Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Тази статия обяснява цифровите подписи (известни също като цифрови идентификатори), за какво могат да се използват и как можете да използвате цифрови подписи в следните приложения на Microsoft 365: Word, Excel и PowerPoint.

В тази статия

Какво представлява цифровият подпис?

Цифровият подпис е електронен, шифрован печат за удостоверяване на цифрова информация, като имейл съобщения, макроси или електронни документи. Подписът потвърждава, че информацията идва от подписващия и не е изменена.

Сертификат за подписване и сертифициращ орган

Сертификат за подписване     За да създадете цифров подпис, трябва да разполагате със сертификат за подписване, който доказва самоличността ви. Когато изпратите макрос или документ, подписани с цифров подпис, вие изпращате и вашия сертификат и публичен ключ. Сертификатите се издават от сертифициращ орган и също като шофьорската книжка могат да бъдат анулирани. Обикновено сертификатите са валидни за срок от една година, след което подписващият трябва да поднови сертификата си за подписване или да се сдобие с нов, за да удостоверява самоличността си.

Забележка: Можете да научите повече за публичните и лични ключове в тази статия.

Сертифициращ орган     Сертифициращият орган е институция, подобна на нотариуса. Той издава цифрови сертификати, подписва сертификати, за да удостовери валидността им, и следи кои сертификати са анулирани или срокът им на валидност е изтекъл.

Съвет: За повече информация за получаването на цифров сертификат вижте Получаване на цифров сертификат и създаване на цифров подпис.

Какво гарантира цифровият подпис?

 • Автентичност     Потвърждава се кой е подписващият.

 • Цялост     Съдържанието не е променено или фалшифицирано, след като е поставен цифровият подпис.

 • Невъзможност за отричане     Доказва на всички произхода на едно подписано съдържание. Терминът "отричане" се отнася до самото действие на отхвърляне от страна на подписалия на каквато и до било връзка с подписаното съдържание.

 • Нотариална заверка     Подписите във файлове на Word, Excel или PowerPoint, които имат клеймо с дата и час от сигурен сървър за клейма с дата и час, при определени обстоятелства имат силата на нотариална заверка.

За да се постигнат тези гаранции, създателят на съдържанието трябва да го подпише цифрово, като използва подпис, който отговаря на следните критерии:

 • Цифровият подпис да е валиден.

 • Свързаният с цифровия подпис сертификат да е актуален (не с изтекъл срок).

 • Подписващото лице или организация, наричани "издател", да са надеждни.

  Важно: Подписаните документи с валидно клеймо с дата и час се приемат за съдържащи валидни подписи независимо от давността или състоянието на анулиране на сертификата за подписване.

 • Сертификатът, свързан с цифровия подпис, да е предоставен на подписващия издател от реномиран сертифициращ орган.

Най-горе на страницата

Редове за подпис в Word и Excel

Редът за подпис прилича на типичен контейнер за подпис, който може да се появи в отпечатан документ. Въпреки това тя работи по различен начин. Когато се вмъква ред за подпис във файл на Microsoft 365, авторът може да посочи информация за предвидения подписващ и инструкции за подписващия. Когато до предвидения подписващ се изпрати електронно копие на файла, той вижда реда за подпис и известие, че се изисква неговият подпис. Подписващият може да:

 • Въведе подпис,

 • изберете картина на ръкописен подпис или

 • изпише подпис, като използва ръкописната функция на компютър със сензорен екран

Когато подписващият добави видимо изображение на подпис в документа, едновременно се добавя и цифров подпис за удостоверяване на самоличността на подписващия.

Лента за съобщения "Маркирано като завършено"

Важно: Подписаният с цифров подпис документ става само за четене, за да се предотврати промяната му.

Създаване на ред за подпис в Word или Excel

 1. Поставете показалеца на мястото във вашия документ или работен лист, на което искате да създадете ред за подпис.

 2. В групата Текст от разделаВмъкване щракнете върху списъка Ред за подпис, след което щракнете върху Ред за подпис в Microsoft Office.

 3. В диалоговия прозорец Настройка на подпис въведете информацията, което ще се покаже под реда за подпис:
  Диалогов прозорец "Подробни данни за подписа"

  • Предложен подписващ     Пълното име на подписващия.

  • Длъжност на предложения подписващ     Длъжност на подписващия, ако има такава.

  • Имейл адрес на предложения подписващ     При необходимост имейл адреса на подписващия.

