Горни и долни колонтитули в работен лист

Можете да добавите горни или долни колонтитули в горния или долния край на отпечатания работен лист в Excel. Бихте могли например да създадете долен колонтитул, в който има номера на страници, датата и името на файла. Можете да създадете свой собствен или да използвате много вградени горни и долни колонтитули.

Горните и долните колонтитули се показват само в изгледа " оформление на страниците ", " Визуализация на печата" и "отпечатани страници". Можете също да използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците , ако искате да вмъквате горни или долни колонтитули за повече от един работен лист в даден момент. За други типове листове, като например листове с диаграми или диаграми, можете да вмъквате горни и долни колонтитули само с помощта на диалоговия прозорец Настройка на страниците .

Добавяне или промяна на горни или долни колонтитули в изгледа "оформление на страниците"

 1. Щракнете върху работния лист, където искате да добавите или промените горни или долни колонтитули.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изгледа " оформление на страниците ".

 3. За да добавите или редактирате горен или долен колонтитул, щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горен или долен колонтитул отгоре или отдолу на страницата на работния лист (под Горен колонтитулили над долен колонтитул).

 4. Въведете новия текст за горния или долния колонтитул.

  Забележки: 

  • За да започнете нов ред в текстово поле на горен или долен колонтитул, натиснете клавиша Enter.

  • За да включите единичен амперсанд (&) вътре в текста на горен или долен колонтитул, използвайте два амперсанда. Например за да включите "Изпълнители & услуги" в горен колонтитул, въведете Изпълнители && услуги.

  • За да затворите горни или долни колонтитули, щракнете някъде в работния лист. За да затворите горни или долни колонтитули, без да запазите направените промени, натиснете ESC.

 1. Щракнете върху работния лист или работните листове, листа с диаграмата или диаграмата, където искате да добавите или промените горни или долни колонтитули.

  Съвет: Можете да изберете множество работни листове с Ctrl + щракване с левия бутон. Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Изображение на бутон

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

  Excel показва диалоговия прозорец Настройка на страниците.

 3. В раздела Горен/долен колонтитул щракнете върху Горен колонтитул по избор или Долен колонтитул по избор.

 4. Щракнете в полето отляво, центрираноили отдясно и след това щракнете върху някой от бутоните, за да добавите желаната от вас информация за горен или долен колонтитул в тази секция.

  Диалогов прозорец ' ' настройка на страниците ' '
 5. За да добавите или промените текста за горен или долен колонтитул, въведете текст или редактирайте съществуващия текст в полето отляво, центрираноили отдясно .

  Забележки: 

  • За да започнете нов ред в текстово поле на горен или долен колонтитул, натиснете клавиша Enter.

  • За да включите единичен амперсанд (&) вътре в текста на горен или долен колонтитул, използвайте два амперсанда. Например за да включите "Изпълнители & услуги" в горен колонтитул, въведете Изпълнители && услуги.

Excel има много вградени горни и долни колонтитули, които можете да използвате. За работни листове можете да работите с горни и долни колонтитули в изгледа " оформление на страниците ". За листове с диаграми или диаграми трябва да преминете през диалоговия прозорец за Настройка на страниците .

 1. Щракнете върху работния лист, в който искате да добавите или промените вграден горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изгледа " оформление на страниците ".

 3. Щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горния или долния колонтитул на страницата на работния лист.

  Съвет: Щракването върху кое да е текстово поле избира горния или долния колонтитул и показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. В раздела проектиране , в групата Горен & долен колонтитул щракнете върху Горен или долен колонтитули след това върху вградения горен или долен колонтитул, който искате.

  Опции за вградения горен & долен колонтитул

Вместо да избирате вграден горен или долен колонтитул, можете да изберете вграден елемент. В лентата се намират много елементи (например номер на страница, име на файли текуща дата). За работни листове можете да работите с горни и долни колонтитули в изгледа " оформление на страниците ". За листовете с диаграми или диаграмите можете да работите с горни и долни колонтитули в диалоговия прозорец " Настройка на страниците ".

 1. Щракнете върху работния лист, към който искате да добавите конкретни елементи на горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изгледа " оформление на страниците ".

 3. Щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горния или долния колонтитул на страницата на работния лист.

  Съвет: Щракването върху кое да е текстово поле избира горния или долния колонтитул и показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. В раздела Проектиране, в групата Елементи на горни и долни колонтитули щракнете върху желаните от вас елементи.

  Горни колонтитули & на лентата за проектиране на долни колонтитули

 1. Щракнете върху листа с диаграма или диаграмата, в която искате да добавите или промените елемент от горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва диалоговия прозорец Настройка на страниците.

