Диалогов прозорец "Разширени настройки на принтера" в Publisher

Използвайте тези опции в Publisher, за да управлявате широк набор от инструменти за печат, например настройване на вашия принтер чрез съветник, така че да можете лесно да отпечатвате пликове и двустранни публикации, разделен печат на цветните плаки и включване на маркерите за печат.

Раздел "Цветоотделки"

Секция "Изход"

Изберете настройките, които определят дали да се отпечата композитен резултат, или цветоотделки, кои плаки да се отпечатат и с каква разделителна способност да се печата.

Отпечатвай цветовете като     Изберете една от следните опции, за да зададете цветови модел:

 • Композитен RGB     Изберете тази опция, за да отпечатате композитен резултат, чиито цветове са дефинирани от цветовия модел RGB. Това е препоръчителната опция за настолен печат.

 • Композитен с нива на сивото     Изберете тази опция, за да отпечатате композитен резултат, чиито цветове са дефинирани от оттенъците на сивото.

 • Композитен CMYK     Изберете тази опция, за да отпечатате композитен резултат, чиито цветове се определят от цветовия модел CMYK (циан, магента, жълто, черно).

  • За да бъде активирана опцията CMYK, трябва към вашия компютър да е свързан принтер PostScript Level 2 или по-нов.

  • Ако не сте избрали цветен принтер в диалоговия прозорец Печат и изберете тази опция, се показва съобщение с напомняне да изберете цветен принтер.

 • Цветоотделки     Изберете тази опция, за да отпечатате отделна плака за всяко мастило, което се използва в публикацията.

  Забележка: Ако изберете Цветоотделки, се активират опциите Не печатай празни плаки и Полутонов екран.

  Тези плаки     Изберете една от следните опции, за да дефинирате мастилата, които ще се използват в процеса на печат. В зависимост от опцията, която сте избрали в този списък, опциите за Полутонов екран ще се различават.

  Забележка: Тази опция е активирана само ако е избрана опцията Цветоотделки.

  • Всички дефинирани мастила     Изберете тази опция, за да отпечатате отделна плака за всяко мастило, което сте дефинирали за публикацията, независимо дали се използва, или не.

  • Само използваните мастила     Изберете тази опция, за да отпечатате отделна плака само за тези мастила, които се използват в публикацията.

  • Преобразуване на самостоятелен в съставящ     Изберете тази опция, за да конвертирате всички самостоятелни цветове, използвани в публикацията, в техните еквивалентни CMYK стойности и да отпечатате тези обекти като част от цветоотделките на съставните цветове.

   Не печатай празни плаки     Отметнете това квадратче, за да предотвратите отпечатването на плаки за мастило, което е използвано в публикацията, но не и на конкретната страница. Например когато е избрано това квадратче за отметка, Publisher ще отпечата само плака с черно мастило за страница, която съдържа само черен текст. За страници, които съдържат цветни снимки, Publisher отпечатва плаки с циан, магента, жълто и черно мастило.

Разделителна способност     Опциите, които се показват, варират в зависимост от вашия принтер. Например в допълнение към опцията (по подразбиране) е възможно да са включени и други разделителни способности – 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 или 1800 x 1800. Обикновено разделителните способности в списъка са в точки на инч (dpi). Могат да бъдат в точки на сантиметър (dpc) в зависимост от вашия принтер или фотонаборна машина. Наличните разделителни способности зависят от драйвера за принтер, който използвате. Принтерите имат предварително зададени разделителни способности, които не могат да бъдат персонализирани. Някои принтери позволяват печат само с една разделителна способност.

Секция "Полутонов екран"

Изберете настройките, които определят редовете на инч (lpi). Настройките се различават в зависимост от опцията, която сте избрали в списъка Тези плаки.

Забележка: Тези опции са активирани само ако е избрана опцията Цветоотделки.

Използвай настройките по избор по-долу     Отметнете това квадратче, за да зададете ъгли на растера по избор и честоти за плаките със съставни и самостоятелни цветове. В зависимост от това дали сте избрали Всички дефинирани мастила, Само използваните мастила, или Преобразуване на самостоятелен в съставящ, опциите за Печат на плака, Честота и Ъгъл са различни. Попитайте в печатницата дали трябва да промените опциите по подразбиране.

