете върху горния край на контейнера на бележката, след което щракнете върху контейнера и го плъзнете на новото местоположение на страницата.

 • За да копирате или преместите текст от една страница в друга, щракнете с десния бутон върху горния край на контейнера на бележката, в контекстното меню щракнете върху Копирай или Изрежи, след което поставете бележките на страницата, която искате.
   

Добавяне на свободно място на страница

Направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Вмъкване.

 2. В групата Вмъкване щракнете върху Вмъкни интервал.

 3. На страницата щракнете там, където искате да вмъкнете свободно място, след което плъзнете показалеца в посоката, указана от стрелката, за да вмъкнете толкова допълнително място за писане, колкото ви е необходимо.
   

Създаване на нова страница

В OneNote по същество една-единствена страница може да се превърта вечно, но е добре ефективно да се използват страници и секции, за да организирате вашите бележници по-добре. Когато искате да добавите нова празна страница, направете следното:

 1. От дясната страна на прозореца на програмата OneNote натиснете бутона Добавяне на страница над колоната с раздели на страница.

 2. В горната част на новата страница въведете заглавие в областта за заглавие. Заглавието на страницата, което въведете тук, се вижда и на етикета на раздела на страница за новосъздадената от вас страница.
   

Промяна в реда на страниците

Направете следното:

 • За да преместите страница в дадена секция на бележника по-нагоре или по-надолу в списъка с раздели на страница, щракнете и задръжте бутона върху нейния раздел на страница и после плъзнете раздела нагоре или надолу до новото му място.
   

Вмъкване на час и дата

Когато създадете нова страница в OneNote, автоматично й се поставя клеймо с текущите дата и час, за да бъде показано кога е създадена тази страница. В зависимост от това как използвате OneNote, можете да използвате и текущия час и дата на вашия компютър във вашите бележки където пожелаете, за да маркирате или проследявате хронологични събития. Можете например да поддържате регистрационен файл с телефонните повиквания, получени в определени моменти от деня, като поставяте датата и часа на повикването пред подробните данни за повикването.

Направете следното:

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите клеймо с дата и час във вашите бележки.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела Вмъкване, в групата Клеймо (с дата и час) натиснете бутона Дата, Час или Дата и час.

  • За да вмъкнете бързо текущата дата, натиснете клавишите ALT+SHIFT+D.

  • За да вмъкнете бързо текущия час, натиснете клавишите ALT+SHIFT+T.

  • За да вмъкнете бързо текущите дата и час, натиснете клавишите ALT+SHIFT+F.
    

OneNote използва формата за дата и час, зададени в контролния панел на Windows. Ако искате да промените облика на дати и часове в OneNote, следвайте стъпките по-долу за вашата версия на Windows.

 • Windows 10
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 10 (от търсене лента в долния ляв ъгъл на екрана, въведете Контролен панел). Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион. В диалоговия прозорец регион , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

 • Windows 8
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 8 (плъзнете от дясната – ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл, както и изберете иконата за търсене. Въведете Контролен панел). Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион. В диалоговия прозорец регион , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

 • Windows 7
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 7. Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион и език. В диалоговия прозорец регион и език , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

Създаване на списък с водещи символи или номериран списък

Създаване на списък с водещи символи

Списъците с водещи символи са един чудесен начин да изредите елементи в произволен ред – например списък за пазаруване.

Направете следното:

 1. Във вашите бележки поставете курсора на мястото, където искате да започне номерираният списък.

 2. В раздела Начало, в групата Основен текст щракнете върху Водещи символи

 3. Въведете текста за първия елемент с водещ символ и натиснете клавиша ENTER, за да създадете следващия ред с водещ символ.

 4. Натиснете клавиша ENTER два пъти подред, за да завършите списъка с водещи символи.
   

Съвет: За да започнете списък с водещи символи автоматично, въведете * (звездичка) в началото на нов ред с текст и след това натиснете клавиша за интервал.

Създаване на номериран списък

Номерираните списъци са един чудесен начин да изредите елементи в хронологичен ред – например указания стъпка по стъпка.

