Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

За да научите за цифровите подписи (известни също като цифрови идентификатори), за какво могат да се използват и как да ги използвате в Word, Excel и PowerPoint, вж. Всичко за цифровите подписи

Създаване на ред за подпис в Word или Excel

 1. Поставете показалеца на мястото във вашия документ или работен лист, на което искате да създадете ред за подпис.

 2. В раздела Вмъкване изберете Ред за подпис в групата Текст .

 3. В диалоговия прозорец Настройка на подпис въведете информацията, която да се показва под реда за подпис:

  Диалогов прозорец ''Настройка на подпис''

  • Предложен подписващ:   Пълното име на подписващия.

  • Заглавие на предложения подписващ:    Длъжност на подписващия, ако има такава.

  • Имейл адрес на предложения подписващ:    При необходимост имейл адреса на подписващия.

  • Инструкции за подписващия:    Добавете инструкции за подписващия, като например "Преди да подпишете документа, се уверете, че съдържанието е правилно".

 4. Сложете отметка в едно или повече от следните квадратчета:

  Разрешете на подписващия да добавя коментари в диалоговия прозорец "Подпис"    Позволете на подписващия да въведе цел на подписването.
  Показване на датата на подписване в реда за подпис    Датата, на която е подписан документът, ще се покаже с подписа.

За да добавите допълнителни редове за подпис, повторете тези стъпки.

Забележка: Ако документът остане неподписан, се показва лентата за съобщения Подписи. Изберете Преглед на подписи, за да завършите процеса на подписване.

Документът трябва да бъде подписан с предупреждение

Подписване на реда за подпис в Word или Excel

Когато подпишете ред на подписа, вие добавяте видимо изображение на вашия подпис и цифров подпис.

Неподписан ред за подпис

 1. Във файла щракнете с десния бутон върху реда за подпис и изберете Подписване
  Ако файлът се отваря в защитен изглед, изберете Редактиране въпреки това, ако файлът е от надежден източник.

 2. Направете едно или няколко от следните неща: 

  • За да добавите печатна версия на вашия подпис, въведете името си в полето до X.

  • За да добавите ръкописен подпис, подпишете името си в полето до X с помощта на функцията за ръкопис.

  • За да използвате изображение на вашия написан подпис, изберете Избор на изображение. От диалоговия прозорец Вмъкване на картини изберете местоположение на файла с изображението на вашия подпис, изберете файла и след това изберете Избери.

   Забележка: За потребители, които използват езикови версии на китайски (традиционен или опростен), корейски или японски, се показва езиковата опция Печат на ред за подпис.

 3. Изберете Подписване.

Бутонът Подписи се показва в долната част на документа или работния лист.

Signatures button in the status tray

Забележка: Можете да подпишете ред за подпис, като щракнете двукратно върху реда за подпис. Въведете името си до знака X. Или в Екрана за подписи, в секцията Поискани подписи изберете стрелката до подписа. От менюто изберете Подписване.

Премахване на цифрови подписи от Word или Excel

 1. Отворете документа или работния лист, съдържащ видимия подпис, който желаете да премахнете.

 2. Щракнете с десния бутон върху реда за подпис и изберете Премахване на подпис.

 3. Изберете Да.

Забележка: Освен това можете да премахнете подпис, като изберете стрелката до подписа в екрана за подписи. Изберете Премахване на подпис.

Най-горе на страницата

Всичко за цифровите подписи

Какво представлява цифровият подпис?

Цифровият подпис е електронен, шифрован печат за удостоверяване на цифрова информация, като имейл съобщения, макроси или електронни документи. Подписът потвърждава, че информацията идва от подписващия и не е изменена.

Сертификат за подписване и сертифициращ орган

Сертификат за подписване     За да създадете цифров подпис, трябва да разполагате със сертификат за подписване, който доказва самоличността ви. Когато изпратите макрос или документ, подписани с цифров подпис, вие изпращате и вашия сертификат и публичен ключ. Сертификатите се издават от сертифициращ орган и също като шофьорската книжка могат да бъдат анулирани. Обикновено сертификатите са валидни за срок от една година, след което подписващият трябва да поднови сертификата си за подписване или да се сдобие с нов, за да удостоверява самоличността си.

Забележка: Можете да научите повече за публичните и лични ключове в тази статия.