Печат на плака     Поставете отметки в квадратчетата за плаките с мастило, които искате да отпечатате.

Честота     Въведете честота на растера по избор за всички растери и полутонове на всяка плака.

Ъгъл     Въведете ъгъл на растера по избор за всички растери и полутонове на всяка плака.

Честота по подразбиране в Publisher е 133 реда на инч(lpi). Ъглите по подразбиране в Publisher са следните:

 • Черно (K): 45 градуса.

 • Циан (C): 105 градуса.

 • Магента (M): 75 градуса.

 • Жълто (Y): 90 градуса.

 • Самостоятелни цветове: различават се в зависимост от това колко се използват. Publisher отпечатва първия самостоятелен цвят на 45 градуса. Другите самостоятелни цветове се отпечатват на 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 и 0.

Нулирай този раздел

Щракването върху този бутон нулира всички опции в този раздел до настройките по подразбиране.

Раздел "Настройки на страниците"

Задайте кои маркери за печат искате да се използват. Тези маркери се отпечатват извън страницата и се отпечатват само ако размерът на хартията е по-голям от размера на страницата на публикацията.

Секция "Изходно печатащо устройство"

Изберете ориентацията и изображението за своята разпечатка. Можете да видите ефекта от избора на тези опции под Пример.

Забележка: Следните опции са налични само с PostScript принтери:

 • Обърни вертикално     Отметнете това квадратче, за да отпечатате вертикално огледален образ на своята публикация. Тази опция се използва най-често при отпечатване върху филм на фотонаборна машина, така че изображението да се чете правилно, когато страната с емулсията на филма е надолу (както при изпичане на печатарска плака).

 • Обърни хоризонтално     Отметнете това квадратче, за да отпечатате хоризонтално огледален образ на своята публикация. Тази опция се използва най-често при отпечатване върху филм на фотонаборна машина, така че изображението да се чете правилно, когато страната с емулсията на филма е надолу (както при изпичане на печатарска плака).

 • Негативно изображение     Отметнете това квадратче, за да отпечатате негативен образ на своята публикация. Тази опция се използва най-често при отпечатване върху филм на фотонаборна машина, така че изображението да се чете като позитив при изпичане на печатарска плака.

Област "Пример"

Това поле показва пример за това как се отразяват опциите, които сте избрали, върху картините и текста. Например ако изберете Обърни хоризонтално и Негативно изображение, изображението в Пример показва бяло животно, което тича наляво, над текст, който е подравнен вдясно. Фоновата хартия ще бъде черна.

Секция "Маркери за печат"

Изберете от редица различни маркери за печат. Тези маркери се отпечатват извън страницата и могат да се отпечатат само ако размерът на хартията е по-голям от размера на страницата на публикацията ви.

Забележка: Опциите Информация за заданието, Маркери за регистрация и Ленти за плътност са налични само ако сте избрали Композитен с нива на сивото, Цветоотделки или Композитен CMYK под Изход на раздела Цветоотделки. Те не са налични, ако изберете Композитен RGB.

 • Маркери за изрязване     Отметнете това квадратче, за да отпечатате маркери, които показват къде ще бъде отрязана страницата до желания размер на публикацията.

 • Информация за заданието     Отметнете това квадратче, за да отпечатате информация на всяка плака за заданието за печат. Информацията за заданието включва името на файла на публикацията ви, датата на отпечатване и номера на страницата. Ако печатате цветоотделки, информацията за заданието включва също за кой цвят мастило е плаката (циан, магента, жълт, черен или самостоятелен цвят).

 • Маркери за регистрация     Отметнете това квадратче, за да отпечатате маркерите за регистрация, които ще се използват за подравняване (регистриране) на разпечатката на две или повече печатарски плаки на една страница.

 • Ленти за плътност     Отметнете това квадратче, за да отпечатате лента за плътност, която е степенувана от 10 процента растер до 100 процента запълване. Печатницата ще използва тези ленти, за да определи правилното време за експониране на плаката, както и за проверка на полагането на точките на отпечатаните страници.

