Последна актуализация: май 2012 г.

За да разберете практиките по събиране и използване на данни, свързани с определен продукт на Microsoft Lync, е необходимо да прочетете Декларацията за поверителност и всички приложими допълнения.

Общи

Microsoft е ангажирана в защитаването на вашата поверителност, като ви предоставя софтуер, който осигурява производителност, мощ и удобство, отговарящи на вашите лични предпочитания при работа с компютри. Тази декларация за поверителност обяснява много от практиките за събиране и използване на данни, свързани с продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Допълнения" на този документ. Тя е фокусирана върху функции, които комуникират с интернет. Тя не се отнася до другите онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на Microsoft.

Допълнения – издания на продукти от 2010 г.

Събиране и използване на вашите данни

Събраните от нас ваши лични данни ще се използват от Microsoft и подчинените й филиали и свързани лица с цел разрешаване на функциите, които използвате, и за предоставянето на услуги или извършването на операции, които сте заявили или упълномощили. Може да се използват също и за анализ и подобряване на продуктите и услугите на Microsoft.

Възможно е да изпратим някои задължителни съобщения, свързани с услугите, като например приветствени писма, напомняния за фактурирания, информация за технически проблеми с услуги и известия във връзка със защитата. Някои услуги на Microsoft могат да изпращат периодични писма на членовете, които се считат за част от услугата. Понякога може да поискаме обратна връзка от вас, да ви поканим да участвате в проучвания или да ви изпратим съобщения за промоции, за да ви информираме за други продукти и услуги, предлагани от Microsoft и нейните филиали.

За да ви предложим по-съгласувани и персонализирани отношения при взаимодействието ви с Microsoft, информацията, събрана чрез една услуга на Microsoft, може да бъде комбинирана с информацията, събрана от други услуги на Microsoft. Може също така да допълним събраната от нас информация с информацията, получена от други фирми. Възможно е например да използваме услуги от други фирми, които да ни позволят да извлечем обща информация за географското местоположение въз основа на вашия IP адрес, за да персонализираме определени услуги според географското ви местоположение.

Освен както е указано в настоящата декларация, предоставяните от вас лични данни няма да се предават на трети лица без вашето съгласие. Понякога наемаме други фирми да предоставят ограничени услуги от наше име, например отговаряне на въпроси от клиенти, отнасящи се до продукти или услуги или извършване на статистически анализ на нашите услуги. Ние предоставяме на тези фирми само необходимите им лични данни за предоставяне на съответната услуга, като на тях им е забранено да използват тази информация за каквато и да е друга цел.

Microsoft може да има достъп и да разкрие информация за вас, включително съдържанието на комуникациите ви с цел : (а) да се подчини на закона или да отговори на законни искания или по законен ред; (б) да защити правата или собствеността на Microsoft или клиентите й, включително изпълнението на договорите или правилата, управляващи използването ви на услугите; или (в) да действа с увереността, че подобен достъп или разкриване са необходими за защита на личната безопасност на служителите и клиентите на Microsoft или на обществото.

Информацията, събрана от или изпратена на Microsoft от продукти, изброени в раздел "Допълнения", може да се съхранява и обработва в САЩ или друга страна/регион, където Microsoft или нейни свързани лица, филиали или доставчици на услуги поддържат представителства. Microsoft се придържа към рамката от мероприятия за безопасна работа, зададена от Министерството на търговията на Съединените щати, по отношение на събирането, използването и запазването на данни от Европейския съюз.

Събиране и използване на информация за вашия компютър

Когато използвате софтуер с функции, използващи интернет, информацията за вашия компютър ("стандартна информация за компютъра") се изпраща до уеб сайтовете, които посещавате, и онлайн услугите, които използвате. Microsoft използва стандартната информация за компютъра за предоставяне на услуги, използващи интернет, за да подпомогне подобряването на продуктите и услугите ни, както и за статистически анализ. Стандартната информация за компютъра обикновено включва информация като вашите IP адрес, версия на операционна система, версия на браузър и регионални и езикови настройки. В някои случаи стандартната информация за компютъра може също да включва ИД на хардуер, който указва производителя, наименованието и версията на устройството. Ако дадена функция или услуга изпрати информация на Microsoft, също така ще се изпрати и стандартна информация за компютъра.

Защита на вашата информация

Microsoft се ангажира да спомага за защитата на сигурността на вашата информация. Ние използваме различни технологии и процедури, които подпомагат защитата на вашата информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Ние например съхраняваме предоставената от вас информация на компютърни системи, достъпът до които е ограничен и които са разположени в охранявани помещения.

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние от време на време ще актуализираме настоящата декларация за поверителност и/или нейните допълнения, така че да бъдат отразени промените по нашите продукти и услуги, както и мнението и коментарите от клиенти. Когато публикуваме промени, ще променяме също и датата на последната актуализация, намираща се в началото на страницата. Съветваме ви периодично да преглеждате тази декларация за поверителност и допълненията й, за да бъдете информирани как Microsoft защитава вашата информация.

За допълнителна информация

Microsoft приветства вашите коментари за настоящата декларация за поверителност и допълненията й. Ако имате въпроси или смятате, че не сме се придържали към тези документи, свържете се с нас чрез тази връзка Формуляр за контакт за обратна връзка относно поверителността в UC или по поща на следния адрес:

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Специфични функции

Съобщаване за грешки на Microsoft

Описание на тази функция: "Съобщаване за грешки на Microsoft" предоставя услуга, която ви позволява да съобщавате на Microsoft за проблемите, които може да срещнете, и да получавате информация, която може да ви помогне да избягвате или разрешавате такива проблеми.

