Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Можете да използвате инструментите за таблица за лесно добавяне и изтриване на редове и колони в PowerPoint.

 • Коя версия на Office използвате?
 • По-нови версии
 • Office 2007

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка на таблица в реда над или под мястото, където искате да се появи Новият ред.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата редове & колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, щракнете върху Вмъкни над.

  • За да добавите ред под избраната клетка, щракнете върху Вмъкни под.

   Опции в групата "Редове и колони"

   Забележки: 

   • За да добавите няколко реда едновременно с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой редове към стойността, която искате да добавите, и след това щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни под. Например изберете три съществуващи реда, щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни поди още три реда ще бъдат добавени.

   • За да добавите ред в края на таблицата, щракнете върху най-дясната клетка от последния ред и след това натиснете TAB.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица отдясно или отляво на колоната, където искате да се появи новата колона.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата редове & колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отдясно.

   Опции в групата "Редове и колони"

   Забележка: За да добавите няколко колони едновременно с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой колони към стойността, която искате да добавите, и след това щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдясно. Например изберете три съществуващи колони, щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдясно и още три колони ще бъдат добавени.

Изтриване на ред или колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица в колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата редове & колони щракнете върху Изтриване, след което щракнете върху Изтриване на колони или Изтриване на редове.

  Изтриване на колони или редове

Изтриване на таблица

 1. Щракнете върху таблицата, за да я изберете.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела Оформление , в групата редове & колони щракнете върху Изтриване, след което щракнете върху Изтрий таблицата или натиснете DELETE на клавиатурата.

  Изтриване на таблица

Вж. също

Обединяване, разделяне или изтриване на клетки в таблица

Промяна на външния вид на таблица

Добавяне на таблица към слайд

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка на таблица в реда над или под мястото, където искате да се появи Новият ред.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата таблица щракнете върху избор, след което щракнете върху избор на ред.

  Изображение на раздел ''Инструменти за таблица'', ''Оформление'' в Word

 3. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата редове и колони направете едно от следните неща:

  Изображение на група ''Редове и колони'' в PowerPoint

  • За да добавите ред над избрания ред, щракнете върху Вмъкни над.

  • За да добавите ред под избрания ред, щракнете върху Вмъкни по-долу.

   За да добавите няколко реда едновременно, изберете броя редове, които искате да добавите, и след това щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни под.

Съвет: За да добавите ред в края на таблицата, щракнете върху последната клетка от последния ред и след това натиснете TAB.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица в колоната отляво или отдясно на мястото, където искате да се покаже новата колона.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата таблица щракнете върху избор, след което щракнете върху избор на колона.

  Изображение на раздел ''Инструменти за таблица'', ''Оформление'' в Word

 3. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата редове и колони направете едно от следните неща:

  Изображение на група ''Редове и колони'' в PowerPoint

  • За да добавите колона отляво на избраната колона, щракнете върху Вмъкни отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната колона, щракнете върху Вмъкни отдясно.

   За да добавите няколко колони наведнъж, изберете броя на колоните, които искате да добавите, и след това щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдясно.

Изтриване на колона или ред

 1. Щракнете върху клетка на таблица в колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата таблица щракнете върху избор, след което щракнете върху избор на колона или Изберете ред.

  Изображение на раздел ''Инструменти за таблица'', ''Оформление'' в Word

 3. Под инструменти за таблица, в раздела Оформление , в групата редове & колони щракнете върху стрелката под Изтрий.

  Изображение на група ''Редове и колони'' в PowerPoint

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете колона, щракнете върху Изтриване на колони или натиснете клавиша назад.

  • За да изтриете ред, щракнете върху Изтриване на редове или натиснете клавиша назад.

 • Коя версия използвате?
 • По-нови версии
 • Office 2011

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка на таблица в реда над или под мястото, където искате да се появи Новият ред.

 2. В раздела оформление , в групата редове & колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, щракнете върху Вмъкни над.

  • За да добавите ред под избраната клетка, щракнете върху Вмъкни под.

   Бутон на лентата за редактиране на редове и колони на таблица

   Забележки: 

   • За да добавите няколко реда едновременно с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой редове към стойността, която искате да добавите, и след това щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни под. Например изберете три съществуващи реда, щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни поди още три реда ще бъдат добавени.