Направете следното:

 • Във вашите бележки поставете курсора на мястото, където искате да започне номерираният списък.

 • В раздела Начало, в групата Основен текст щракнете върху Номериране

 • Въведете текста за първия елемент и натиснете клавиша ENTER, за да създадете следващия елемент.

 • Натиснете клавиша ENTER два пъти подред, за да завършите номерирания списък.
   

Съвет: За да започнете номериран списък автоматично, въведете 1 в началото на новия ред с текст и след това натиснете клавиша за интервал.
 

Добавяне или редактиране на връзка

OneNote автоматично създава връзка (наричана по-рано хипервръзка) всеки път, когато въведете или поставите интернет адрес или уеб URL адрес във вашите бележки. По друг начин може да използвате командата Вмъкване > Свързване, за да създадете връзка от текст във вашите бележки.
 

Добавяне на връзка

Изпълнете едно от следните неща:

 • Във вашите бележки въведете или поставете интернет адреса, който трябва да посочва връзката. Например за да добавите връзка към уеб сайта на Microsoft, въведете http://www.microsoft.com (или само www.microsoft.com) и OneNote автоматично ще направи връзката такава, че върху нея да може да се щракне.

 • В лентата щракнете върху Вмъкване > Свързване. В полето Адрес въведете интернет адреса, към който трябва да сочи връзката, и после щракнете върху OK.
   

Забележка: За да създадете връзки към други страници във вашия бележник, щракнете върху секцията от бележника, съдържаща страницата, към която искате да създадете връзка, щракнете с десния бутон върху нейния раздел на страница, щракнете върху Копирай връзката към страницата и след това поставете връзката на мястото във вашите бележки, където искате да се вижда.
 

Редактиране на връзка

За да смените интернет адреса, към който сочи съществуваща връзка във вашите бележки, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху връзката, чийто адрес искате да смените, и после щракнете върху Редактиране на връзка.

 2. В диалоговия прозорец Връзка, който се отваря, сменете URL адреса в полето Адрес с новия адрес, който искате. Ако е необходимо, сменете и описателния текст, който се вижда в полето Текст за показване, за да отговаря на местоназначението на новата връзка.

 3. Щракнете върху OK.
   

Премахване на връзка

За да изтриете връзка, без да изтривате текста, от който тя е създадена, направете следното:

 • Щракнете с десния бутон върху връзката, която искате да изтриете, и после щракнете върху Премахни връзката от контекстното меню.
   

Добавяне на етикети към важни бележки

OneNote предоставя няколко етикета – например Важно и За изпълнение, които може да прилагате към бележки. Етикетите ви позволяват визуално да приоритизирате или категоризирате бележки и те могат да бъдат използвани за групиране на етикетите по класификация или важност, когато извършвате търсене във вашите бележници.
 

Добавяне на етикет към бележка

Направете следното:

 1. Във вашите бележки щракнете върху текста, на който искате да поставите етикет.

 2. В раздела Начало, в групата Етикети щракнете върху иконата на етикет, който искате да приложите. Използвате стрелките за превъртане на списъка или щракнете върху стрелката Още в долния десен ъгъл на списъка, за да се видят всички налични етикети.
   

Търсене на етикети

За да намерите бързо всички ваши бележки с етикети (например за да видите всички елементи, маркирани с етикета за важност), направете следното:

 • Щракнете върху Начало > Намиране на етикети. В прозореца на задачите Обобщение на етикетите, който се отваря, щракнете върху етикет от списъка, за да намерите и отворите страницата, която съдържа свързаната с него бележка.
   

Запис на бележки

За разлика от други компютърни програми, Microsoft OneNote автоматично и непрекъснато записва вашата работа, което значи, че никога няма нужда да записвате вашите бележки на ръка.

Спокойно може да изключите OneNote по всяко време и щом приключите да си водите бележки. Когато следващия път стартирате OneNote, програмата автоматично ще отвори последната страница, която сте разглеждали, и ще бъдат възпроизведени последните направени от вас промени.
 

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×