Сертифициращ орган     Сертифициращият орган е институция, подобна на нотариуса. Той издава цифрови сертификати, подписва сертификати, за да удостовери валидността им, и следи кои сертификати са анулирани или срокът им на валидност е изтекъл.

Съвет: За повече информация за получаването на цифров сертификат вижте Получаване на цифров сертификат и създаване на цифров подпис.

Какво гарантира цифровият подпис?

 • Автентичност     Потвърждава се кой е подписващият.

 • Цялост     Съдържанието не е променено или фалшифицирано, след като е поставен цифровият подпис.

 • Невъзможност за отричане     Доказва на всички произхода на едно подписано съдържание. Терминът "отричане" се отнася до самото действие на отхвърляне от страна на подписалия на каквато и до било връзка с подписаното съдържание.

 • Нотариална заверка     Подписите във файлове на Word, Excel или PowerPoint, които имат клеймо с дата и час от сигурен сървър за клейма с дата и час, при определени обстоятелства имат силата на нотариална заверка.

За да се постигнат тези гаранции, създателят на съдържанието трябва да го подпише цифрово, като използва подпис, който отговаря на следните критерии:

 • Цифровият подпис да е валиден.

 • Свързаният с цифровия подпис сертификат да е актуален (не с изтекъл срок).

 • Подписващото лице или организация, наричани "издател", да са надеждни.

  Важно: Подписаните документи с валидно клеймо с дата и час се приемат за съдържащи валидни подписи независимо от давността или състоянието на анулиране на сертификата за подписване.

 • Сертификатът, свързан с цифровия подпис, да е предоставен на подписващия издател от реномиран сертифициращ орган.

Най-горе на страницата

Редове за подпис в Word и Excel

Редът за подпис прилича на типичен контейнер за подпис, който може да се появи в отпечатан документ. Въпреки това тя работи по различен начин. Когато се вмъква ред за подпис във файл на Microsoft 365, авторът може да посочи информация за предвидения подписващ и инструкции за подписващия. Когато до предвидения подписващ се изпрати електронно копие на файла, това лице вижда реда за подпис и известие, че се изисква неговият подпис. Подписващият може да:

 • Въвеждане на подпис

 • Избор на картина на ръкописен подпис

 • изпише подпис, като използва ръкописната функция на компютър със сензорен екран

Когато подписващият добави видимо изображение на подпис в документа, едновременно се добавя и цифров подпис за удостоверяване на самоличността на подписващия.

Важно: Подписаният с цифров подпис документ става само за четене, за да се предотврати промяната му.

Маркиран като окончателен банер с предупреждение

Невидими цифрови подписи в Word, Excel или PowerPoint

Невидимият цифров подпис, като видим ред за цифров подпис, гарантира автентичността, целостта и произхода на документа. Невидими цифрови подписи можете да добавите в документи на Word, работни книги на Excel и презентации на PowerPoint.

В долната част на подписаните документи стои бутонът Подписи. Освен това, при подписаните документи информация за подписа се показва в секцията Информация, която ще видите, след като щракнете върху раздела Файл.

Най-горе на страницата

Добавяне на невидими цифрови подписи в Word, Excel или PowerPoint

За да защитите автентичността на съдържанието на даден документ, можете да добавите невидим цифров подпис. В долната част на подписаните документи стои бутонът Подписи.

 1. В раздела Файл изберете Информация.

 2. Изберете Info Protect document lock buttonЗащита на документ Info Protect document lock buttonЗащита на работната книга или Info Protect document lock buttonЗащита на презентацията.

 3. Изберете Добавяне на цифров подпис.

 4. Прочетете съобщението word, Excel или PowerPoint и след това изберете OK.

 5. В диалоговия прозорец Подписване въведете целта в полето Цел за подписване на този документ .

 6. Изберете Подписване.

След като даден файл е подписан с цифров подпис, се показва бутонът Подписи и файлът става само за четене, за да се предотврати промяната му.

Най-горе на страницата

Премахване на невидими цифрови подписи от Word, Excel или PowerPoint

 1. Отворете документа, работния лист или презентацията, съдържаща невидимия подпис, който желаете да премахнете.

 2. В раздела Файл изберете Информация.

 3. Изберете Бутон "Преглед на подписи"Преглед на подписи.

 4. Изгледът на документа, работния лист или презентацията се показва, както и екранът Подписи.

 5. До името на подписа изберете стрелката.

 6. Изберете Премахване на подпис и след това изберете Да.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×