  • Инструкции за подписващия     Добавете инструкции за подписващия, като например "Преди да подпишете документа, се уверете, че съдържанието е правилно".

 4. Сложете отметка в едно или повече от следните квадратчета:

  • Разрешение на подписващия да добавя коментари в диалоговия прозорец за подпис     Даване възможност на подписващия да въведе цел на подписването.

  • Показвай датата на подписване в реда за подпис     Датата на подписване на документа ще се покаже заедно с подписа.

Съвет: За да добавите допълнителни редове за подпис, повторете тези стъпки.

Забележка: Ако документът остане неподписан, се показва лентата за съобщения Подписи. Щракнете върху бутона Преглед на подписи, за да довършите процедурата на подписване.

Лента за съобщения "Подписи", неподписан документ

Най-горе на страницата

Подписване на реда за подпис в Word или Excel

Когато подпишете ред на подписа, вие добавяте видимо изображение на вашия подпис и цифров подпис.

Неподписан ред за подпис

 1. Във файла щракнете с десния бутон върху реда за подпис.

  Забележка: Ако файлът се отвори в защитен изглед, щракнете върху Редактиране въпреки това, ако е от надежден източник.

 2. От менюто изберете Подписване.

  • За да добавите печатна версия на вашия подпис, въведете името си в полето до X.

  • За да изберете изображение на вашия подпис, щракнете върху Избор на изображение. В диалоговия прозорец Избор на изображение на подпис намерете местоположението на файла с изображение на вашия подпис, изберете желания файл и щракнете върху Избор.

   Забележки: 

   • За потребители, които използват езикови версии на китайски (традиционен или опростен), корейски или японски, се показва езиковата опция Печат на ред за подпис.

   • Освен това можете да се подпишете на ред за подпис, като щракнете двукратно върху него. Въведете името си до знака X. Или в екрана за подписи, в секцията Изисквани подписи щракнете върху стрелката до подписа. От менюто изберете Подписване.

  • За добавяне на ръкописно положен подпис (само за потребители на таблет) положете подписа си в полето до знака X, като използвате ръкописната функция.

  • Щракнете върху Подписване.

  • Бутонът Подписи се показва в долната част на документа или работния лист.

На долното изображение е показан бутонът Подписи.

Червеният бутон "подписи"

Най-горе на страницата

Премахване на цифрови подписи от Word или Excel

 1. Отворете документа или работния лист, съдържащ видимия подпис, който желаете да премахнете.

 2. Щракнете с десния бутон върху реда за подпис.

 3. Щракнете върху Премахни подписа.

 4. Щракнете върху Да.

Забележка: Освен това можете да премахнете подпис, като щракнете върху стрелката до него в екрана за подписи. Щракнете върху Премахни подписа.

Най-горе на страницата

Невидими цифрови подписи в Word, Excel или PowerPoint

Невидимият цифров подпис, както и видимият ред за цифров подпис, дава гаранция за автентичност, цялост и произход на документа. Невидими цифрови подписи можете да добавите в документи на Word, работни книги на Excel и презентации на PowerPoint.

В долната част на подписаните документи стои бутонът Подписи. Освен това, при подписаните документи информация за подписа се показва в секцията Информация, която ще видите, след като щракнете върху раздела Файл.

Най-горе на страницата

Добавяне на невидими цифрови подписи в Word, Excel или PowerPoint

За да защитите автентичността на съдържанието на даден документ, можете да добавите невидим цифров подпис. В долната част на подписаните документи стои бутонът Подписи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Защита на документ, Защита на работна книга или Защита на презентация.

 4. Щракнете върху Добавяне на цифров подпис.

 5. Прочетете съобщението в Word, Excel или PowerPoint и след това щракнете върху OK.

 6. В диалоговия прозорец Подписване, в полето Цел за подписване на този документ въведете причината.

 7. Щракнете върху Подписване.

След като даден файл е подписан с цифров подпис, се показва бутонът Подписи и файлът става само за четене, за да се предотврати промяната му.

Най-горе на страницата

Премахване на невидими цифрови подписи от Word, Excel или PowerPoint

 1. Отворете документа, работния лист или презентацията, съдържаща невидимия подпис, който желаете да премахнете.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Информация.

 4. Щракнете върху Преглед на подписи.

 5. Изгледът на документа, работния лист или презентацията се показва, както и екранът Подписи.

 6. До името на подписа щракнете върху стрелката.

 7. Щракнете върху Премахни подписа.

 8. Щракнете върху Да.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×