 3. Щракнете върху Горен колонтитул по избор или Долен колонтитул по избор.

  Диалогов прозорец ' ' настройка на страниците ' '
 4. Използвайте бутоните в диалоговите прозорци Горен колонтитул или Долен колонтитул, за да вмъкнете конкретни елементи на горен или долен колонтитул.

  Съвет: Когато оставите показалеца на мишката върху бутона, едно екранно пояснение показва името на елемента, който този бутон вмъква.

За работни листове можете да работите с горни и долни колонтитули в изгледа " оформление на страниците ". За листовете с диаграми или диаграмите можете да работите с горни и долни колонтитули в диалоговия прозорец " Настройка на страниците ".

 1. Щракнете върху работния лист, в който искате да изберете Опции за горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изгледа " оформление на страниците ".

 3. Щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горния или долния колонтитул на страницата на работния лист.

  Съвет: Щракването върху кое да е текстово поле избира горния или долния колонтитул и показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. В раздела Проектиране, в групата Опции отметнете едно или няколко от следните неща:

  Опции за горен и долен колонтитул в раздела "Проектиране" на лентата
  • За да премахнете горните или долни колонтитули от първата отпечатана страница, отметнете квадратчето Различна първа страница.

  • За да посочите, че горните и долните колонтитули на нечетните страници трябва да се различават от тези на четните, отметнете квадратчето Различни четни и нечетни страници.

  • За да зададете дали горните и долните колонтитули да използват същия размер шрифт и мащабиране като на работния лист, отметнете квадратчето Мащабирай по документа.

   За да направите размера на шрифта и мащабирането на горните или долните колонтитули независими от мащабирането на работния лист, което спомага за съвместимо показване на няколко страници, изчистете отметката от това квадратче.

  • За да сте сигурни, че полето на горния или долния колонтитул е подравнено с лявото и дясното поле на работния лист, отметнете квадратчето Подравнявай по полетата на страницата.

   За да зададете конкретна стойност за лявото и дясното поле на горните и долните колонтитули, която не зависи от лявото и дясното поле на работния лист, изчистете отметката от това квадратче.

 1. Щракнете върху листа с диаграма или диаграмата, където искате да изберете Опции за горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва диалоговия прозорец Настройка на страниците.

 3. Изберете едно или няколко от следните неща:

  Опции за горен или долен колонтитул в диалоговия прозорец "Настройка на страниците"
  • За да премахнете горните или долни колонтитули от първата отпечатана страница, отметнете квадратчето Различна първа страница.

  • За да посочите, че горните и долните колонтитули на нечетните страници трябва да се различават от тези на четните, отметнете квадратчето Различни четни и нечетни страници.

  • За да зададете дали горните и долните колонтитули да използват същия размер шрифт и мащабиране като на работния лист, отметнете квадратчето Мащабирай по документа.

   За да направите така, че размерът на шрифта и мащабирането на горните или долните колонтитули да не зависят от мащабирането на работния лист, което спомага за съвместимо показване на няколко страници, изчистете отметката на квадратчето Мащабирай по документа.

  • За да гарантирате, че полето на горния или долния колонтитул е подравнено с лявото и дясното поле на работния лист, отметнете квадратчето Подравнявай по полетата на страницата.

   Съвет: За да зададете конкретна стойност за лявото и дясното поле на горните и долните колонтитули, която не зависи от лявото и дясното поле на работния лист, изчистете отметката от това квадратче.

За да затворите горния и долния колонтитул, трябва да превключите от изглед "Оформление на страниците" към нормален изглед.

 • В раздела Изглед, в групата Изгледи на работна книга, щракнете върху Нормален.

  В раздела "Изглед" щракнете върху "Нормален"

  Можете също така да щракнете върху Нормален Изображение на бутон в лентата на състоянието.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изгледа " оформление на страниците ".

 2. Щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горния или долния колонтитул на страницата на работния лист.

  Съвет: Щракването върху кое да е текстово поле избира горния или долния колонтитул и показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 3. Натиснете клавиша Delete или Backspace.

  Забележка: Ако искате да изтриете горните и долните колонтитули за няколко работни листа едновременно, изберете работните листове и след това отворете диалоговия прозорец Настройка на страниците . За да изтриете веднага всички горни и долни колонтитули, в раздела Горен колонтитул/долен колонтитул изберете (няма) в полето Горен колонтитул или Долен колонтитул.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Вж. също

Печат в

Настройка на страниците на Excel в Excel

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×