Диаграми

Добавяне или премахване на заглавия в диаграма

Добавяне или премахване на заглавия в диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да направите диаграмата по-лесна за разбиране, можете да добавите заглавия на диаграми и надписи на оси към всякакъв тип диаграми. Надписите на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да се показват в диаграмата, включително осите на дълбочината (на сериите) в 3D диаграми. Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Не можете да добавяте надписи на осите към диаграма, която няма оси (например кръгова или пръстеновидна диаграма).

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
 • Коя версия на Office използвате?
 • По-нови версии
 • Office 2010

Добавяне на заглавие на диаграма

 1. Изберете квадратчето за отметка "Заглавие на диаграмата" в диаграмата и въведете заглавие.

 2. Изберете знака + в горния десен ъгъл на диаграмата.

 3. Изберете стрелката до заглавие на диаграмата.

 4. Изберете центрирано наслагване , за да поставите заглавието върху диаграмата или още опции за допълнителни възможности за избор.

 5. Щракнете с десния бутон върху заглавието на диаграмата, за да го форматирате с опции като запълване или структуриране.

Премахване на заглавие на диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. Изберете знака + в горния десен ъгъл на диаграмата.

 3. Изчистете отметката от квадратчето до заглавие на диаграмата.

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите заглавие.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Заглавие на диаграмата в раздела Оформление, в групата Етикети.

  Изображение на лентата

 3. Щракнете върху Центрирано наслагване на заглавия или Над диаграмата.

 4. Въведете желания от вас текст в текстовото поле Заглавие на диаграмата, което се появява в диаграмата.

  За да започнете нов ред, натиснете клавиша ENTER. За да вмъкнете нов ред, щракнете, за да поставите курсора там, където искате да прекъснете реда, и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. За да форматирате текста в полето Заглавие, направете следното:

  1. Щракнете в полето Заглавие и след това изберете текста, който искате да форматирате.

  2. В минилентата с инструменти щракнете върху желаните опции за форматиране.

   Освен това можете да използвате бутоните за форматиране на лентата (раздел Начало, група Шрифт). За да форматирате цялото заглавие, можете да щракнете с десния бутон върху него, да щракнете върху Форматиране на заглавие на диаграма и след това да изберете желаните опции за форматиране.

 • Размерът на полето за заглавие се настройва на размера на текста. Не можете да преоразмерите полето за заглавие и текстът може да бъде отрязан, ако не се побира в максималния размер.

 • Можете да добавите само едно заглавие към диаграма. Ако искате да използвате второ заглавие или подзаглавие, можете да начертаете текстово поле в диаграмата и да го върнете в желаното местоположение (инструменти за диаграма, раздел оформление , група Вмъкване , текстово поле).

 • Можете ръчно да преместите заглавието в друго местоположение, като плъзнете полето за заглавие до желаното местоположение.

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите надписи на оси.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Надписи на осите в раздела Оформление, в групата Етикети.

  Изображение на лентата

 3. Направете някое от следните неща:

  • За да добавите надпис към основна хоризонтална ос (на категориите), щракнете върху Надпис на основна хоризонтална ос и след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Ако диаграмата има вторична хоризонтална ос, можете също така да щракнете върху Надпис на вторична хоризонтална ос.

  • За да добавите заглавие към основна вертикална ос (на стойностите), щракнете върху надпис на Основна вертикална ос или надпис на вторичната вертикална оси след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Ако диаграмата има вторична вертикална ос, можете също така да щракнете върху Надпис на вторична вертикална ос.

  • За да добавите надпис към оста на дълбочината (на сериите), щракнете върху Надпис на ос на дълбочината и след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Тази опция е налична само ако избраната диаграма е истинска тримерна диаграма, като например 3D колонна диаграма.

 4. Въведете желания от вас текст в текстовото поле Надпис на ос, което се появява в диаграмата.

  За да започнете нов ред, натиснете клавиша ENTER. За да вмъкнете нов ред, щракнете, за да поставите курсора там, където искате да прекъснете реда, и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. За да форматирате текста в полето Заглавие, направете следното:

  1. Щракнете в полето Заглавие и след това изберете текста, който искате да форматирате.