Събирана, обработвана или предавана информация: За информация относно събраната, обработвана или предавана информация от "Съобщаване за грешки на Microsoft" вж. Декларацията за поверителност при съобщаване за грешки на Microsoft на Декларация за поверителност за услугата за съобщаване за грешки на Microsoft.

Използване на информацията: Данните при съобщаването за грешки, които предоставяте, може да се използват за разрешаване на проблеми на клиенти и подобряване на софтуер и услуги на Microsoft.

Избор/управление: Ще ви бъде предложена възможността да участвате в изпращането на отчет до Microsoft при първия случай на възникване на грешка. Когато изберете да разрешите услугата "Съобщаване за грешки на Microsoft", тя автоматично ще съобщава за проблемите, които сте срещнали, на Microsoft.

В редки случаи, като при проблеми, които са особено трудни за решаване, Microsoft може да поиска допълнителни данни, включително раздели на паметта (което може да включва памет, споделяна от едно или всички приложения, изпълнявани при възникването на проблема), някои настройки на системния регистър и един или повече файлове от компютъра ви. Може да се включат и текущите ви документи. При поискване на допълнителни данни ще имате възможност да прегледате информацията, съдържаща се в отчета за грешки, преди да изберете дали да го изпратите на Microsoft, или не.

Важна информация: Корпоративните клиенти могат да използват груповите правила, за да конфигурират изпълнението на услугата за съобщаване за грешки на Microsoft на компютрите си. Опциите за конфигурация включват възможността за изключване на услугата "Съобщаване за грешки на Microsoft". Ако сте администратор и искате да конфигурирате груповите правила за съобщаване за грешки на Microsoft, ще намерите технически подробности на адрес Windows Server Group Policy TechCenter.

Услуга за насочени известия на Microsoft Lync Server

Описание на тази функция: Услугата за насочени известия на Lync Server е услугата, използвана за насочени известия за актуализиране – например известия за незабавни съобщения и покани, известия за изчакване на съобщения и известия за пропуснато обаждане – към мобилни устройства, които имат Microsoft Lync 2010 или по-нов мобилен клиент, който е инсталиран и конфигуриран да получава насочени известия.

Събирана, обработвана или предавана информация : Всички известия за незабавни съобщения и покани, известия за изчакване на съобщения и известия за пропуснато обаждане, изпратени до Microsoft Lync, инсталиран в мобилни устройства, се разпращат чрез услугата за насочени известия на Lync Server за доставка до предвидения мобилен получател. Допълнителната информация, която преминава през услугата за насочени известия на Lync Server, може да съдържа показваното име на подателя, визуализация на съобщение и ИД на разговор. След като е осъществен разговор с незабавни съобщения между участници, незабавните съобщения вече не използват услугата за насочени известия на Lync Server.

Използване на информацията: Информацията, изпратена до услугата за насочени известия на Lync Server, се използва за обработка и доставяне на незабавно съобщение, изчакване на съобщение и известия за пропуснато обаждане до предвидения получател. Microsoft не записва и не съхранява данни, изпратени до услугата за насочени известия на Lync Server. Известията ще бъдат доставени на мобилните телефони на потребителите чрез услуга за насочени известия от други доставчици в зависимост от мобилното устройство на потребителя; например съобщения, изпратени до или от устройство Apple, ще преминат през услугата за насочени известия на Apple. Microsoft не отговаря за данни, събирани от тази услуга за насочени известия от други доставчици. За информация за техните правила за събиране и използване на данни вж. допълнението за поверителност за вашето конкретно мобилно устройство (в списъка в началото на тази страница).

Избор/управление: Необходимо е да използвате услугата за насочени известия на Lync Server, за да се възползвате от предимствата на възможността за насочени известия на Microsoft Lync, разположен в мобилни устройства във вашата организация. За да откриете дали тази възможност е разрешена във вашата организация, обърнете се към администратора на вашето предприятие. Ако насочените известия са разрешени във вашата организация и вашето конкретно устройство може да ги получава и показва, ще можете да ги разрешавате или забранявате във вашето устройство, като обаче забраняването им забранява само изскачащото известие или звуковия сигнал, който устройството използва, за да ви известява, но не пречи на вашето устройство реално да получава нови съобщения и известия.

Подаване на мнение или коментар онлайн

Описание на тази функция: Подаването на мнение или коментар онлайн позволява изпращане на информация относно продуктите и услугите директно на Microsoft.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако изберете да използвате тази опция, на Microsoft ще бъдат изпратени съдържанието на вашето съобщение и стандартна информация за компютъра.

Използване на информацията: Информацията, която подавате, може да бъде използвана за подобряване на сайтовете, продуктите или услугите на Microsoft. Информация, която събираме от вас, може също да се използва за поискване на допълнителна информация относно мнението и коментара, които предоставяте за използваните от вас продукт или услуга.

Избор и управление: Използването на онлайн обратна връзка е по избор.

Онлайн помощ

Описание на тази функция: Щракването върху "Онлайн помощ" или "Помощ" ви свързва с онлайн помощни материали, като ви предоставя най-актуалното налично съдържание.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато използвате "Онлайн помощ" или "Помощ", заявката ви се изпраща на Microsoft, както и всяка оценка или обратна връзка, които изберете да предоставите относно представените ви помощни теми. Ако въвеждате каквито и да е лични данни в полетата за търсене или за мнение, данните ще бъдат изпратени на Microsoft, но няма да се използват с цел личното ви идентифициране или за връзка с вас.

Използване на информацията: "Онлайн помощ" и "Помощ" използват информацията от търсенето ви за връщане на най-подходящите резултати, за разработване на ново съдържание и подобряване на съществуващото.

Избор и управление: Не щраквайте върху "Онлайн помощ" или "Помощ", ако не искате да се свързвате с онлайн помощни материали.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×