   • За да добавите ред в края на таблицата, щракнете върху най-дясната клетка от последния ред и след това натиснете TAB.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица отдясно или отляво на колоната, където искате да се появи новата колона.

 2. В раздела оформление , в групата редове & колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отдясно.

   Бутон на лентата за редактиране на редове и колони на таблица

   Забележка: За да добавите няколко колони едновременно с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой колони към стойността, която искате да добавите, и след това щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдясно. Например изберете три съществуващи колони, щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдясно и още три колони ще бъдат добавени.

Изтриване на ред или колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица в колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. В раздела оформление , в групата редове & колони щракнете върху Изтриване, след което щракнете върху Изтриване на колони или Изтриване на редове.

  Изберете бутона за изтриване и след това изберете Изтриване на колони или изтриване на редове.

Изтриване на таблица

 1. Щракнете върху таблицата, за да я изберете.

 2. В раздела оформление , в групата редове & колони щракнете върху Изтриване, след което щракнете върху Изтрий таблицата или натиснете DELETE на клавиатурата.

  Командата ' ' Изтрий колоната ' '

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка на таблица в реда над или под мястото, където искате да се появи Новият ред.

 2. В раздела оформление на таблица , в групата редове & колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, щракнете върху по-горе.

  • За да добавите ред под избраната клетка, щракнете върху по-долу.

   Бутон на лентата за редактиране на редове и колони на таблица

   Забележки: 

   • За да добавите няколко реда едновременно с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой редове към стойността, която искате да добавите, и след това щракнете върху отгоре или отдолу. Например изберете три съществуващи реда, щракнете върху над или поди още три реда ще бъдат добавени.

   • За да добавите ред в края на таблицата, щракнете върху най-дясната клетка от последния ред и след това натиснете TAB.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица отдясно или отляво на колоната, където искате да се появи новата колона.

 2. В разделаоформление на таблица , в групата редове & колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, щракнете върху ляв.

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, щракнете върху отдясно.

   Бутон на лентата за редактиране на редове и колони на таблица

   Забележка: За да добавите няколко колони едновременно с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой колони към стойността, която искате да добавите, и след това щракнете върху отляво или отдясно. Например изберете три съществуващи колони, щракнете върху наляво или надяснои още три колони ще бъдат добавени.

Изтриване на ред или колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица в колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. В раздела оформление на таблица , в групата редове & колони щракнете върху Изтриване, след което щракнете върху Изтриване на колони или Изтриване на редове.

  Командата ' ' Изтрий колоната ' '

Изтриване на таблица

 1. Щракнете върху таблицата, за да я изберете.

 2. В раздела оформление на таблица , в групата редове & колони щракнете върху Изтриване, след което щракнете върху Изтрий таблицата или натиснете DELETE на клавиатурата.

  Командата ' ' Изтрий таблицата ' '

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка на таблица в реда над или под мястото, където искате да се появи Новият ред.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата редове & колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, щракнете върху Вмъкни над.

  • За да добавите ред под избраната клетка, щракнете върху Вмъкни под.

   Опции в групата "Редове и колони"

   Забележки: 

   • За да добавите ред в края на таблицата, можете да щракнете върху най-дясната клетка от последния ред и след това да натиснете TAB.

   • PowerPoint за уеб не може да добавя едновременно няколко реда или колони.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица отдясно или отляво на колоната, където искате да се появи новата колона.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата редове & колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отдясно.

   Опции в групата "Редове и колони"

   Забележка: PowerPoint за уеб не може да добавя едновременно няколко реда или колони.

Изтриване на ред или колона

 1. Щракнете върху клетка на таблица в колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата редове & колони щракнете върху Изтриване, след което щракнете върху Изтриване на колони или Изтриване на редове.

  Изтриване на колони или редове

Изтриване на таблица

 1. Щракнете някъде в таблицата.

 2. Под инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата & колони на редове щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху Изтриване на таблица.

  Изтриване на таблица

Вж. също

Обединяване, разделяне или изтриване на клетки в таблица

Промяна на външния вид на таблица

Добавяне на таблица към слайд

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×