 • Цветови ленти (само за CMYK и цветоотделкa)     Отметнете това квадратче, за да отпечатате цветна лента, която се използва в печатницата за проверка как се отпечатва плътна фигура с мастило на страницата. Тази опция е налична само ако е избрана опцията Цветоотделки или Композитен CMYK в раздела Цветоотделки.

Стил на маркиране     Щракнете върху някоя икона, за да изберете стил на маркиране.

Секция "Излизане от границите"

Изберете дали да позволите излизане от границите, и покажете колко да се изрязва с маркерите за излизане от границите.

Забележка: Следните опции са налични само с PostScript принтери:

 • Позволявай излизане от границите     Отметнете това квадратче, за да позволите обекти, които излизат извън края на страницата, да се отпечатат до 1/8 инча извън размера на страницата. Това квадратче за отметка е избрано по подразбиране.

 • Маркери за излизане от границите     Това квадратче е налично само ако е избрана опцията Позволявай излизане от границите. Отметнете това квадратче, за да отпечатате маркери за излизане от границите, които показват степента на излизане от границите. Знаците за излизане от границите се отпечатват на 1/8 инча извън маркерите за изрязване.

Раздел "Графики и шрифтове"

Изберете как ще се обработват шрифтовете, разделителната способност на картините, изрязването на картините и намаляването на качеството по време на печат.

Секция "Шрифтове"

Използвай само шрифтовете на публикацията     Щракнете върху тази опция, за да ограничите вашия принтер да използва само версията на шрифта, която се използва във вашата публикация.

Забележка: Има различни версии на един и същ шрифт. Например дори ако използвате обикновен шрифт Times New Roman, той може да не е точно същият шрифт, който е вграден в настолния ви принтер. Ако използвате версиите на шрифтовете, които са предоставени от Publisher, публикацията ще бъде отпечатана по очаквания начин и често с по-високо качество, отколкото ако разрешите замествания на шрифтове.

Позволявай на принтера да замества шрифтове     Щракнете върху тази опция, за да използвате вградените шрифтове на принтера – независимо дали в паметта само за четене (ROM), паметта с произволен достъп (RAM), или на твърдия диск – които имат същите имена като шрифтовете, които сте използвали в публикацията си. Избирането на тази опция може да отпечатате файла по-бързо, защото файлът ще бъде по-малък, но вашата публикация може да изглежда различно.

Секция "Картини"

Печатай всички картини с пълна разделителна способност     Щракнете върху тази опция, за да отпечатате свързаните картини като графики с висока разделителна способност.

Печатай свързаните картини с ниска разделителна способност     Щракнете върху тази опция, за да отпечатате всяка свързана картина, като се използва графиката контейнер с ниска разделителна способност, която се съхранява в публикацията.

Не отпечатвай картините     Щракнете върху тази опция, за да отпечатате правоъгълник вместо всяка картина. Тази опция може да бъде полезна, когато искате да отпечатате бързо доказателство за оформлението, което показва само разположението на картините.

Забележка: Тази опция замества всички вмъкнати картини независимо дали са свързани, или вградени, както и графичните колекции. Винаги ще бъдат отпечатани автофигурите и графиките за рамка. Картините, които се използват като запълване в автофигури, текстови полета и WordArt, също ще бъдат отпечатани, както и картините, които се използват като фон на страниците.

Секция "Изрязване и редуциране на картини"

Тези опции не са налични за търговски Композитен RGB.

Забележка: За да изберете Композитен CMYK, трябва в диалоговия прозорец Печат да е избран цветен PostScript Level 2 принтер или по-нов.

Картини в цвят и в гамата на сивото     Отметнете това квадратче за качество на печата и след това въведете диапазон за точките на инч (dpi) за цветни картини и картини с нива на сивото. По подразбиране минималната и максималната стойност ще бъдат различни за всеки метод на печат. Например минималната стойност по подразбиране за висококачествен печат е 300 dpi, а максималната стойност по подразбиране е 450 dpi.