  2. В минилентата с инструменти щракнете върху желаните опции за форматиране.

   Можете също да използвате бутоните за форматиране в лентата (разделНачало , група шрифт . За да форматирате цялото заглавие, можете да щракнете с десния бутон върху него, да щракнете върху Форматиране на надпис на оси след това да изберете желаните опции за форматиране.

   Забележки: 

   • Ако превключите на друг тип диаграма, който не поддържа надписи на оси (като например кръгова диаграма), надписите на осите вече няма да се показват. Надписите ще се покажат отново, когато превключите обратно към тип диаграма, който поддържа надписи на оси.

   • Надписи на оси, които се показват за вторичните оси, ще бъдат загубени, когато превключвате към тип диаграма, който не показва вторични оси.

 1. Щракнете в диаграмата върху заглавието на диаграма или надписа на ос, които искате да свържете с клетка на работен лист.

 2. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

  Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

 4. Натиснете клавиша ENTER.

 1. Щракнете някъде в диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да премахнете заглавие на диаграма, в раздела оформление , в групата етикети щракнете върху заглавие на диаграматаи след това върху няма.

   Изображение на лентата

  • За да премахнете надпис на ос, в раздела оформление , в групата етикети щракнете върху надпис на ос, щракнете върху типа надпис на ос, който искате да премахнете, и след това щракнете върху няма.

  • За да премахнете бързо заглавието на диаграмата или оста, щракнете върху заглавието и след това натиснете клавиша DELETE. Можете също да щракнете с десния бутон върху заглавието на диаграмата или оста и след това да щракнете върху Изтрий.

  • За да премахнете заглавията на диаграми или оси веднага след като сте ги добавили, можете да щракнете върху Отмени в лентата с инструменти за бърз достъпили да натиснете CTRL + Z.

 • Коя версия на Office използвате?
 • По-нови версии
 • Office 2011

Можете да добавите заглавие във вашата диаграма.

A chart with a title and axis titles

Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. заглавие на диаграма

Споделяне на работна книга Надписи на осите

 1. Тази стъпка се отнася само за Word 2016 for Mac: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > заглавие на диаграматаи след това щракнете върху желаната от вас опция за заглавие.

 4. Въведете заглавието в полето заглавие на диаграмата .

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете желаното от вас форматиране.

Можете да добавите заглавие към всеки ос в диаграмата. Надписите на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да се показват в диаграмата, включително осите на дълбочината (на сериите) в 3D диаграми.

Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Типовете диаграми, които нямат оси (като например кръгови и пръстеновидни диаграми) също не могат да показват надписи на оси.

A chart with a title and axis titles

Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. заглавие на диаграма

Споделяне на работна книга Надписи на осите

 1. Тази стъпка се отнася само за Word 2016 for Mac: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > надписи на осите, а след това изберете опция за заглавие на ос.

 4. Въведете текста в полето заглавие на оста .

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете желаното от вас форматиране.

Можете да добавите заглавие във вашата диаграма.

A chart with a title and axis titles

Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. заглавие на диаграма

Споделяне на работна книга Надписи на осите

Следвайте тези стъпки, за да добавите заглавие към диаграмата в Excel или Mac 2011, Word for Mac 2011 и PowerPoint for Mac 2011.

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac 2011: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под Етикети щракнете върху Заглавие на диаграмата и след това щракнете върху това, което искате.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и въведете заглавие за диаграмата.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете желаното от вас форматиране.

Можете да добавите заглавие към всеки ос в диаграмата. Надписите на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да се показват в диаграмата, включително осите на дълбочината (на сериите) в 3D диаграми.

Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Типовете диаграми, които нямат оси (като например кръгови и пръстеновидни диаграми) също не могат да показват надписи на оси.

A chart with a title and axis titles

Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. заглавие на диаграма

Споделяне на работна книга Надписи на осите

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac 2011: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под етикетищракнете върху надписи на осите, посочете оста, към която искате да добавите заглавия, и след това щракнете върху желаната от вас опция.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Изберете текста в полето Надпис на ос и въведете заглавие за оста.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете желаното от вас форматиране.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

Промяна на поставянето на заглавия в диаграма

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×