Щрихова графика (1 бит)     Отметнете това квадратче за по-високо качество на печат и след това въведете диапазона за точките на инч (dpi) за щрихова графика. Минималната стойност по подразбиране е 1200 dpi, а максималната стойност по подразбиране е 1500 dpi.

Нулирай този раздел     Щракнете върху този бутон, за да нулирате всички опции в този раздел до настройките по подразбиране.

Раздел "Съветник за настройка на принтер"

Изберете опциите в този раздел, за да настроите своя принтер за ръчно отпечатване на пликове или двустранни публикации. Можете да изберете опциите под Ръчно двустранно подаване, за да регулирате настройките, събирани от съветника.

Забележки: 

 • Първия път, когато отпечатате плик или двустранна публикация, без да използвате съветника за настройка на принтер, ще се покаже съобщение с въпрос дали искате да използвате съветника за събиране на настройките за подаване на принтера. Ако щракнете върху Да, съветникът ще настрои вашия принтер.

 • Ако имате множество принтери, стартирайте съветника, за да получава настройките за всеки принтер, преди да използвате принтера.

Съветник за настройка на двустранен печат

Щракнете върху Съветник за настройка на двустранен печат, за да стартирате шестстъпков съветник, който ви помага правилно да печатате двустранни публикации. Стъпките включват определяне как принтерът ви приема хартия, и провеждане на тест, за да се уверите, че публикацията се отпечатва по очаквания начин. След като изпълните съветника, той автоматично ще използва настройките на принтера за всички ваши задачи с двустранно (дуплексно) печатане.

Забележки: 

 • Трябва да изпълните съветника за всеки новоинсталиран принтер, преди да отпечатвате двустранна публикация.

 • Ако имате настолен принтер, който няма възможности за двустранен печат, изпълнете съветника за настройка на двустранен печат и след това ръчно отпечатайте двустранната си публикация.

Ръчно двустранно подаване

След като изпълните съветника за настройка на двустранен печат, можете да регулирате настройките на принтера, които са получени в съветника, така че да можете ръчно да отпечатате двустранна публикация.

Важно: Не променяйте тези настройки, освен ако не сте напреднал потребител. Промяната на настройките може да доведе до неуспешно отпечатване на заданието.

Подаване от     

Изберете опция, за да укажете дали принтерът подава хартия от тава в долната, или горната част на вашия принтер.

Подаване на хартията с     

 • Дълъг ръб     Изберете тази опция, ако принтерът подава хартията по дългия ръб (пейзажна ориентация).

 • Къс ръб     Изберете тази опция, ако принтерът подава хартията по късия ръб (портретна ориентация).

Завъртане на листа хартия     

 • 0 градуса     Изберете тази опция, ако можете да вкарате отново документа в същата посока като първата страна на листа.

 • 180 градуса     Изберете тази опция, ако трябва да завъртите хартията хоризонтално на 180 градуса, преди да я вкарате отново за двустранен печат.

Подаване от предната страна     

 • С лицето нагоре    Изберете тази опция, ако принтерът отпечатва страницата с лицето нагоре.

 • С лицето надолу     Изберете тази опция, ако принтерът отпечатва страницата с лицето надолу.

Подаване от задната страна     

 • С лицето надолу     Изберете тази опция, ако принтерът отпечатва страницата с лицето надолу.

 • С лицето нагоре     Изберете тази опция, ако принтерът отпечатва страницата с лицето нагоре.

Ред на печат от задната страна     

 • Обратен     Изберете тази опция, за да отпечатате публикацията си обратно (огледален ефект).

 • Нормален     Изберете тази опция, за да отпечатате публикацията си нормално.

Диалогов прозорец "Настройка на плик"

Щракнете върху бутона Диалогов прозорец "Настройка на плик", за да се покаже диалоговият прозорец Настройка на плик, който можете да използвате за отпечатване на пликове. Обърнете внимание, че този диалогов прозорец се предлага само в Publisher 2007.

Нулирай този раздел

Щракването върху този бутон нулира само опциите в диалоговите прозорци Ръчно двустранно подаване и Настройки за плик. Той не нулира опциите на съветника за настройка на двустранен печат.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×